Jump to content
Sign in to follow this  
Draakon40

Spordikursused Tartu Ülikoolis

Recommended Posts

Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse poolt saadan info tasuta läbitava mini e-kursuste kohta
Harry Lembergi kursus jooksuharrastajatele
„Pikamaajooksja treening“
https://sisu.ut.ee/jooksmine

Tartu Ülikoolis on Suveülikooli rames toimumas 3 spordihuvilistele mõeldud täiendusõppe koolitust. (Täpsem info ja registreerumine lingil)

Tennisekool, Mart Polakene, erinevates gruppides mänguplatsil alates 2. juunist Tartus
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4559502
Mängutasemete järgi moodustame 3 inimese grupid. Väljakul ka treener paarismängu harjutamiseks. Iga grupp mängib 6 korda vastavalt talle sobivale ajale (kas nädalas korra või 2).
Tennise teoreetiline algõpetus.
Mängupraktika.
Paarismäng.
Kuidas parandada töövõimet ja tugevdada tervist treeningu ja toidulisandite abil?, Vahur Ööpik, Tartu, 22. august
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4559503
Eesmärk on selgitada kuulajatele treeningu kontekstis, kuidas erinevad toidulisandid inimese organismis toimivad, kas, kuidas ja millistel eesmärkidel nende kasutamine otstarbekas on, kas ja millised riskid võivad toidulisandite kasutamisega kaasneda ning kuidas neid riske vältida.

Kaalujälgimise psüühilised mehhanismid ja kuidas need enda kasuks tööle panna, Jorgen Matsi, Uku Vainik, 19. august
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4559504
Elame keskkonnas, kust toit on meie teadvuses rohkem kui ta olema peaks. Oleme pidevalt ümbritsetud sõnumitega toidust, kaalust ja selle reguleerimisest. Ühest küljest võib toidküllane keskkond viia pikas perspektiivis terviseriske kätkeva kaalutõusuni, mis juhtub justkui "iseenesest". Teisest küljest võib pidev kaalu reguleerimisega tegelemine viia olukorda, kus söömise juhtimisele kuluv pingutus ja aeg juhivad meie elu rohkem, kui seda sooviks. Lisaks sellele on teemast justkui igaühel oma arvamus ja oma "õigeim" meetod.
Käesolev seminar ei katsu teile maha müüa järjekordset imedieeti, vaid tutvustada teadusuuringutega välja selgitatud "kaine mõistuse" põhimõtteid, millega kaal tagasi isenda kontrolli alla saada. Loengu formaadis tutuvustatakse peamiseid mehhanisme, millega inimene enda söömist reguleerib, ning samuti peamisi mehhanisme, kuidas keskkond meie regulatsioonimehhanisme üritab saboteerida. Praktilise töö raames saab iga osaleja läbi mõelda enda otsused toidukeskkonnas, ning analüüsida võimalusi nende muutmiseks. Ühepäevane seminar ei saa kuidagi garanteerida osalejatele kohest kaalumuutust - küll aga saab osaleja vajalikud mõttetööriistad, mis aitavad tänapäeva ülekaalu soosivas keskkonnas ISE toitumisotsuseid vastu võtta.

post-5296-0-19349400-1399882298_thumb.jp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Suvekursus "Kuidas parandada töövõimet ja tugevdada tervist treeningu ja toidulisandite abil?", Vahur Ööpik, Tartu, 22. august

Eesmärk on selgitada kuulajatele treeningu kontekstis, kuidas erinevad toidulisandid inimese organismis toimivad, kas, kuidas ja millistel eesmärkidel nende kasutamine otstarbekas on, kas ja millised riskid võivad toidulisandite kasutamisega kaasneda ning kuidas neid riske vältida.

kursuse läbinu 1) teab, kuidas käsitletud toidulisandid inimese organismis toimivad 2) oskab hinnata, milliste eesmärkide saavutamiseks üks või teine toidulisand võib sobida 3) teab kuidas (s.t. millises koguses, mis ajal, kui sageli, kui kaua jne) on otstarbekas konkreetset toidulisandit kindla eesmärgi saavutamiseks kasutada 4) teab ja oskab hinnata toidulisandite kasutamisega kaasneda võivaid kõrvalmõjusid ja terviseriske

Sisu:
1) Kreatiin
2) β-alaniin
3) Vitamiin D3
4) Keha rasvaprotsenti ja kehakaalu vähendava toimega komplekssed toidulisandid

Vahur Ööpik on TÜ spordibioloogia instituudi spordifüsioloogia korraline professor. Peamised uurimissuunad sporditeadlasena: vastupidavustreeningu mõju valkude ainevahetusele skeletilihases, valkude ainevahetuse hormonaalne regulatsioon organismi kohanemisel kehaliste koormustega, organismi kehaliste koormustega kohanemise võime dieediga reguleerimise võimalused, kehakaalu reguleerimise mõju ainevahetusele ja kehalisele töövõimele. Avaldanud ca 200 teadustööd peamiselt spordifüsioloogia alal, sealhulgas toidu ja toitumise mõjust treeningu efektiivsusele. Läbi viinud hulgaliselt täienduskoolitusi treenerite üldainete koolituste raames, koolitust „Toitumine taastumise teenistuses“, loenguid ja koolitusi toidulisandite tarbimisest.
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4559977

post-5296-0-58419300-1400656371_thumb.jp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Augustis toimub Tartus seminar

Kaalujälgimise psüühilised mehhanismid ja kuidas need enda kasuks tööle panna, Jorgen Matsi, Uku Vainik, 19. august

https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4559504

Eesmärgiks on teadvustada inimestele hetketeadmisi söömise ning kaaluregulatsiooni psühholoogiast. Aidata inimestele need teadmised praktikasse panna.

Tutvustatkse põhilisi psühholoogilisi söömisreguleerimise mehhanisme (enesekontroll, toidumotivatsioon, nälg) ja kuidas nad omavahel seostuvad.

Antakse ülevaade keskkonna alateadlikest saboteerivatest mõjudest söömisele.

Osaleja tutvub obsessiivse ehk kinnismõttelise mõtteviisi ebafunktsionaalsusega kehakaalu reguleerimises.

Osaleja saab kurssi tervisliku toitumise alustega.

Harjutatakse läbi viise, kuidas psühholoogiliste mehhanismidega arvestades soovitud eesmärke saavutada.

Loe ka lisa:

http://www.novaator.ee/ET/inimene/mis_on_saledate_saladus/

http://jorks.wordpress.com/tag/toitumine/

Share this post


Link to post
Share on other sites

16. augustil toimub Tartus Kinesioteipimise baaskursus, läbiviija Lauri Rannama :
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4560824
Kursus koosneb kahest osast:
1. osas antakse ülevaade teooriast ja
2. osa moodustab praktika, kus reaalselt teibitakse. Kolme tunni jooksul saavad kõik osalejad läbi teha teipimised enamlevinud piirkondadele nii täiskasvanutel kui ka noorsportlastel.

Kursusele on oodatud personaal- , rühma- ja noortetreenerid, pereõed, massöörid, sportlased ja sportlaste tugimeeskonna liikmed.

Kursus on praktilise sisuga, eesmärgiks on anda praktilised baasoskused kinesiteibi kasutamises vigastuste ennetamisel ning kergemate skeletilihassüsteemi vigastuste ravis.

Kõik osalejad saavad ühe rulli kinesioteipi, millega praktiseerida kohapeal ja hiljem kasutada igapäevatöös. Koolitusele on soovituslik selga panna mugavad riided, mis võimaldavad vabamat liikumist ja vajalik kaasa võtta käärid!

post-5296-0-45587500-1403179209_thumb.jp

Share this post


Link to post
Share on other sites

on veel mõned vabad kohad spordikursustele Tartu Ülikooli Suveülikooli raames

Suvekursus "Kuidas parandada töövõimet ja tugevdada tervist treeningu ja toidulisandite abil?", Vahur Ööpik, Tartu, 22. august

Eesmärk on selgitada kuulajatele treeningu kontekstis, kuidas erinevad toidulisandid inimese organismis toimivad, kas, kuidas ja millistel eesmärkidel nende kasutamine otstarbekas on, kas ja millised riskid võivad toidulisandite kasutamisega kaasneda ning kuidas neid riske vältida.

Kaalujälgimise psüühilised mehhanismid ja kuidas need enda kasuks tööle panna, Jorgen Matsi, Uku Vainik, 19. august

16. augustil toimub Tartus Kinesioteipimise baaskursus, läbiviija Lauri Rannama

Info ja registreerumine:

www.ut.ee/suveulikool

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tartu Ülikoolis algavad spordikursused!

Talveülikoolis 3. veebruaril Tartus kursus treeneritele, õpetajatele, harrastus- ja võistlussportlastele "Võimsaks jõutreeninguga", Peep Päll.

Peep on doktorikraadiga raskejõustiku assistent Tartu Ülikoolis, väga edukas jõutõstja ja pallimängude üldfüüsilise treener.

Kursuse lõpetanu on süvendanud treeninguõpetuse teadmisi ja praktilisi oskusi kiirus - ja plahvatusjõu arendamise osas erinevatel spordialdel.

Väga sobiv treeneritele, kes peavad juhendama jõusaalis erinevate spordialade esindajaid ning koostama neile treeningplaane.

Pärnus
5.-6. veebruar 2015.a. Pärnu Kolledž
"Spordisotsioloogia - sport üksilduse, depressiooni ning madala enesehinnangu vastu", läbiviija: Liina Puusepp
Sihtrühm: Kehalise kasvatuse õpetajad, noorte treenerid, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, spordikorraldusega tegelevad inimesed.
Koolitusprogrammi läbinu teab: spordi rolli ühiskonnas;spordi rolli sotsialiseerumisel; spordi seost depressiooni ning üksildusega; spordis esinevaid vägivalla liike;spordi seos sotsiaalse klassiga; üksilduse, depressiooni, tõrjutuse ning söömishäirete sümptomeid.

Info ja registreerimine:
http://www.ut.ee/et/talveulikooli-kursused

20.-22. veeb. ja 13.-15.märts 2015

Tartu Ülikooli Kehakultuuri teaduskond, Jakobi 5

Üldained - nooremtreener, tase 4 (varasem II tase)

http://www.spordiinfo.ee/Treenerite-koolitused

post-5296-0-54104400-1420704798_thumb.jp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Suvel on Tartu Ülikooli Suveülikooli raames tulemas rida spordi- ja tervisekursusi.

Täpsem info klikkides kursuse pealkirjal.

Sporditoodete ja -teenuste turundus, 26. august Alar Rikberg

Sporditurunduse ülevaade turunduselementide kaupa (toode, hind, koht, jaotustegevus)
Turunduse vajalikkus ja võimalused spordis
Hinnakujunduse alused spordis
Spordisponsorlus - vajaduste selgitamine, sponsorluspaketi koostamine ja esitlemine, läbirääkimised, lepingu vormistamine
Spordiürituse turundus, sh reklaamtegevus

Lihaskorseti tugevdamise ja rühi parandamise praktiline harjutusvara, 24. august, Taavi Truija. PRAKTILINE KURSUS saalis!

Kehahoiu visuaalne vaatlus.
Tugi- liikumisaparaadi stabiilsus ja mobiilsus.
Õlavöötme ja lihaskorseti funktsionaalse seisundi hindamine.
Harjutusvara kerekorseti arendamiseks, nn "vaagnalukk" ja selle rakendamine.
Tagaahela tähtsus ja harjutusvara.
Dünaamiline stabilisatsioon ja mobiilsus.
Lihaste hooldus.

Tervis ja psühholoogia, 6. august, Jarek Mäestu, Kariina Laas, Triin Kurrikoff

Kursus tutvustab tervisepsühholoogia aluseid ning annab ülevaate olulisematest tervisega seotud teemadest, nagu stress, toitumine ja liikumine:
1) Tervisepsühholoogia ja biopsühhosotsiaalne mudel.
2) Millised inimese omadused on seotud tervise ja pikaealisusega?
3) Stressitoitumine ja tervislik toitumine; Põhjamaade toitumissoovitused.
4) Kehaline aktiivsus, stress ja tervis. Erineva intensiivsusega kehaline aktiivsus ning selle mõju organismile.

Terves kehas terved geenid, 25. august, Lili Milani, Riin Tamm

1. Sissejuhatus geneetikasse: mis on geenid ja kuidas nad avalduvad
2. Geneetika ja haigused: mis on geneetiline eelsoodumus, millised faktorid mõjutavad haiguste avaldumist
3. Farmakogeneetika: kuidas mõjutavad geenid ravimite mõju varieeruvust indiviidide vahel
4. Geenitehnoloogia rakendused tänapäeva meditsiinis: kuidas kasutatakse praegu geenitehnoloogiat igapäeva meditsiinipraktikas, ja millised on tulevikusuunad.

Täpsem info ja registreerimine:

www.ut.ee/suveulikool

post-5296-0-28339500-1429182000_thumb.jp

post-5296-0-41594900-1429182009_thumb.jp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kõigile tervisest huvitatutele koolitus TERVIS JA PSÜHHOLOOGIA

6. august Tartus

1) Tervisepsühholoogia ja biopsühhosotsiaalne mudel.
2) Millised inimese omadused on seotud tervise ja pikaealisusega?
3) Stressitoitumine ja tervislik toitumine; Põhjamaade toitumissoovitused.
4) Kehaline aktiivsus, stress ja tervis. Erineva intensiivsusega kehaline aktiivsus ning selle mõju organismile.

Läbi viivad Triin Kurikoff, Jarek Mäestu ja Kariina Laas

Triin Kurrikoff (PhD) on Tartu Ülikooli teadur ning lõpetanud 2012. aastal psühholoogia instituudi doktoriõppe uurides peresuhete ja geenide mõju käitumisele, peamiselt impulsiivsusele ja depressiivsusele

Jarek Mäestu (PhD) on omandanud doktorikraadi Tartu Ülikoolis liikumis- ja sporditeaduste erialal 2004. aastal ning hetkel töötab Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna spordibioloogia ja füsioteraapia instituudi juhataja ning teadurina. Tema põhilised uurimissuunad on treeningu füsioloogia, väsimus ja ületreening. On koolitajaks treenerite üldainete koolitustel ning erinevatel rulluisukoolitustel. Ta on avaldanud üle 50 artikli rahvusvahelistes eelretsenseeritavates teadusajakirjades. Koostanud artikleid treeningplaanide koostamisest ning on üheks raamatu „Treeningõpetus“ autoriks. Üliõpilaste maailmameistrivõistlustelt on saavutanud pronksmedali sõudmises ning on lisaks 10 kordne Eesti meister. Aastatel 2000-2004 oli noorte treener sõudeklubis „Pärnu“. Lisaks on teinud kaastööd Eesti sõudekoondisega. Hetkel tegeleb aktiivselt rulluisutamisega - 2011. aastal Eesti meistrivõistlustel 7. koht rulluisumaratonis.
Õpetamisel kombineerib Jarek Mäestu kõrgel tasemel teadmised sporditeadustest isiklike sportimise kogemustega.

Kariina Laas, kognitiiv-käitumisterapeut, doktorikraad psühholoogias

post-5296-0-67785800-1429858468_thumb.jp

post-5296-0-00192600-1429858480_thumb.jp

post-5296-0-62872900-1429858606_thumb.jp

Share this post


Link to post
Share on other sites

24. augustil toimub Tartus praktiline koolitus saalis "Lihaskorseti tugevdamise ja rühi parandamise praktiline harjutusvara".

Läbiviijaks on võimlemise õppejõud ja treener Taavi Truija.

Taavi on siis ka bodyfitnessist Darola Kruusik treener.

Vajalik koolitus treeneritele, harrastajatele ja kõigile, kes peab lugu heast rühist ja tervisest.

Hea eneseanalüüsiks ja harjutusvara kokkupanekuks pidevaks endaga tegelamiseks.

Palju põnevaid harjutusi koos seletamisega.

Kehahoiu visuaalne vaatlus.
Tugi- liikumisaparaadi stabiilsus ja mobiilsus.
Õlavöötme ja lihaskorseti funktsionaalse seisundi hindamine.
Harjutusvara kerekorseti arendamiseks, nn "vaagnalukk" ja selle rakendamine.
Tagaahela tähtsus ja harjutusvara.
Dünaamiline stabilisatsioon ja mobiilsus.
Lihaste hooldus.

Täpsem info ja registreerumine:

https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4570428

post-5296-0-42897100-1430204826_thumb.jp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Talveülikooli raames on tulemas 2 spordikursust Tartus treeneritele, kehalise kasvatuse õpetajatele, sportlastele:

3. veebruar Motoorse võimekuse hindamine sportlastel. Helena Gapeyeva, Jaan Ereline, Mati Pääsuke

Motoorse võimekuse testid.
Reie-nelipealihase kontraktiilsete omaduste määramine.
Alajäsemete sirutajalihaste pingutuse- ja lõõgastusvõime määramine.
Hüppevõime määramine.
Keha tasakaalu testid.

Praktiline osa kinesioloogia laboris!

4. veebruar Meditsiiniline kontroll spordis. Eva-Maria Riso

Tervisekontrolli tähtsus.

Noorte ja vanemaealiste tervisekontroll.
Immuunsüsteem
Südamega seotud terviseprobleemid sportijatel.
Dopingainete kõrvalmõjud.
Levinumad sporditraumad.

Täpsem info ja registreerumine:
www.ut.ee.talveulikool

post-5296-0-84321800-1449585532_thumb.jp

Share this post


Link to post
Share on other sites

13. mail toimub Tartus koolitus 
Keha koostis ja selle mõõtmine spordis ja kaalu korrigeerimisel
Jaak Jürimäe, Priit Purge
Ülevaade antropomeetriliste mõõtmiste teostamise metoodikast. 
Somatotüüp. Keha koostis ja selle määramine. 
Erinevad keha antropomeetrilised mõõdud. 
Kehalise aktiivsuse ja spordi kinantropomeetrilised aspektid.
Praktiline keha koostise mõõtmine erinevate metoodikatega.
Info ja registreerumine:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4588139

kehakultuur.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tartu Ülikooli elukestav õppe keskus teavitab heast võimalusest osaleda talveülikooli spordikursustel Tartus.

Harrastusspordi võlud ja valud, 6. veebruar

Läbiviijad: Eve Unt, Raivo Puhke, Madis Rahu, Tauno Koovit ja Mihkel Luik

Kehaliste võimete arendamine.

Ületreening. Südame-veresoonkonna ülekoormus spordis.

Sagedamini esinevad vigastused harrastusspordis.

Vigastuste ennetamine, ennetusprogrammid.

Spordivigastuste taastusravi.

 

Läbi vastupidavuse tähtede poole, 10. veebruar

Läbiviijad: Jarek Mäestu ja Martin Mooses

Treeningu intensiivsus ja intensiivsete treeningute kasutamine vastavalt pikemaajalisele eesmärgile .

Treeningute planeerimine tervise- ja harrastusspordis.

Võistlemine tervise- ja harrastusspordis.

Testimine ja tervisekontroll harrastusspordis. Millised meetodid on igapäevaselt kasutatavad?

 

Täpsem info: www.ut.ee/talveulikool

talveulikool_2017_slaider_0.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tartu Ülikooli täiendusõppekursus treeneritele, õpetajatele, sportlastele 19. mai Tartus!

Keha koostis ja selle mõõtmine spordis ja kaalu korrigeerimisel

  • Ülevaade antropomeetriliste mõõtmiste teostamise metoodikast.
  • Somatotüüp. Keha koostis ja selle määramine.
  • Erinevad keha antropomeetrilised mõõdud.
  • Kehalise aktiivsuse ja spordi kinantropomeetrilised aspektid.
  • Praktiline keha koostise mõõtmine erinevate meetoditega (sh DEXA)

Läbiviijad: Jaak Jürimäe, Priit Purge

Kursuse läbinu:
1. Saab paremini aru inimese antropomeetriliste mõõtmiste süsteemist ning kehaliste harjutuste mõjust antropomeetrilistele ja keha koostise näitajatele.
2. Suudab analüüsida seoseid luu tiheduse näitajate ja kehalise aktiivsuse vahel.
3. Saab paremini aru sportlike tulemuste seostest antropomeetriliste näitajate ja keha koostise vahel.

http://www.sport.ee/event/152/keha_koostis_ja_selle_mootmine_spordis_ja_kaalu_korrigeerimisel

kehaehitus.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

23. augustil toimub Tartus Tartu Ülikooli koolitus "JÕUSAALI TREENINGKAVA KOOSTAMINE".

Läbiviija: Peep Päll, Tartu Ülikooli Kehalise kasvatuse ja spordididaktika osakond, raskejõustiku assistent
Kursuse läbinud õppija
- omab algteadmisi jõutreeningust, selle läbiviimisest ja organiseerimisest jõusaalis;
- oskab kasutada jõutreeningul erinevaid jõumasinaid, inventari
- omandab teoreetilised põhiteadmised jõusaali erinevate jõuharjutuste tehnikas ning treeningumetoodikas

- teab jõusaali treeningkava koostamise põhimõtteid.

 

24. augustil toimub Tartus Tartu Ülikooli koolitus: "TEADLIK TREENING JA KEHAHOIU ABC"
Läbiviija: Kaja Hermlin
Kehahoiu:
A- tedmised ja oskused rühivaatlemiseks ja korrastamiseks
B- ergonoomiline kehakasutus igapäevaelus ning selja tervis
C- tugi-liikumisaparaadi konstitutsioonilised iseärasused, treeningprotsessi individualiseerimine ning eneseabi
Korrektne rüht tagab meile sirge selja ja terve lülisamba kõrge vanaduseni.
Vaata lähemalt: www.ut.ee/suveulikool

 

 

 

 

kehahoid.jpg

päll.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tartu Ülikool teavitab algavatest kursustest treeneritele, õpetajatele ja spordiga tegelejatele ning nende vanematele.

 

TALLINNAS

Praktiline motiveerimine: Laste ja noorsportlaste motivatsiooni kujundamine, 26. jaanuar

Läbiviija: Aave Hannus, spordipsühholoogia lector

10 koolitustundi

Koolituse eesmärk on anda baasteadmised motivatsiooni kujundamise võimalustest ja kogemus motivatsiooniteooriate rakendamisest igapäevases treeneritöös laste ja noortega. Töötuba pakub nõuandeid ja soovitusi, kuidas kujundada õpilaste sisemist motivatsiooni olukorras, kus väline motivatsiooni ja saavutuste surve on kõrged. Praktiliste ülesannete ja harjutuste käigus loob iga osaleja plaani, kuidas enda töös õpetada meisterlikkuse arendamisele ja individuaalsele arengule keskendumist.

 

Jooksukool: valmistumine jooksuvõistlusteks, 16. veebruar

Läbiviija: Harry Lemberg, jooksutreener

5 koolitustundi

Kursusel osalenu

- teab jooksutreeningu põhialuseid;

- oskab planeerida treeningkoormusi;

- oskab kasutada erinevaid treeningvahendeid;

- oskab planeerida endale sobilikku võistluskalendrit;

- teab, kuidas toimida vahetult enne jooksuvõistlust ja kuidas taastuda.

 

TARTUS

Lihastasakaalu ja kehahoiu praktiline koolitus, 10. veebruar

Läbiviija: Kaja Hermlin, võimlemise õppejõud, treener

6 koolitustundi

Eesmärgiks on anda praktilisi teadmisi skeletilihaste harmooniliseks arendamiseks ja oskusi lihas düsbalansi ning liigse lihaspinge kõrvaldamiseks.

 

Söömisega seotud probleemid spordis, 12. veebruar

Läbiviijad: Jorgen Matsi, Eve Unt ja Luule Medijainen

7 koolitustundi

Koolituse eemärgiks on anda ülevaade söömise põhitõdedest spordis, söömisega seotud terviseprobleemidest ning söömiskäitumist mõjutavatest teguritest.

Teemad: Sport ja organismi energiavajadus. Toitainete optimaalne vahekord ning vajadused spordiga tegeleval isikul.     

Söömisega seotud terviseprobleemid sportlastel. Häirunud söömiskäitumine spordis.   

Terved ja ebaterved söömisharjumused psühholoogi vaatepuntkist.

Toitumiskäitumise psühholoogia.

 

Täpsem info ja registreerumine: www.ut.ee/talveulikool

 

talveülikooli_jalus_logoga.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

23. märtsil TALLINNAS toimuva koolituse "Keskendumise juhtimine võistlusolukorras: Praktiline fookuse treenimine" eesmärk on õpetada praktilisi võtteid õpilaste ettevalmistamiseks võistlustel optimaalseks keskendumiseks ja segajatega toimetulekuks. Videoloengutega antakse ülevaate tähelepanu tööpõhimõtetest ja tähelepanu treenimise võimalustest. Töötoas harjutatakse õpilaste ettevalmistamist võistlussituatsioonis keskendumiseks ja segavate mõtete ning kujutluspiltide fookusest eemal hoidmiseks.
teemad:
Videoloengud:
Keskendumise seosed erutuse, ärevuse ja motivatsiooniga
Psühholoogilised protsessid parima võimetekohase soorituse tegemisel
Psühholoogilised protsessid soorituse ebaõnnestumisel
Võistlusjärgsete mõtete pikaajaline mõju ja selle kujundamine
Töötuba:
Tähelepanu piirangud
Keskendumise ja mõtlemise paradoksid
Sooritusele keskendumise strateegiad
Ennastjuhendava sisekõne kujundamine
Soorituseelsete rutiinide väljatöötamine
Sooritusjärgse analüüsi juhtimine
Läbiviija: Aave Hannus, spordipsühholoogia lektor
Hind: 98 eurot
Maht: 10 tundi
Kell 10.00 kuni 17.15 pluss iseseisvad videoloengud
Osalejatele koolituse läbimise tõend.
Sihtrühm: treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad, sportlased
Info ja registreerumine: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4635795

päis.png

Edited by Draakon40

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sportlased, kes suudavad vaatamata survele ja kõrvalejuhtimisele püsida ülesande juures ja keskenduda, suudavad oma potentsiaali teostada.
Tule osale spordipsühholoogia koolitusel "Keskendumine võistlusolukorras" 23. märtsil Tallinnas! 
Töötoas harjutatakse sportlaste ettevalmistamist võistlussituatsioonis keskendumiseks ja segavate mõtete ning kujutluspiltide fookusest eemal hoidmiseks.
https://www.facebook.com/events/1554030001359749/

Share this post


Link to post
Share on other sites

21. mail toimub Tallinnas koolitus treeneritele
TREENERI LÄBIPÕLEMISE ENNETAMINE
Läbiviija: AAVE HANNUS, spordipsühholoogia lektor
Enne kursust on vaatamiseks videoloengud
Stressi ja läbipõlemise põhjused, äratundmine ja eristamine
Läbipõlemise riskitegurid ja ohumärgid
Läbipõlemise ennetamine: stressi juhtimine ja toimetulek
Töötuba:
Stressi ja läbipõlemise märkide äratundmine
Läbipõlemise riskitegurite äratundmine
Stressi ja emotsioonide juhtimise strateegiad
Psühholoogilise paindlikkuse ja vastupidavuse arendamine
Enesehoolitsuse plaani koostamine treeneritöös
Täpsem info ja registreerimine:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4639858

 

tallinna_esindus_2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tartu Ülikooli suveülikool on meeldiv võimalus ühendada puhkus enesetäiendamisega. Tule 19. korda toimuvasse suveülikooli ja muuda oma suvi tegusaks! 
KURSUSED TREENERITELE; ÕPETAJATELE, SPORTLASTELE, KÕIGILE HUVILISTELE!

 

TARTUS

TARTUS

Treeneri läbipõlemise ennetamine, Aave Hannus, 15.08
Kursuse läbinu:

- mõistab stressi ja läbipõlemise tekkepõhjuseid ja erinevusi;

- teab läbipõlemise peamisi tunnuseid ja nende avaldumise erisusi;

- oskab ära tunda läbipõlemise varajasi sümptomeid;

- mõistab läbipõlemise mõju ja ennetamise võimalusi.

Treening, tervis ja sportlik saavutusvõime - mis rolli mängivad selles hormoonid?, Vahur Ööpik, Luule Medijainen, 24.08
Kursuse läbinud õppija
- tunneb hormoonide mõistet ja esindajaid;
- teab hormoonide rolli organismi energiavahetuse (ka kehakaalu) regulatsioonis;
- on arutlenud kehalise aktiivsuse ja hormoonide rolli üle I ja II tüüpi diabeedi profülaktikas ja patsientide elukvaliteedi parandamisel;
- mõistab hormoonide rolli treenitusseisundi tekkes.

Lapse rühi arengut suunavad ja toetavad kehalised harjutused, Kaja Hermlin, Kadri Vernik, 25.08
Rühi kronoloogiline areng.
Lapse rühi arengut suunavad kehalised harjutused, praktiline tegevus.
Rühivaatlus; praktiline tegevus.
Lapse rühi arengut toetavad harjutused, praktiline tegevus.

 

TALLINNAS

TALLINNAS

Terve ja rahulolev tervisesportlane, Jarek Mäestu, 29.08
Kursuse lõpetanud õppija

- teab, millised on peamised alustalad mida silmas pidada sportimisel ning oskab eristada olulist ebaolulisest;

- oskab hinnata treeningu koormuse seost töövõime ning tervisega;

- teab erinevaid meetodeid, mil viisil oma edusamme monitoorida.

 

TÄPSEM INFO ja REGISTREERUMINE

www.ut.ee/suveulikool

 

Kohtumiseni Tartu Ülikooli suveülikoolis!

 

Esta Pilt

Täiendusõppe programmijuht

737 5560

suveülikooli_jalus_2018.jpg

Edited by Draakon40

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tervisespordi eesmärk on tõsta füüsilist võimekust. Nii suudab meie keha vastu panna igasugustele haigustele, tuju on parem ning energiat palju rohkem. Tervisesport on küllaltki ohutu, kuid siiski tuleb kontrollida ennast, et ei tekiks liigset koormust ning treeningvõtted oleksid õiged. 
29. augustil toimub Tallinnas Tartu Ülikooli koolitus:
TERVE JA RAHULOLEV TERVISESPORTLANE
Läbiviija: Jarek Mäestu (doktorikraadi Tartu Ülikoolis liikumis- ja sporditeaduste erialal, spordibioloogia dotsent)
Kursuse läbinu
- teab, millised on peamised alustalad mida silmas pidada sportimisel ning oskab eristada olulist ebaolulisest;
- oskab hinnata treeningu koormuse seost töövõime ning tervisega;
- teab erinevaid meetodeid, mil viisil oma edusamme monitoorida.
Info ja registreerumine:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4643981

jarek_maestu_0.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kursus, mis on mõeldud harrastussportlasetele ja treeneritele, kes neid sportlasi juhendavad, suunavad ja nõu annavad.

 

Terve ja rahulolev tervisesportlane, Jarek Mäestu, 29.08

Kursuse eesmärgiks on tutvustada baasteadmisi, mida silmas pidada treeningute planeerimisel tervisespordi vallas eesmärgiga parendada töövõimet ning tugevdada tervist.

 

Sisu:
Peamised alustalad mida silmas pidada sportimisel, olulise eristamine ebaolulisest.

Treeningu koormuse seos töövõime ning tervisega.

Erinevad meetodid, mil viisil oma edusamme monitoorida.

 

Info ja registreerumine: www.ut.ee/suveulikool

logo_kk_et.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×