Jump to content
Arnold

Riku Aalto vastab: Milline on hea personaalteener?

Recommended Posts

Milline on hea personaaltreener?

Personaaltreening on sihipärane treenimisprotsess ja kõikehõlmav eluviisikonsultatsioon. Personaaltreeningu eesmärgiks on aidata harjutajal saavutada püsivaid eluviisimuutusi. See on ka õigete teadmiste jagamine muutuste toeks ning innustav õpetamine. Õppimiskogemuste ja personaaltreeneri toetuse abil treenijas süttinud motivatsioonileek säilib ja leegitseb nädal nädala järel endisest rõõmsamalt.

Eesmärgid saavutatakse ja saavutatud tulemused säilitatakse väikeste õigesuunaliste muudatuste ning treenimissoovi säilimise abil.

Kas oled huvitatud töötamisest positiivsete eesmärkide saavutamisel?

Soovid ennast arendada?

Kas tervis, elujõud ja hea enesetunne on Sulle tähtsad?

Huvitab Sind töö inimestega ja teiste aitamine?

Oled Sa hooliva iseloomuga?

Kui vastad neile küsimustele jaatavalt, võib personaaltreeneri roll olla Sulle unelmate töökohaks.

Personaaltreeneri oskused koosnevad liikumisala, toitumise, ergonoomia, taastumise ja paljude muude tervise ning heaoluga liituvatest teadmistest ja oskustest. Vähemalt sama tähtis personaaltreeneri töös on motiveerimise- ja suhtlemisoskus. Hea kuulamisoskuse ja positiivse ellusuhtumisega personaaltreener on klientide hulgas väga nõutud!

Ametiks personaaltreener

Mida tähendab professionaalsus personaaltreeningu valdkonnas? Kas see on professionaalsus ja üksikasjalik teooria valdamine, treenimistehnikate laitmatu oskamine, täiuslikud treeningprogrammid või kliendile erinevate teadmiste ja oskuste pakkumine?

Kindlasti ka kõike seda, kuid vaja on ka palju muud:

Kommunikatsioon ja suhtlusoskus. Väga olulised oskused on innustamine, vestlus- ja kuulamisoskus, enda asetamine kliendi positsioonile ja tema elusituatsiooni mõistmine ning selle arvestamine juhendamisel ja treeningkava koostamisel. Need on isegi tähtsamad kui tehnilised oskused. Ühestki täiuslikust treeningkavast pole mingit abi, kui klient ei ole innustunud ja kava täitmisele pühendunud!

Professionaalsus personaaltreeningu valdkonnas tähendab ka äritegevusega seotud oskusi.

Ka tehniliste töövahendite ja kutseprogrammide valdamine ning kasutamine kuuluvad kindlasti personaaltreeneri oskuste hulka. • Tõeline professionaal oskab kuulata, vastata kliendi tegelikele vajadustele, müüa otstarbekaid ja parimaid teenuseid, pakkuda muid treenimise abiteenuseid ning hoida pikaajalisi häid kliendisuhteid. Lisaks arendab hea professionaal kasumlikku ja tulemuslikku äritegevust, hoides häid suhteid koostööpartnerite ja klientidega.

Personaaltreeneri tegevus pakub suurt vabadust ja kasu, aga ka vastutust ja katsumusi.

Personaaltreenerid peavad olema kergesti kättesaadavad, eeskujulikud, kannustavad, mõistvad, asjatundlikud ning oskuslikud müügi- ja turundustöös ja äritegevuses.

Treenerid peavad valdama liikumise, toitumise, taastusravi, erinevate liikumis- ja treeningviiside, äritegevuse ja inimsuhete valdkondi.

Tööd, tegemisi ja õppimist jätkub seega kogu eluks – ja see ongi paljude meelest selle ala kõige meeldivam pool!

Personaaltreeneri 10 käsku

  1. Looge endast huvitav kaubamärk

Mõelge, millised on teie tugevused. Ehitage enda teenused nende ümber ja parandage oma tugevaid külgi veelgi!

  1. Olge oma töö üle uhke

Tooge oma oskused julgelt esile, sest vaka all hoides hääbuvad need peagi.

3. Arendage end pidevalt

Nii saate püsida oma ala esirinnas, leiate uusi võimalusi teenuste loomiseks ja püsite heas vormis. Alati on määrav suhtumine!

4. Teil on kaks kõrva ja üks suu – kasutage neid samas suhtes

Personaaltreeneri tähtsaim oskus on võime kuulata.

5. Arendage müügioskusi

Oskuslik personaaltreeningu teenuste müüja ei ole turumüüjaga sarnanev jutupaunik, vaid ta oskab pakkuda oma klientidele parimaid võimalikke personaalseid lahendusi.

6. Võrgustuge, võrgustuge, võrgustuge

Meil kõigil on oma tugevad küljed, aga samas vajavad kõik ka stabiilset tugivõrgustikku, millesse võivad kuuluda näiteks arstid, füsioterapeudid, toitumisnõustajad ning vaimse treeningu, erinevate treenimisviiside ja tervisesporditreeningute tippspetsialistid. Võrgustumine avab alati ettearvamatuid võimalusi.

7. Hinnake ka teiste oskusi ja avaldage kolleegidele teenitud kiitust

Kui tunnustame teisi, saame ka ise tunnustust mitmekordselt tagasi.

8 Olge kriitiline, aga mitte skeptiline

Iga uue suundumusega pole mõtet pimesi kaasa minna, oluline on usaldada oma tegemisi. Siiski tasub alati kõik arvamused avatult endale teadmiseks võtta.

9. Kandke hoolt oma imago eest

Näidake tervislike eluviiside ja vaba suhtumise valdkonnas eeskuju ning järgige reibast elustiili ka oma vabal ajal.

10. Pidage alati meeles, et olete ennekõike teenindaja

Heal ja suurepärasel teenusel on tihtipeale vaid imeväike vahe. Teenindusvalmis professionaal soovib alati ületada oma klientide ootusi.

Kuidas valida omale personaaltreenerit?

Nagu kõigi muude ametite esindajate hulgas, nii on ka personaaltreenerite seas tippspetsialiste ja ka oma töösse vähema auahnusega suhtuvaid inimesi. Seepärast tasub valiku tegemisel olla tähelepanelik. Lõppude-lõpuks on valiku tegemine lihtne, tuleb vaid küsida õigeid küsimusi ja esitada konkreetsed nõuded.

1) Personaaltreeneri litsents

Personaaltreeneri litsents on koolitusorganisatsiooni tunnustus isikule kutseoskuste kriteeriumide omandamisest. Litsentsieksamil kontrollitakse õpilase oskusi teoorias, juhendamisvõtteid ja teenuste loomise oskust. Soorituskriteeriumide hulka võib kuuluda ka konkreetne kliendi juhendamisprotsess koos analüüsi ja raportitega.

Soomes kuuluvad tunnustatud personaaltreenerite koolitusorganisatsioonide hulka Trainer4You, Fisaf, FAF ning Trainerlab. Nendest vaid Trainer4You on saanud tunnustatud EHFA/Ereps – akrediteeringu rahvusvahelistele kvaliteedikriteeriumitele vastavate nõuete täitmise kohta (tase 4).

2) Baaskoolitus ja erioskused

Kui kliendil juhtub olema mõni trauma või haigus, on mõttekas palgata omale selline personaaltreener, kellel on füsioteraupeudi baaskoolitus.

Suurima osa tänastest klientidest moodustavad ikkagi tervisespordiga alustavad, motivatsiooni ja ajapuudusega võitlevad tavalised inimesed. Nende inimeste treenimisel on kõige olulisem hooliv, innustav suhtumine ja realistlik, efektiivne ning turvaline treeningprogramm. Baaskoolitusel ei ole siin nii suurt tähtsust, vaid suhtlemisoskus ja sujuv kommunikatsioon on tihti määrava tähtsusega.

3) Usaldusväärsus ja autoriteetsus

Isegi ideaalne treeningprogramm ei garanteeri häid tulemusi. Saavutused on auhinnaks pühendumise ning programmi ja juhiste järgimise eest. Üks hea personaaltreener peab olema usaldusväärne. See ei tähenda tingimata viimseni lihvitud keha ja punnitavaid lihaseid, vaid tervet ja end hästi tundvat isikut ning kindlate teadmiste tõttu omandatud autoriteeti. Seda ei tugevda keeruliste erialaste terminite kasutamine ega tabamatuks jäävad filosoofilised tarkused, vaid hästi põhjendatud ja kergesti rakendatavad nõuanded ja lahendused. Kui personaaltreener räägib esmakohtumisel rohkem iseendast kui küsib sinu kohta või räägib kasutades üksnes professionaalseid termineid, tee tark otsus ning lepi kokku kohtumisaeg mõne teise treeneriga.

4) Inimestevaheline keemia

Tavaline koostöö personaaltreeneriga kestab umbes pool aastat ja hõlmab endas iganädalast kokkusaamist. Ole hea ja ära vali endale treeneriks sellist inimest, kellega kohtumine muutuks sinu jaoks koormavaks. Vastastikune keemia peab toimima, kohtumised peavad olema oodatud sündmused, mitte regulaarsed õudusunenäod.

5) Soovitajad

Kogenud personaaltreener võib olla turvaline valik. Või siis mitte. Noor, äsja koolitused lõpetanud ja entusiasmist pakatav treener võib olla veel lihvimata teemant või isegi pärl. Kogemus ei ole alati korrelatsioonis oskuste ja veel vähem entusiasmiga. Parim ja usaldusväärseim viis on küsida soovitajaid, eriti hea kui saad helistada mõnele kõnealuse treeneri endisele või praegusele kliendile.

6) Leping

Enne koostöö alustamist tuleks sõlmida personaaltreeneriga üksikasjalik leping, kus oleks kirjas koostöö kestus, kohtumiste arv ja sisu, samuti eesmärgid, mida teenuse kasutamine peaks aitama täita. Leping peab olema professionaalne, kergesti loetav ja juriidiliselt kehtiv. See peab kindlustama nii treeneri kui ka sinu seljatagust ebaselgetes olukordades, vaidluste ja lepingu katkestamise soovi korral. Nõua kindlasti lepingule allkirja enne teenuse eest maksmist.

7) Teenuse lubadus

Eesmärkide kirjapanek ja motivatsiooni väljaselgitamine on personaaltreeneriga koostöö puhul üks oluliseim samm. Kui treener lubab sulle ebareaalseid tulemusi või kui eesmärkide arutamine jääb tahaplaanile, siis mõtle veidi ning võib-olla kohtu teiste treeneritega.

8) Sisu: Maht, personaalsus ja arusaadavus

Saades personaaltreenerilt pakkumise, hinda selle mahtu, individuaalsust ja sisu arusaadavust. Selgus, keeleline korrektsus ja kergesti loetavus on tugevused, mis aitavad kaasa sellele, et sa ei osta põrsast kotis. Mõlema osapoole huvides on see, et tead täpselt, millega end seod ja mida ostad.

9) Hind

Hea ja odavaim on kindlasti selleski olukorras teineteist välistavad tegurid, kuid parim ja kalleim ei pruugi samamoodi korreleeruda. Personaaltreening on kvaliteetne, individuaalne ja terviklik kehalist seisundit ja heaolu parandav treeningprogramm, mis vajab tuge ja julgustust. Seetõttu ei saa kõrge hinnaga alati parimat teenust, kuid see peab olema põhjendatud ja paindlik.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mõistlikud punktid kõik.

Usun, et EKFL saaks soovikorral ka palju mõistlikuma hinnaga pakkuda analoogseid personaaltreeneri koolitusi (kui soovi oleks).

Mitte et hetkel toimuvatele Trainer4you koolitustele saaks või oskaks midagi ette heita - kindlasti on kvaliteet super, aga olles isegi rääkinud mitmete tegevate treeneritega, siis 1,5 aasta ülikooli hind on kaheteist päevase koolituse eest (millele lisanduvad hilisemalt lisa-moodulid) enamusele liig.

PS: Kes plaanib täiskohaga personaaltreeneriks saada, tasub kindlasti kiiresti ära.

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mitte et hetkel toimuvatele Trainer4you koolitustele saaks või oskaks midagi ette heita - kindlasti on kvaliteet super, aga olles isegi rääkinud mitmete tegevate treeneritega, siis 1,5 aasta ülikooli hind on kaheteist päevase koolituse eest (millele lisanduvad hilisemalt lisa-moodulid) enamusele liig.

Lisaks sellele, ülikoolis sa õpid ja praktiseerid kõvasti rohkem, kui paaripäevasel koolitusel. Ülikool ei ole ainult teooria - praktikad toimuvad rühmasiseselt, laboris, koolis ja spordiklubis. Teooriat on ka muidugi kordades-kordades rohkem, kui koolitustel.

Edited by Sarge

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mõistlikud punktid kõik.

Usun, et EKFL saaks soovikorral ka palju mõistlikuma hinnaga pakkuda analoogseid personaaltreeneri koolitusi (kui soovi oleks).

Mitte et hetkel toimuvatele Trainer4you koolitustele saaks või oskaks midagi ette heita - kindlasti on kvaliteet super, aga olles isegi rääkinud mitmete tegevate treeneritega, siis 1,5 aasta ülikooli hind on kaheteist päevase koolituse eest (millele lisanduvad hilisemalt lisa-moodulid) enamusele liig.

PS: Kes plaanib täiskohaga personaaltreeneriks saada, tasub kindlasti kiiresti ära.

Minumeelest Trainer4you koolitus hinnaga 2490 eurot on täiega üle mõistuse. Keskmisele eestlasele mitmekordne kuupalk. Kipun arvama, et inimesed kellel see raha võtta oleks, ei taha kohe mitte personaaltreeneriks saada, vaid teevad midagi muud. Mitu inimest juba end sinna registreerinud on? 1-2?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Minumeelest Trainer4you koolitus hinnaga 2490 eurot on täiega üle mõistuse. Keskmisele eestlasele mitmekordne kuupalk. Kipun arvama, et inimesed kellel see raha võtta oleks, ei taha kohe mitte personaaltreeneriks saada, vaid teevad midagi muud. Mitu inimest juba end sinna registreerinud on? 1-2?

Väga hull. Personaaltreening on veel selline ala ka, kus pole niisuguseid saladusi, mida saab vaid käputäielt meistritelt õppida.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ma näen sellist raha unes...isegi mu õppelaenu on vaja vähem tagasi maksta....
Eks kunagi, kui lotoga võidan, siis kindlasti tulen. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sügiskülv

Noh, sellega on nii, et riik maksab kinni koolitused. Näiteks töötukassa kaudu saab inimene koolitusi, ning riigikassa eraldab ka riigiasutustele koolituseks raha, ja mõned eurofondid võivad koolitust finantseerida, ja ka mõni rikas asutus, jne.

Võimalusi on mitmeid.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×