Jump to content

Recommended Posts

Äkki hr Ott isiklikult soovitab? Eesmärk on kasvatada nii lihast kui maxjõudu. Kaalun 2e toote vahel: "evolution"i kr. monohüdraat (1000g) või "tai kane"i kr. monohüdraat? Ootan kõigi arvamusi/soovitusi kel kogemusi.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ega ma läbi nende aastate 7 viimast, ei olegi palju muud peale Tai Kane kreatiini kasutanud, algul proovisin ka mingit teist Soome kreatiini ja mõjus väga hästi. Kui oled leidnud enesejaoks sobiva toote, mis toimib siis ei ole mõtet hakata otsima mõne teise firma analoogset toodet, lootes et see annab oluliselt paremaid tulemusi. Viimase aasta olen loobunud lihtsalt kreatiini laadimisest ja kasutan regulaarselt 5 - 10 gr. päevas toidulisana, segatuna taastusjoogi sisse. Evolutioni kreatiini pole proovinud, kuid tõenäoliselt kui prooviks siis juba kreatiinpüruvaati ( kreatiin koos rasvapõletajaga). See on küll oluliselt kallim, kuid tõenäoliselt ka effektiivsem.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kuna kreatiini kohta on palju küsimusi ja erinevaid teemasi siis kandin siia natukene kreatiinist lähemalt.

Kreatiin

Ilmselt on kõigile teada, et kreatiin on üks tänapäeva parimaid toidulisandeid, mis on lubanud paljudel kulturistidel võtta juurde nii lihasmassis kui ka jõus ja seda steroidide abita.

Käesolev artikkel peaks andma ülevaate kuidas kreatiin toimet kõige otstarbekamalt ära kasutada. Teaduslikud uuringud on tõestanud, et kreatiin "töötab" kuni 60 % paremini, kui teda kombineerida süsivesikutega (dekstroos, glükoos).

Kreitoni Ülikooli (USA) labor, samuti doktor Paul Greenhaff tõestasid, et kombinatsioon kreatiin+süsivesikud on tõhusam, kui puhas kreatiin. Uuringud on näidanud, et toode (Phosphagen HP), kus on sees kreatiin+süsivesikud, tõstis anaeroobseid näitajaid kuni 30% enam, kui puhas kreatiin üksi.

Kreatiini ajalugu.

Kreatiin avastati 1832.a. prantsuse teadlase Chevreul poolt lihaskiududes ja uus aine saigi nimeks "kude".

1932.a. avastati, et inimese organism sisaldab ~100gr kreatiini, millest 95% asub lihastes. Samuti on avastatud, et kõige rohkem leidub kreatiini kiludes.

Mis on kreatiin?

Kreatiin on aine, mis töötatakse välja meie organismi poolt ja mille ülesandeks on varustada lihaskiude energiaga. Keemiline nimetus – methylguanido- acetic acid. Kreatiin moodustub tervest reast organismis toimuvate protsesside tulemusel (lõplikult välja uurimata) sellistest aminohapetest nagu arginiin, metioniin, glütsiin. Kreatiin moodustub maksas, samuti võib olla teatud määral välja töötatud neerudes. Pärast väljatöötamist satub kreatiin verre, kust transporditakse edasi lihastesse, kus ta konventeeritakse ümber kreatiinfosfaadiks või fosfokreatiiniks. Taoline reaktsioon saab toimuda tänu fermendile kinaas, mis aitab kreatiinil ühineda fosfaatgrupiga, mis omab suurt energiat.

Keskmise inimese metabolismiga seotud protsessid vajavad päevas ~2gr kreatiini, mis organismi poolt ka sünteesitakse ja mis aitab hoida kreatiini taset organismis. Kui kreatiin liitub fosfaatrühmaga, jääb ta rakku fosfokreatiini kujul kuni teda ei kasutata ära energia (ATF) tootmiseks. Kui see toimub, võtab kreatiin oma teatud kuju -kreatiniin- , mis teatud aja mõõdudes organismist uriiniga väljutatakse. Kreatiini kasutatakse vereanalüüsidel, saamaks teada kui hästi neerud verd filtreerivad. Kuigi kreatiin tõstab kreatiniini taset, ei ole toksilisust ega kahju neerudele täheldatud.

Kõige kreatiinirohkemaks toiduks peetakse liha, kala. Kuid selleks, et tõsta oma sportlikke näitajaid, tuleks esialgu ära süüa ~5kg liha viie päeva jooksul ja edaspidi 1kg päevas, mis aga on täiesti ebareaalne.

Teadus kreatiinist.

Esimesi teaduslikke töid, mis näitasid, et kreatiin võib huvi pakkuda kulturistidele ilmus ajakirjas The Journal of Biological Chemistry 26 (1926): 29-41. Jaa, juba enam kui 70 aastat tagasi oli teadlastel info, et kratiin aitab koguda lihasmassi ja tõstab lämmastiku taset organismis.1981.a. ilmus New England Journal of Medicine artikkel dr. J.Sipilalt ja tema kolleegidelt, milles räägiti, et kreatiini tarvitamine haigete seas, kes põdesid haigust “gyrate atrophy” (teatud silmade haigus) kutsus esile patsientidel jõu kasvu, 10%.lise kehakaalu tõusu ja haiguse taandumise (lihaskiudude tüüp II). Patsientide seas oli ka sportlane, kes suutis oma tulemusi parandada 100 meetri jooksus 2 sekundit.

Hiljem, dr. Eric Hultman ja ta kolleegid, k.a. P.Greenhaff, kes töötasid kliinilise keemia osakonnas (Karolinska Ülikool, Rootsi), leidsid organismi laadimiseks kreatiiniga lihtsa meetodi – ühe nädala jooksul 20gr/päevas ja edaspidi 5gr päevas. Oleks dr. Hultman selle patenteerinud, oluks ta praegu multimiljonär.

Organismi laadimise idee kreatiiniga ja edaspidise kreatiini taseme hoidmine oli välja töötatud dr. Greenhaffi poolt Nothinghami Ülikoolis 1993.a. – 1994.a. ja uurimus avaldati kui dr. Greenhaffi ja dr. Hultmani tööna. Dr. Greenhaff koos kolleegidega tegid uurimusi lihaskiududest (biopsia), et saada selgust, kuidas toimub kreatiini laadimine. Selgus, et tarbides 20gr (jagatuna tervele päevale) päevas nädala jooksul, viib kreatiini kuni 25%-lisele taseme tõusule lihaskiududes. Samas selgus, et sama taset on võimalik hoida, kui edaspidi tarbida kreatiini väikestes kogustes – 2-5gr.

1994.a. viis Anthony Almada koos kolleegidega läbi uurimuse Texase Naiste Ülikoolis (USA). Uurimuse eesmärgiks oli demonstreerida, et kreatiin tõesti kasvatab lihasmassi (rasvata) ja jõudu. Tulemused avaldati ajakirjas Acta Physiologica Skandinavica. Mõõdunud sajandi jooksul viidi veel läbi mitmeid taolisi uurimusi, mis tõestasid, et kreatiin tõepoolest kasvatab lihasmassi ja jõudu ning kiirendab rasvkoe kadu.

Lihasrakkude mõõtmete (mahu) kasv võib soodustada lihaste kasvu.

Loomade lihasrakkude uuring näitas, et kreatiin võib esile kutsuda lihaskiudude mahu suurenemise proteiini sünteesimise stimuleerimise arvel.

2 toimet :

- lihase töövõime kasv suure energia tõttu;

- kreatiini sisalduse kasv lihastes.

Kreatiin satub lihasrakkudesse veega seotuna. Mida rohkem kreatiini, seda rohkem vett lihaskiududes. Teaduslikud uurimused on näidanud, et kui lihasrakkude maht suureneb vee tõttu, siis suureneb ka proteiini süntees, samas aga proteiini lagunemisprotsess aeglustub. Seda võib samastada lihaste kiirema kasvuga, lihaskiud muutuvad mahult suuremaks, tugevamaks. Antud kontseptsiooni töötasid välja A.Almada ja Ed Byrd ja on vastu võetud toidulisandite tootjate poolt.

Arvestades kõike, on kreatiinist suurim kasu esimesed paar kuud. Pärast ühekulist tarvitamist on teie lihased piisavalt kreatiiniga täidetud. Ja nagu tundub, toimub esialgne kehakaalu kasv just vedeliku arvel. Kuid see pole lihtne vee kogunemine, vaid vesikoguneb lihasrakkudesse.

Arvatakse, et tõesti pärast 2. nädalast kreatiini tarbimist algab lihaste kasv, mis võib olla seotud sellega, et kreatiini toimel suudate treenida rohkem ja kauem, mis kutsubki esile lihaste kasvu.

Kas kreatiin on ohutu?

Kreatiin on ohutu preparaat, isegi sellistes kogustes nagu teda tarbivad tippkulturistid. Üheski uurimuse ei ole täheldatud negatiivset toimet, v.a. juhud, kus osad inimesed on lihtsalt tundlikud tetud preparaatide suhtes.

Uurimus, kus osalesid 32-70 aastased mehed, naised, kes tarbisid viiel päeval nädalas 20gr kreatiini ja edaspidi 10gr viiekümne ühe (51) päeva jooksul, näitas, et mingeid kahjulikke toimeid ei ole. Peale jõu suurenemise täheldati ka kolesterooli taseme langust 22%. Meestel vähenes veresuhkru tase veres (öösel ei söödud), mis annab tunnistust sellest, et insuliin, kui väga tugev anaboolik tegi oma tööd hästi.

Kreatiini kasutamise järgmine tase.

Viimaste aastate uurimused on näidanud, et kreatiini toimet on võmalik tunduvalt tõsta. Dr. P.Greenhaff, kreatiini tarvitamise eestvedaja, leidis, et 10. atleedist 2. organismid on kreatiini toimele vastuvõtmatud, kreatiin ei toiminud nende peal. Ta leidis, et kreatiini toimet võib reguleerida insuliin. Samale järeldusele tuli ka EAS-i uurija A.Almada. Ta avastas, et kreatiin koos õige koguse süsivesikutega, mis kutsuvad esile insuliini eritumise, võib olla just see õige kreatiini preparaat. Koostöö kahe teadlase vahel viis selleni, et leiti, et 35gr dekstroosi ja 5gr kreatiini võib anda efekti. Tulemuste täpsustamiseks lisati 1gr tauriini, aminohappeid, mis jäljendasid insuliini ja parandasid kreatiini transportimist lihasrakkudesse. Samuti lisati dinaatriumfosfaati ja kaaliumfosfaati (täidavad rolli fosfokreatiini moodustumisel).

Saadud preparaadile pandi nimeks Phosphagen HPtm – Hight Perfomance Creatine Transport System. Kõige olulisem, see toode saadi teadusliku uurimuse teel.

Mida näitasid testid?

A.Almada jätkas uurimusi, tõestamaks, et kreatiin on vähemeffektiivne kui Phosphagen HP. Antud uurimusele aitas kaasa David Noonan, Nebraska osariigi (USA) Teadusliku Ülikooli treeninggrupi liige.

Uurimuse läbiviimiseks valiti 30 katsealust, kes löödi lahku kolmeks 10. grupiks. Esimene grupp tarvitas platseebot (35gr süsivesikuid), teine 5gr kreatiini, kolmas Phosphagen HP-d päevas. Küigil oli varasem kolmeaastane treeningkogemus.

Uurimuse eel mõõdeti keha mass, jõud (rinnalt surumine), jooks 100m ja hüpped maast lahti. Uurimuse käigus treeniti ja toituti nagu tavaliselt. Kõigil olid pulbrid sama värvi ja maitset, seega ei teadnud keegi mida ta tarvitab. Uurimustest ei võtnud osa suurfirmad, seega puudus reklaam.

Uurimuse lõppedes mõõdeti “kuiv” lihasmass ja mass koos rasvaga, max. jõud, kiirus ja üleshüpped. Nelja nädala jooksul võtsid katsealused rohkem juurde lihasmassis, näitasid rasvavarude kiiremat kadumist, paranesid tulemused jõus, kiiruses ja hüpetes.

Uued uurimused näitavad, et kombinatsioon "kreatiin+süsivesikud" töötab.

USA-s Kreitoni Ülikoolis läbiviidud uurimus tõestas, et kombinatsioon kreatiin+süsivesikud (Phosphagen HP) annab 30% paremaid tulemusi, kui puhas kreatiin. Dr. Greeni poolt läbiviidud uurimus näitas, et isikud, kes tarvitasid "kreatiin+süsivesikud" segu, paranes 50% kreatiini omastamine lihasrakkude poolt, kuid 200% paranes glükogeeni moodustumine. Uurimus näitas, et tulemused paranesid ka neil, kes olid kreatiini suhtes vastuvõtmatud. Samuti selgus, et Phosphagen HP tuleb kokkuvõttes odavam, kui osta kreatiini ja seda ise süsivesikutega segada. (USA).

Kas on mõtet tarvitada kreatiini kuuridena?

Antud arvamus tuleneb steroidide maailmast. Atleedid – "keemikud" kasutavad kuure selleks, et vähendada steroidide kõrvaltoimet ja, et retseptorid ei kohaneks steroididega.

Dr. Greenhaffi uurimused näitavad, et kreatiini tarvitamine kuuridena ei anna mingeid eeliseid. Kreatiini tarvitamisel lõpetab organism ise kreatiini tootmise, kuid niipea kui lõpeda kreatiini tarvitamine, siis see taastub. Leiti, et kreatiini tarbimisel 20-30gr seitsme päeva jooksul ja seejärel 5-10gr 4-5 nädala jooksul ning seejärel kõik uuesti, on hea skeem.

Teine skeem, mis välja töötati A.Almada poolt võistlustel osalevatele sportlastele, kellele on vajalik teatud "tipp", seisnesselles, et 2-3 nädalat enne vüistlusi katkestatakse kreatiini tarbimine, mis viib kreatiini taseme vähenemisele organismis. Dr. Greenhaffi uurimus näitas, et parem on 4.- nädalane paus. Edaspidi hoitakse kreatiini taset ülal organismi enda poolt. 10-14 päeva enne võistlusi tuleks taas alustada kreatiini tarbimist, 20-30gr päevas koos dekstroosiga, jaotatuna võrdseteks kogusteks kogu päevale. Parim aeg kreatiini sissevõtmiseks on kohe pärast trenni. Selleks ajaks ei ole kreatiini varud, mis lihase varasemast ajast veel tervenisti ära kasutatud ja lihastes on veel aineid, mis aitavad kreatiini transportida lihasrakkudesse. Tekib olukord, kus kreatiini transporditakse lihasrakkudesse rohkem kui varem.

Edited by mardus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tere,

hoolimata väga suurest artiklist ja põhjalikust ülevaatest oleks mul siiski kysimus.

kui tohib...

Millal siis ikkagi omale seda kreatiini sisse võtta?

enne või pärast treeninguid?

või hoopis söögi kõrvale?

olen juba mitmest kohast kysinud... ja igalt poolt erinevad vastused tulevad...

ma loodan, et nyyd ei pahandata ... sest artiklis oli mainitud nagu.. et peale trenni peab võtma... samas asjaolu, et niipaljud ytlevad/soovitavad erinevalt, sundis mind siiski küsima... võibolla mõni Eriti Spets oskab kindlalt öelda.

tänud ette :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tänud mardusele!

Kopeerisin selle amazon.ee leheküljelt(wonxile kreatiini tarbimisest):

Kasutamise esimesel viiel päeval 4 x 5 g (tl) päevas. Edaspidi treeningupäeval 2 x 5 g, puhkepäeval 1 x 5 g. Soovitavalt koos süsivesikutega (mahl) ja kohvi tarbimist piirates.

Siit võid järeldada, et kui sa just päevas 4(hiljem 2) korda trenni ei tee, siis ei saa koguaeg kreatiini peale(enne) trenni manustada...Mina jaotan 20g(hiljem 10g) kreatiini päeva peale ühtlaselt ära, kusjuurs 5g võtan sisse alati peale trenni.

Edited by Zad

Share this post


Link to post
Share on other sites

Segamine: Vee või mahlaga

Laadimine: 5-7 päeva 4 x 5g päevas

Alalhoidmine: 2-3 nädalat 2 x 5g

Paus: 2-6 nädalat

Uuesti alustades võib laadimise annuseid vähendada.

Lisada 30g kiiresti imenduvaid süsivesikuid igal manustamise korral (Dexstroos)

Võib ka segada valgjoogi sisse.

Edited by mardus

Share this post


Link to post
Share on other sites

HMm

Kas ma saan nüüd õieti aru..

et

Esimesed 7 päeva tuleb tarvitada 20 g päevas?

Siis järgmised 2-3 kolm nädalat tuleb 5g päevas?

Ja siis üldse mitte tarvitada 2-6 nädalat? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Peaaegu õige...ainult, et need 2-3 nädalat ikka 10g päevas(mitte 5). Pauside pidamine pole vist väga oluline, kui seda Dr. Greenhaffi uskuda.

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 grams per day for 3 days

5 grams per day for the next 8 weeks

followed by 4 weeks off with no supplementation

then repeat the cycle again

+ üks vana oli kreatiini tarvitand 17a-lt kuni 24 arvatavasti üle doose võtnud.

temaga juhtunust võite lugeda SIIT

Edited by Madis232

Share this post


Link to post
Share on other sites

ma võtsin ka 20g päevas 3 päeva. see võttis kõhust lahti ja söögiisu polnud. tegin väikse pausi ja sis võtsin edasi 5g päevas. nüüd olen seda 5g päevas liini jätkanud...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Miks sa kasutad joomiseks destilleeritud vett?

Destilleeritud vee joomisel viiakse organismi hulgaliselt magestatud mineraalsooladeta vett. Juhul kui selline olukord on kauakestev, siis lahjeneb esmalt rakkude väline vedelik. Vastavalt osmoosi põhiprintsiibile tungib vesi rakkude vahelisest keskkonnast edasi rakkudesse, põhjustades viimaste ruumala suurenemist, rakkude paisumist ning halvemal juhul lõpuks isegi mõningate rakkude lõhkemist. Tinglikult kujuneb organismis nn. “veemürgitus”, mille suhtes on eriti tundlikud närvirakud. Veeküllus osutub eriti ohtlikuks just soolade vähesuse foonil. Enne kui alustada destilleeritud vee joomist, soovitame siiski tõsiselt kaaluda, kas ikka tasub oma tervisega riskida.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kõige parem on  kreatiini võtta koos glükoosiga suhtes 1:2 (glükoosi rohkem).

Lahustad mõlemad soojas vees, nii et lahus muutub läbipaistvaks ja keerad sisse.

kui pean tarbima alguses(6-7 päeva) 20g ehk 4x5g kreatiini, siis saan aru et ühe 5g kreatiini koguse kohta 10g viinamarjasuhkrut.. aga kui suure veekoguse sees see lahustada tuleb? =)

Vahet pole mis koguses vees, peaasi et ära jood.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ühest artiklist lugesin, et laadimise ajal oleks hea see 20g päeva peale ära jagada, sest organism ei suuda nii suurt kogust korraga omastada. See mis verre ei imendu tuleb tagant sama targalt välja.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ühest artiklist lugesin, et laadimise ajal oleks hea see 20g päeva peale ära jagada, sest organism ei suuda nii suurt kogust korraga omastada. See mis verre ei imendu tuleb tagant sama targalt välja.

samas kas vee asemel võin kasutada piima, et siis valku lisaks ei võtaks. Või mis oleks parim variant valgusaamiseks peale poes müüdava valgu? või kas valku üldse on hädavajalik võtta kreatiini juurde? viinamarjasuhkrust ja kreatiinist ei piisa?

Edited by Matten

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aasta tagasi käisin Kiivikase loengul toitumisest ning seal ta rääkis et noored teevad tihti selle vea et võtavad vaid kreatiini ja valgule tähelepanu ei pööra.

Ta mainis et nii toimimine on suht mõttetu. 1,5-2g valku keha kilo kohta päevas on valku igal juhul vaja et lihas kasvaks. Peale valgupulbri on valgurikkad toidud rasvata kodujuust kanafilee. Kaloriarvutist vaata.

Share this post


Link to post
Share on other sites

tere ,

olen isegi jõusaali ja jõu kohapealt suht uus aga olen eluaeg sporti teinud ja mind huvitab natuke kreatiin .... tahaksin saada ilusaid kähe kõhu ja rinnalihaseid....

lugesin siin üht ja teist ja silma jäi kreatiin ... olen 17 aastane ja ootan teie soovitusi et kas soovitate mul hakata kretiini tarbima ....

kuigi jah kõige tähtsam küsimus mis ma küsida tahtsin on see et kui ma tarbin ütleme et 1-2 karpi ja pärast seda lõpetan kretiini tarbimise kas mu tulemused langevad tagasi ? samas kui ma jätan treenimist agaliht ei kasuta enam kreatiini...

mis te arvate kui tõele vastab see jutt peenisekohta ?

aitäh asjalike vastuste eest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ilusa kõhu, käte ja rinna saamiseks mine jõusaali. Ega kreatiin neid anna. Kui oled mõndaaega treeninud võid kreatiini võtma hakata küll. Kui tarbimise lõpetad ei kao tulemused kuhugi, kui edasi treenid. Selles peenisejutus isiklikult kahtlen.

Aga samas 8a. jutti iga päev. Nii pikaajalisi mõjusid pole arvatavasti uuritud.

Share this post


Link to post
Share on other sites

millega oleks köige täpsem ära mööta 5g'd?

ise arvestan, et umbes pool/kolmveerand teelusikat, ilma kuhjata. oleks äkki kellelegi möni parem nöuanne.

kaale pole kusagilt vötta B)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Koguaeg ikka, mitte ainult trennipäevadel.Et areneda, peab keha koguaeg valku ja kreatiini saama.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ma ei saa nüüd väga hästi aru... kreatiin pumpab lihastesse vett nagu?... ja vee arvelt need suuurenevad jne... aga kui kreatiini kasutamine lõpetada mingix kuuks ajax nagu kirjas on? kas siis toimub taandareng?...

Share this post


Link to post
Share on other sites
ma ei saa nüüd väga hästi aru... kreatiin pumpab lihastesse vett nagu?... ja vee arvelt need suuurenevad jne... aga kui kreatiini kasutamine lõpetada mingix kuuks ajax nagu kirjas on? kas siis toimub taandareng?...

Oleneb palju sul vett kuuriga sisse jäi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×