Jump to content
KS66

Kyäni

Recommended Posts

Toote hind on suhteline. Ei saa öelda, et ta kallis on, kui ta on ennast niimoodi inimeste peal tõestanud. Tarvitan ka ise igapäevaselt Sunrise'i ja Sunset'i ning võin julgelt väita, et annab päevale 1-2 töövõimekat tundi juurde. Kõike jõuan teha, kuigi varem oli sellega raskusi ning väsisin ikka õhtuks väga ära. Minevikumured võiks öelda =)

Ise leidsin Eestist huvitava pakkuja, kes on minimaliseerinud enda kasumi ja pakub tooteid palju odavamate hindadega. Sunseti purk €8 odavam, Sunrise €10 odavam ja tervise kolmnurk €25 odavam kui muidu igakuise tellimusena tellides. Kellel huvi, siis kindlasti soovitan request@kyaniproducts.eu meili teel saab ühendust.

Share this post


Link to post
Share on other sites

TigeTiiger, tundub, et sa ise oledki see huvitav pakkuja Eestist, kõik viitab sellele :P Kust sa muidu emaili tead, koduleheküljel www.kyaniproducts.eu seda ju ei ole :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ise pole veel edasimüüjaks mõelnud hakata ja ilmselt ei jõuagi selleni :( Küll, aga oli see email nende eelmisel kodulehel, see on hetkel neil vist uuendamisel ja poolik, vähemalt nii mulle näib.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Loe, miks Kyäni ei pea ennast püramiidskeemiks ning millised on tooted

22.jaanuaril kell 14.00-15.00 vastas Kyäni Euroopa juht Janne Heimonen Äripäeva ja Best Salesi lugejate küsimustele. See on esimene kord kui Eestis skandaalse kuulsusega võrkturustusfirma tippjuht on nõus avalikult esinema.

33ff5d02-4f93-4b10-ac65-b0330a88e141.jpgKyäni on asutatud aastal 2005 USA-s.Täna müüakse võrkturunduse kaudu tooteid 30 riigis. Euroopas on neil suuremad müügivõrgud Skandinaavias, Eestis ja Ungaris. Eestis tegeleb Kyäni looduslike toidulisandite müügiga ligikaudu 5000 inimest.

Vastatud küsimused

Mari Maksuamet

Tere! Millisel viisil maksate tasusid oma võrgu müüjatele? Kas samasugune krediitkaardisüsteem nagu teistel analoogsetel firmadel? Kuidas te tasute Eesti Vabariigis kehtivaid makse? Täpsemalt: käibemaks, sotsiaalmaks, tulumaks. (How do you pay fees to your network sellers? Do you have a similar credit card system as other similar companies? Do you pay taxes in Estonia, specifically VAT, social tax, income tax?)

Tere Mari. Eelistame müügitasusid maksta pangaülekandega ja enamik meie aktiivsetest müüjatest seda ka kasutavad. Oleme Eestis käibemaksukohuslased ja maksame käibemaksu nagu teisedki ettevõtted. Meie edasimüüjad ei ole meie ettevõtte töötajad ja peavad seetõttu ise oma tulu deklareerima. Neil on kohustus ise maksta oma tulumaksu ja deklareerida müügitasud välisriigist saadud tuluna.

Hello Mari. We recommend bank transfer as method of payment for commissions and most of our active distributors are choosing bank transfer now. We are VAT registered in Estonia, so we pay our VAT just like any other company. Our Independent Distributors are not employees of the company and as such are personally responsible for handling of tax on their income. They are obliged to pay income tax and declare it as income from a foreign country.

Erik

Kuidas te siiski tõestate, et tegemist ei ole järjekordse püramiidskeemiga? (Can you prove that this is not another pyramid scheme?)

Tere, Erik. Tavaliselt me ei pea selliseid asju tõestama, sest me ei ole püramiidskeem. Ma tean, et otsemüük ei ole Eestis veel tavaline, kuid see on toiminud paljudes riikides edukalt juba kümneid aastaid. Me oleme otsemüügifirma, mis keskendub lõpptarbijatele ja meil on võrgustiku põhimõttel ülesehitatud müügiorganisatsioon. Euroopas on rohkem kui 11 miljonit otsemüügifirmat. Püramiidskeemide eesmärk ei ole klientidele kasu tuua, nad on ebaseaduslik äri. Paljudes riikides on selguse mõttes vastu võetud ka otsemüüki reguleerivad seadused. Kuulume ka Otsemüügi Assotsiatsiooni, kus meie eesmärgiks on tõsta teadlikkust püramiidskeemidest ja kutsuda üles reguleerida see valdkond hästi, sest on täiest selge, et püramiidskeemid ei ole ettevõtluse ega tarbija seisukohast soovitav ärimudel. Teisest küljest on otsemüügi kohta tehtud sotsiaalmajanduslikud uuringud näidanud, et see mõjutab positiivselt majandust üldiselt ja annab suurele hulgale inimestele lisatuluallika. Otsemüügi kohta lisainfo saamiseks vt ka Euroopa Otsemüügi Liidu ehk Seldia kodulehte aadressil http://www.seldia.be/direct-selling/benefits-advantages või Eesti Otsemüügi Assotsiatsiooni kodulehte aadressil http://www.edsa.ee/en/direct-selling/what-is-direct-selling/

Hello Erik. Well – we usually never have to prove such a thing since we are not one. I understand that direct selling networks are not common in Estonia yet, but they have been successfully operating in many countries for decades. We are a direct selling company with a strong base of end customers and a sales organization structured like a network. There are more than 11 million direct sellers in Europe. Pyramid schemes are not focused providing value for customers. They are illegal. In many countries there are also specific direct selling laws that make the distinctions very clear. Also we are members of the Direct Selling Association, where our goal is to educate about pyramid schemes are, and lobbying for clear legislation since we agree fully that they are not a good business model for entrepreneurs or the community as a whole. And on the other hand, socio-economic studies into proper direct selling have confirmed the positive contribution to the overall economy, and as an additional income source for great numbers of people. For more information about direct selling, please visit the web site of the European Federation of Direct Selling called Seldia: http://www.seldia.be/direct-selling/benefits-advantages or the Estonian DSA: http://www.edsa.ee/en/direct-selling/what-is-direct-selling/

Riho

Kui paljud nendest 5000 müügivõrguga liitunutest reaalselt ka midagi teenivad? Milline on Eestis teie müügivõrgus tegutseja keskmine tasu? Palun konkreetseid numbreid, mitte ümmargust juttu. (How many of your 5,000 members in your sales network also make money in reality? How much does your network member earm in Estonia in average? Please provide specific figures.)

Väga hea küsimus. Esiteks, inimesed liituvad meiega erinevatel eesmärkidel. Tavaliselt arvatakse, et igaüks, kes sõlmib meiega edasimüügilepingu, teeb seda selleks, et aktiivselt meie tooteid müüa ja iga kuu tulu teenida. Tegelikult liitub suur hulk inimesi meiega selleks, et osta meie tooteid odavamalt ja jagada neid ka oma pere ja sõpradega. Kui vaadata otsemüügi kohta tehtud uuringuid, siis kõik nad näitavad, et suur osa edasimüüjaid liituvad selleks, et neile meeldivad nii tooted kui ka sellega seonduv suhtlusvõrgustik. Neile meeldib teenida natuke lisa, ja nad tahaksid end arendada. Mõned inimesed on ambitsioonikamad kui teised. Siin on kõikidel võrdsed võimalused - st et sõltumata inimese haridustasemest, vanusest või rahvusest on komisjonitasu süsteem kõigi jaoks sama. See on preemia iga inimese isiklike müügitulemuste eest.

Võrkturustusfirmades on väga tavaline, et aktiivseid edasimüüjaid on 20% kõikidest edasimüüjatest. See tähendab, et meil on aktiivseid edasimüüjaid umbes 1000.

Iga kliendile tehtud müügi eest makstakse komisjonitasu. Mida suurem on teie edasimüügivõrk, seda suurem on teie tulu. Mitte igaüks ei sea endale sellist eesmärki.

Allpool toon ära mõned keskmised tasud meie komisjonitasu süsteemi algtasanditel: Nefriit ehk Jade tasandil (I tasand) teenivad edasimüüjad keskmiselt kuus 237 USDi (ja saavad äkkstardiboonusena 300 USDi kui nad jõuavad sellele tasemele 31 päevaga), Pärl (Pearl) on 649 USDi kuus, Safiir (Sapphire) on 2057 USDi kuus ja Rubiin (Ruby) on 4706 USDi kuus (koos autoboonusega).

Ma ütleks, et igaüks, kes suhtub sellesse tõsiselt ja viib end asjadega hästi kurssi teenib rohkem kui ta algselt investeeris. Kui palju rohkem, sõltub igaühe oskustest, töö intensiivsusest, kontaktidest ja sellest, ku kaua te olete oma müügivõrku üles ehitanud. Nagu igas väikeses äris, mis kasvab peamiselt tänu suulisele reklaamile. Tuleb meeles pidada, et see ei ole mäng ega loterii, vaid äritegevus, mis toob tulu vastavalt tulemustele. Mõned omandavad need oskused kiiremini kui teised. Aga ma olen veendunud, et igaüks saab sellega hakkama.

Great question. First of all – you do have to check what the purpose is of someone joining. There is a common misunderstanding that everyone who signs a distributor agreement has the goal to work actively and earn a monthly income. A considerable amount of people join to get the products cheaper and to be able to share them with some friends and family. If you look at any study among direct sellers, they all show that large numbers of distributors are involved because they like the product and the social networks created. They like making some extra money. They like the personal development. Some people are more ambitious. And this is an equal opportunity, meaning that no matter what your educational background, age or nationality – the compensation plan is the same for all and rewards you for the results you create.

A very common figure in network marketing companies is around 20 % activity level. So you would look at around 1000 active distributors.

Anyone who has customers will get paid. Building your distributor network increases the number of customers you reach – so you will earn more. Not everyone will do those things.

Here are some average earnings for the first steps in our compensation plan:

Our Jade level distributors (first step in the plan) earn 237 USD in average monthly earnings (and a Fast Start Bonus of 300 USD if they reach this level within 31 days), Pearl level distributors 649 USD per month, Sapphire level distributors 2057 USD per month, at Ruby 4706 USD (inclucing car bonus).

I would say that anyone who takes the business seriously and learns it properly will make more than they originally invested. How much – will always depend on skill, how hard you work, the type of contacts you have and how long you have been building your business. Just like in any small business based mainly on word of mouth expansion. We do have to remember that this is not a game, not a lottery, but a business that pays you depending on your results. For some people it will be easier to learn the skills – for others it will take longer. But I believe it is possible for anyone to do it.

...

Kyäni Sunrise mahl maksab üle 60 EUR/liiter. Poes maksavad mahlajoogid al. 0,50 EUR/l e. 120x odavam kui Kyäni ja eksklusiivsemad mahlad maksad kuni 3EUR/l e. 20x odavam kui Kyäni. Kõikidel neil mahladel on ju oma kasumimarginaal. Eelnevast järeldan, et Kyäni omahind on max 1EUR/l ja peamise ca 60EUR/l kohta läheb jagamisele püramiidi tipu vahel. Kas minu järeldus on õige? Kui ei ole, siis palun tooge omalt poolt konkreetsed numbrid. (Kyäni Sunrise costs more than EUR 60 per litre. In stores, prices of juices start from EUR 0.5, ie 120 times cheaper than Kyäni. More expensive juices cost up to EUR 3 per litre, ie 20 times cheaper. These prices include margins and markups. I assume that Kyäni’s cost price is at most EUR 1 per litre and most of the profit from sales is distributed between the top of the pyramid. Am I right? If not, please provide specific figures.)

Väga hea küsimus, aga teie arvutus ei ole täpne. Meile on see toode teie poolt pakutust palju kulukam. Kyäni Sunrise on toidulisand, mitte mahlajook, ja seda toota ei ole odav. Tavaklient maksab Kyäni Sunrise’i ühe kuu koguse eest ainult 37 EURi (ilma km-ta). Sarnane toode poodides maksab umbes sama palju. Maksame realiseerimise netokäibest edasimüüjatele komisjonitasude ja boonustena välja rohkem kui 50% (eelmisel aastal keskmiselt 55%). Tavaline jaekaubandusettevõte suurendaks selle raha arvel jae- ja hulgimüügimarginaali, teeks reklaami, jms. Meie maksame oma edasimüüjatele head komisjonitasu, kuid ettevõte ise hoiab oma marginaali madalal, et hoida meie väga hea toote hinda endiselt soodsana. Päevane annus Kyäni Sunrise’i maksab VÄHEM kui tass cappuccinot või isegi tavalist kohvi, ja vähem kui ajaleht. Kõik need tuhanded kliendid Põhjamaades, kes kasutavad seda iga päev, on selle väärtuses veendunud.

It is a good question but your calculation is not correct. The product is a lot more expensive than that for us. Kyäni Sunrise is a food supplement, not a fruit juice, and not a cheap product to produce. A regular customer only pays 37 EUR excl VAT for a month’s supply of Kyäni Sunrise. A similar product in a retail environment would be priced at similar levels. More than 50 % (averaging around 55 % last year) of our net sales in distributor price is paid out in commissions and bonuses to the distributor network. In traditional retail, those funds would be used in store and wholesaler margins, advertising and so on. We do pay our distributors generously but the company operates with small margins in order to provide a great product at a great price. A daily sachet of Kyäni Sunrise costs LESS than a cappuccino or even a regular cup of coffee. Less than a daily newspaper. Clearly the thousands of customers in the Nordic countries who use it every single day consider it worth it.

Tarts

Millega püüab Kyäni suurendada oma turuosa väga tihedal toidulisandite turul, kus paljud tootjad toodavad häid tooteid ja paljud neist kasutavad võrkturiustust? (What is Kyäni doing to increase its market share in the extremely crowded market of food supplements, with many producers having excellent products and many of them using network marketing?)

Suurepärane küsimus. Konkurents on hea nii tarbijatele kui ka tootjatele, sest see sunnib viimaseid panustama rohkem oma toodetesse ja pöörama rohkem tähelepanu tootearendusele ja –kvaliteedile. Kyäni teevad unikaalseks näiteks meie tootevaliku lihtsus, Kyäni Sunrise’i suurepärane maitse (paljud tervisejoogid ei maitse eriti hästi) ja asjaolu, et ainult kolme tootega (Kyäni Sunrise, Kyäni Sunset ja Nitro Xtreme) saame me teha 105 tervisealast väidet (Euroopas on praegu lubatud toidulisandite puhul kasutada kokku 222 tervisealast väidet). Parim viis jõuda üha rohkemate klientideni on lasta neil meie tooteid proovida. Suurem osa edasimüüjatest alustasidki sellega, et nad proovisid Kyäni Sunrise’i ja Kyäni NitroFXi või Nitro Xtreme’i ja neil tekkis selle vastu huvi. Nad jagasid Kyäni Sunrise’i näidiseid ja neil oli sellega väga isiklik kogemus, rääkimata sellest, et selle tootel on suurepärane maitse ja muljetavaldav toiteainete loetelu.

Great question. The competition is good both for the consumer and for the company since it forces the companies to develop their value proposition and look after their product development and quality. A few things making Kyäni unique is the simplicity of our unique product range, the delicious taste of Kyäni Sunrise (many healthy drinks do not taste that great…) and the fact that with just three products (Kyäni Sunrise, Kyäni Sunset and Nitro Xtreme) we can make 105 health claims out of the 222 in total that are approved for use in food supplements in the EU today. What we do to reach more people is to make sure that people get the chance to try the products. Most distributors started by trying Kyäni Sunrise or Kyäni NitroFX or Nitro Xtreme and got more interested that way. Handing out lots of samples of Kyäni Sunrise makes a difference – since the personal experience of this product – with great taste and an impressive list of nutrients – makes it a great product.

Andres

Olen sportlane ja sooviksin teada, et millisel moel mõjutavad Kyäni tooted minu sooritusvõimet? Kas kuskil internetis näiteks on infot teadusuuringute kohta? Kuidas ma saan lihtsalt Kyäni tooteid osta? (I am an athlete and I would like to know what effect will Kyäni products have on performance? Is there any information on the Internet about research that has been made? How can I buy Kyäni products?)

Eestis kasutab meie tooteid mitu tippsportlast. Kahjuks sattus kriitika alla ka Virge Naeris, seda tänu Õhtulehes ilmunud ülekohtusele ja arvukalt vigu sisaldanud artiklile. Talle meeldivad meie tooted ja ta soovitab neid, sest nad on väga tõhusad. On palju sportlasi, eriti sellistel vastupidavusaladel nagu maratonijooks, triatlon ja fitness, kes kasutavad ja soovitavad meie tooteid. Eelmisel aastal vastuvõetud seaduse tõttu saame me ELis teha oma tervisealaseid väiteid ainult lähtuvalt konkreetsete toiteainete loetelust. Me ei tohi teatud koostisosade suhtes viidata ka teistele olemasolevatele uuringutele või isegi nendest kirjutatud raamatutele. Võin ainult soovitada teil otsida omal käel infot teatud koostisosade kohta. Muud ei ole lubatud mul öelda (nagu ka kõikidel teistel toidulisandeid tootavatel ettevõtetel, ehkki kõik ei ole veel uusi direktiive kohaldanud.) Kuid ainult oma kolme tootega – Kyäni Sunrise, Kyäni Sunset ja Nitro Xtreme - saame me kasutada 222st ELis lubatud tervisealasest väitest tervelt 105 väidet. See näitab, kui head tooted meil on. Ja need tervisealased väited katavad praktiliselt kogu organismi. Kordan veelkord, et ma ei saa seda muidu kommenteerida, kui kasutada ainult tootes sisalduvale toiteainetele vastavat tervisealase väite sõnastust, nt „tiamiin aitab kaasa normaalsele energiavahetusele”

There are several top level athletes in Estonia who use our products. Unfortunately Virge Naeris was criticized in an unfair article in Öhtuleht with contained numerous errors. She likes and recommends our products because they are very effective. There are many athletes, especially in performance sports such as marathon, triathlon and fitness who like our products and recommend them. However, within the EU we can only make health claims from a specific list on specific nutrients according to a recent law introduce last year. We can also not make references to other studies, which do exist, or even entire books about some of our specific ingredients, according to these new laws. What I can recommend you to do is to make generic studies into some of the ingredients. This is why I cant make a general comment (and no other food supplement company can either but not everyone has adapted to the new directives yet). But - out of the 222 approved health claims that exist today on that EU list – we can use 105 of them based on just three products: Kyäni Sunrise, Kyäni Sunset and Nitro Xtreme. This is how good our products are. And those claims more or less cover health effects for the entire body. But again, we cannot make a general claim, only specific claims in exact wording based on the nutrients in the products, such as “Thiamine contributes to normal energy-yielding metabolism”.

Riina

Miks on Sunset koostis muutunud ja väärtuslikule lõheõlile lisatud vähemväärtuslike kalade õli, milline on erinevate kalade õlisisalduse proportsioon kapslis? Kas Alaska lõhet ei jätku? Ilus lõheoranž kapsel oli palju usaldusväärsem. Loodan, et selle küsimuse peale toiduvärvi lisama ei hakata. (Why was the composition of Sunset changed and oil of less valuable fish added to the salmon oil? What is the oil proportion of different fish in the capsule? Is there a shortage of Alaskan salmon? Salmon-orange capsules were much more attractive. I hope that my question will not lead you to adding food color to your products.)

Loomulikult ei lisaks me Kyäni Sunsetile toiduvärve. Alaska looduslikku lõhet on piisavalt. ja selle populatsioon on jätkusuutlik. Tegelikult ei ole selle toote tootmine muutunud tänapäeval odavamaks. Meie tootmiskulud on kasvanud. Muudatuse eesmärgiks oli mõjutada ja tasakaalustada olulist EPA/HDA näitajat tootes, osaliselt selleks, et me saame kasutada asjaomaseid ELi tervisealaseid väiteid. Erineva Alaska loodusliku kala kasutamine annab meile lihtsalt paremad EPA/HDA näitajad, kusjuures õlid on sama puhtad. Selle segu värv on tõeline värv.

We would of course not add colours to Kyäni Sunset. There is no shortage of Alaskan wild salmon. There is a sustainable population of wild alaskan salmon. The product is not any cheaper to produce today actually. Our production cost has increased. The reason for the change was to affect and stabilise the important EPA/DHA levels in the product, partly to make sure we can make the relevant EU health claims on it. With the mix of different Wild Alaskan fish - we simply get a better EPA/DHA profile and the oils are still just as pure. The colour coming out of that mix now is its real colour.

Kadri

On vandenõuteoreetikuid, kes väidavad, et kui ravimid raviks inimese terveks, siis neid üldse ei tehtaks, sest siis kukuks ka ravimitööstuse turg ära. Selles valguses küsin, kas teie toodetega ei ole sama lugu - et nad tegelikult probleemi lahendada ei aita? Teiseks: miks on nii, et sellise võrkturundusega tegelejad ei armasta üldiselt, kui meedia neile tähelepanu pöörab? (There are conspiracy theories that claim that there are no medicines that cure people because it would effectively kill the pharmaceutical industry. Is it the same thing with your products, ie that they don’t help to solve the actual problem? Secondly, why is it that network marketing companies don’t generally like publicity and media attention?)

Tundes paljusid tippteadlasi ja inimesi, kes on globaalsete ravimifirmade juhtkonnas, on ka minul tekkinud kahltusi nende tegevuse tõeliste eesmärkide osas. Kui jätkem kõrvale teooriad, mida ma ei nimetaks konspiratsiooniteooriateks - neil on oma mõte ja on palju tõestusmaterjali selle kohta, kuidas arstid üheskoos praktiliselt suruvad patsientidele peale ravimeid, mis võivad tõepoolest ravida ühte nende sümptomit, kuid millel on ka terve rida kõrvalmõjusid (ehk "muid tagajärgi"). Te nimetasite „tegelikku probleemi”, aga ma ei tea, mis probleemi te silmas pidasite. Seadus lubab meil kasutada ELis oma toodete reklaamimiseks ainult teatud väiteid. Need 105 väidet, mida me saame kasutada meie 4 toote kohta, on seotud nende toimeainetega. Veelkord, viimastel kümnenditel on ravimistööstus teinud massiivset lobitööd praeguse väga range regulatsiooni lõdvendamiseks. Kuid ma leian, et kindlasti on meil tegemist probleemiga, et enamik inimesi EI SÖÖ piisavalt toitaineterikast toitu. Nende toidus ei ole piisavalt antioksüdante. Vaatamata "kaasaegsele meditsiinile" on meil tänapäeval rohkem stressi ja terviseriske kui kunagi enne. Seetõttu ma leian, et tuleks mõelda, mida saaks teha heade toodete lisamiseks meie menüüle. Ja selles osas, mis puudutab avalikkuse tähelepanu: ma ei saa rääkida teiste ettevõtete nimel. Mõnikord on väikestel kasvavatel firmadel vähe vahendeid avalike suhete ja meediaga suhtlemiseks. Kyäni puhul ei saa rääkida öelda, et me ei armasta avalikkuse tähelepanu. Mõned võrkturustusettevõtted suhtlevad meediaga aktiivselt ja saavad ka ohtralt avalikkuse tähelepanu

Having known a lot of top researchers and people who work at Board level in global pharmaceutical companies, I also have my doubts about what their main purpose is. But let us not discuss those theories that I wouldnt call conspiracy theories - they make sense and there is a mass of evidence about how medicines which "may" treat a symptom but has a long list of side effects (or "other consequences") are marketed heavily and almost forced on patients via the Doctor networks. When you say "the actual problem" relating to our products - I dont know what problem you refer to. We can legally only make specific claims about our products in the EU. Those 105 claims that we can make about our 4 products are specifically listed due to their ingredients. Again - there is a massive pharmaceutical lobby from the last several decades influencing the current, very restrictive legislation. But --- I DO think there is a general problem that most people today are NOT eating foods that are nutritious enough. They are not eating enough antioxidant rich foods. Today we are subject to more stress and more health challenges than ever before (despite "modern medicine"). So I think it pays to look at what can be done to supplement our diets with good products. And when it comes to publicity - I can not answer for other companies. Sometimes small, growing companies lack the resources to deal with PR and media on a bigger scale. Kyäni does not have the opinion of "not liking" it. Some network marketing companies do approach media a lot and get a fair amount of publicity.

Tarts

Mille poolest püüab Kyäni eristuda teiste võrkturustajate hulgas? (How is Kyäni trying to be different from other network marketing companies?)

Üks asi, mis meid oluliselt eristab, on see, et mitte ükski meie asutajatest ei ole tulnud võrkturustussektorist. Dick and Gayle Powell, kes avastasid metsiku Alaska mustika, tegutsesid enne frantsiisiäris kaneelirullide müüjana. Hanseni perekond, kes algselt investeeris Kyänisse ja siis hakkas ettevõtet aktiivselt arendama, ehitas üles USA lääneosa ühe suurima tanklaketi; ning neil on ka kütusetranspordiäri ning kinnisvarainvesteeringud Idaho osariigis. Taylori perekonnal on tohutu kartulifarm ja tuhandeid Black Anguse sorti veiseid. Nad on pärit traditsioonilistest ärivaldkondadest, nad juhivad edukaid ettevõtteid ja neil on väga pikaajaline nägemus asjadest. Otsemüügi kasutamine Kyäni Sunrise (ja hiljem Kyäni Sunset) turuletoomisel neid alguses ei vaimustanud. Samas näitasid põhjalikud uuringud, et otsemüük on uue innovaatilise toote toomisel turule äärmiselt tõhus. Meie asutajad ei ole ka kunagi ühtegi firmat põhja lasknud ja arendavad äri pikaajalise perspektiiviga. Neid ei huvitav lühiajalised kasumid, vaid ühe maailma suurima ja parima otsemüügifirma arendamine, mis tooks kasu nii tarbijatele, edasimüüjatele kui ka kogukonnale. Selle eesmärgi saavutamiseks on nad töötanud välja väga kaasaegse ja äärmiselt helde kompensatsiooniskeemi, mis premeerib neid, kes aitavad nende suurepäraste toodete müüki arendada. Ja nad on VÄGA ettevaatlikud, lisades uusi tooteid oma väikesele, kuid väga edukale tootevalikule.

One thing that fundamentally makes us different is that none of our founders are from the network marketing industry. Dick and Gayle Powell who discovered the Wild Alaskan Blueberry came from a franchise business in cinnamon rolls. The Hansen family who first invested in Kyäni in the early days and then became more involved, built up one of the largest privately owned petrol station chains in the Western USA and have an oil distribution business as well as property investments in Idaho. The Taylor family have a huge potato farm and thousands of heads of Black Angus cattle. They are from traditional industries, run profitable businesses and have a very long term perspective on things. At first, they were not interested in direct selling as a method of taking Kyäni Sunrise (and later Kyäni Sunset) to market. However, their thorough studies showed what an effective way direct selling is to introduce innovative new products on the markets. Our founders also have never failed a business and will build something to last for the long term. They are not interested in short-term profits but in creating one of the biggest and best direct selling companies in the world for the benefit of the customers, distributors and the community. To achieve this goal, they have developed a very modern and generous compensation plan that rewards those who participate in building the distribution for these great products. And they are VERY careful with adding new products to the small but very successful product line.

Kristiina

Kui ma olen kliendina registreerinud ja ostnud mingi toote ja rohkem osta ei taha. Mis siis saab? (If I am registered as a member of the sales network and purchased a product and don’t want to buy any more, what will happen?)

Kui teil on igakuine püsitellimus (autoship), siis saate selle tühistada kas Internetis või võttes ühendust meie klienditeenindusega, ja me ei saada teile enam tooteid. Kui teil on lihtne kliendikonto, siis lõpetate lihtsalt tellimise. Kui soovite, et teie kliendikonto suletakse, siis tehke meile vastav taotlus. Nii nagu igas teises veebipoes.

If you have an autoship (automatic monthly order) – you cancel the autoship, either online or by contacting our Customer Service, and we stop sending the product. If you simply have a customer account without an autoship, you can just stop ordering. If you would like your customer account closed, you just need to let us know and we will do that for you. Just like in any other webshop.

Riho

Kuidas te vastate sellele, et üks Kyäni toode on keelatud nagu väideti ühes Õhtulehe artiklis? (How would you comment the claim made in an article in Õhtuleht that one Kyäni product is banned?)

Ajaleht eksis sellest kirjutades. Ma kohtusin möödunud reedel isiklikult toidu- ja veterinaarameti juhiga, kes kinnitas mulle, et Kyäni on esitanud kõikide toodete kohta Eesti toiduseadusega nõutavad andmed ja et neid tooteid tohib Eestis müüa. Antud toodet toodetakse ka Euroopas ja sellele on väljastatud müügiluba nii Prantsusmaal kui ka Rootsis ning et selle kohta on esitatud taotlus, see on registreeritud või lubatud jaemüügis turustamiseks paljudes ELi riikides, aga ka Horvaatias ja Ukrainas.

This was wrongly reported in the newspaper. I met personally with the Director of VFB on Friday last week and he confirmed that Kyäni has notified all products in accordance with Estonian Food Act and the products can be marketed in Estonia. The product in question is also manufactured in Europe and has a certificate for free sales within the EU both from France and Sweden and has been notified, registered or approved for sale in numerous EU countries as well as Croatia and the Ukraine.

Indrek

Kas 30 päevase raha tagasi garantii korral maksab Kyäni 30 euri liitumistasu ka tagasi? (With regard to 30-day money-back guarantee, will Kyäni also pay back the EUR 30 connection fee?)

30-päevane raha-tagasi garantii on mõeldud klientidele, kellele makstakse tagasi kogu raha, kui toode neid täielikult ei rahulda. Seda juhtub väga harva – ka see on tõestus meie klientide rahulolust! 30 eurost tasu ei maksa mitte kliendid, vaid edasimüüjad. Igal edasimüüjal on 14-päevane loobumisõigus, mille jooksul nad saavad nõuda 100%-liselt tagasi oma esialgse sissemakse juhul kui nad otsustavad teisiti. Selle perioodi lõppedes saavad nad 90%-lise hüvitise eest tagastada müümata kauba, millel on säilinud kaubanduslik välimus.

The 30 day money back guarantee is for customers, who can get a full refund if they are not satisfied with the products. This very rarely happens – that is how satisfied our customers are! The 30 EUR fee is never charged for customers, only for Independent Distributors. And Independent Distributor has a 14 day cancellation period in which they can get a full refund on their start-up fee if they change their mind. After this period, they can return unsold products which are still in saleable condition for a 90 % refund.

Neznaika

Mida tähendab sõna "Kyäni"? Täppidega tähed pole mitte kõigis keeltes olemas ja samas y-täht ka sees nimes. Küsin siirast huvist. (What does „Kyäni” mean? Letter ä is not so common in languages and you also have the y-letter. I am sincerely interested.)

Suurepärane küsimus. Mõned arvavad, et see on tulnud Soomest, kuid Kyäni on tegelikult pärit Alaska keelest, mida räägivad kohalikud põlisrahvad. Selle sõna tähendus on „tugev ravim”. Kohalikud nimetavad selle sõnaga ka metsikuid mustikaid.

Great question. Some people think it is from Finland, but Kyäni is a word from an Alaskan language (one of the native tribes). The meaning is “strong medicine”. Some native Alaskans called their wild blueberries “Kyäni”.

Lauri

Kas ja kuidas on võimalik, olles liitunud Kyäni-ga, hästi raha teenida, millised on tasud ja müügiprotsendid? (Having joined Kyäni, can you make good money and how, what are the commission fees and sales targets?)

Ma soovitaks teil uurida meie kompensatsiooniskeemi, kus on ära näidatud kõik meie arvukad boonused. Või rääkige mõne meie kogenud edasimüüjaga, kes selgitab teile meie süsteemi. Meil on helde ja väga kaasaegne komisjonitasude süsteem, kus on ka mitmed uudsed boonused (nt PayGates ja Generation Check Match) ning mis võimaldab teenida lisatulu erinevate ambitsioonidega müüjatel. Meil on ka suurepärane auto boonusskeem ja Eestis sõidab ringi juba mitmeid „Kyäni” autosid. Umbes 55% meie realiseerimise netokäibest läheb komisjonitasude väljamaksmiseks, millele lisandub jaemüügikasum (edasimüüja ostuhinna ja lõpliku müügihinna vahe).

I would recommend you to see our Compensation Plan description that goes into full detail of our numerous bonuses. Or talk to one of our experienced distributors who can show you how the plan works. Our commission plan is generous, very modern with some innovative bonuses such as the PayGates and the Generation Check Match and offers income opportunities for different ambition levels. We also have a great car programme why we already see several “Kyäni cars” in Estonia. Around 55 % of our net sales go towards commissions, on top of the retail profit (price difference between distributor price and customer price).

???

Kus kohast tuleb see nn Alaska metsik mustikas seal Sunrise mahlas, et katta 30 riigis müümise kogused? (Where do you get this so-called Alaska Wild Blueberry that you have in the Sunrise juice to cover sales in 30 countries?)

Metsikuid Alaska mustikaid korjavad käsitsi kohalikud Alaska külaelanikud.

The wild Alaskan blueberries are picked by hand in Alaska by people in local villages.

enn

olen söönud ära purgi sunseti ei tunne organismis mingeid muutusi.gnld tooted on paremad.kyäni on kallis. (I have eaten a jar of Sunset, but did not feel anything different. GNLD products are better. Kyäni is expensive.)

Tänan teid teie arvamuse eest, kuid te ei esita ka küsimust. Kyäni tooted on suure väärtusega, mida kinnitavad meie rahulolevad kliendid. Meil peaaegu ei esine tootetagastust. Tootena on Kyäni Sunset äärmiselt populaarne, kuid mitte igaüks ei tunneta muutusi peale ühe pudeli manustamist. Sama kehtib kindlasti paljude heade toidulisandite kohta.

Thank you for your opinion. However, I don’t see a question in there. Kyäni offers great value as our satisfied customers can testify. We get almost no product returns. Kyäni Sunset is an extremely popular product but not everyone may “feel different” after taking one bottle. That will probably be the case with many good supplements.

Juss

Kuidas on tagatud Kyäni mahlatoodetes vee ja muude toitainete suhe. Kas on ka tegu lihtsa mahla joogiga, kus on natuke rohkem C vitamiini sees? Kus kohast on võimalik leida teaduslikku tõestust sõltumatute laborite poolt? Tänan. (How is the ratio of water and other nutrients in the Kyäni juice products guaranteed? Is it simply a juice product with a little more vitamin C? Where can I find scientific proof from independent laboratories?)

ELi nõuded on selles osas äärmiselt ranged. See tähendab, et iga kord, kui soovite saada oma tootele heakskiitu või seda registreerida, peate esitama ametiasutusele väga mahuka infokausta mitte ainult toote koostise kohta, vaid ka hulgaliselt lisadokumente, nagu nt kvaliteeditõendid, laborikatsete aruanded, jne. Kyäni Sunrise on kompleksne toidulisand, mis sisaldab palju koostisosasid ja suurepäraseid puuvilju ja marju, nagu näiteks Alaska metsik mustikas, goji-mari, aaloe vera, granaatõun ja vaarikas, kuid ka mitmed vitamiinid ja mineraalained.

EU regulations are extremely strict in this area. So every time you have a product approved or registered, you have to supply a massive dossier with not only the formula but also an extensive documentation such as quality certificates, laboratory tests etc. Kyäni Sunrise is a complex food supplement with many ingredients and lots of great fruits and berries such as Wild Alaskan Blueberry, gojiberry, aloe vera, pomegranate and raspberry, as well as some added vitamins and minerals.

Valentina

Kui ma näiteks Kyäniga liitun ja tahan äritegevuse hiljem lõpetada,kas siis kaasnevad ka mingid trahvid? (If I joined Kyäni and later wanted to leave the business, would I have to pay any fines?)

Ei. Te võite loobuda igal ajal. Sellega ei kaasne mitte mingi trahvi ja kui teie käes on müümata tooteid, siis saate need tagastada ja me hüvitame teile 90% nende hinnast.

No. You can cancel at any time without penalties and if you have unsold products in stock you can return them for a 90 % refund.

Meelis Maasing

Mille poolest erineb Kyäni teistest tervisetoodete turundajatest? Kui need tooted on nii üliefektiivsed, siis miks sellest nii vähe räägitakse muudes infokanalites? (In what way is Kyäni different from other sellers of health products? If these products are so efficient, why are other information channels not talking about it?)

Tere Meelis. Kyäni on oma müügikanaliks valinud otsemüügi, mis tähendab, et info liigub põhiliselt inimeselt inimesele. Me ei kuluta raha tavalisele reklaamile. Me eelistame maksta selle asemel välja boonuseid. Siiski näeme, et vaja on rohkem tegeleda avalikkuse teavitamisega, sest vastasel juhul võib tekkida arusaamatusi. Nii et tulevikus esineb Kyäni nimi rohkem ka muudes infokanalites... Üks teine asi, mida tuleb silmas pidada, on pidevalt muutuv regulatiivne keskkond. Ehkki tooted võivad olla väga head ja kasulikud, siis ELi direktiivid määravad väga täpselt, kuidas neid tohib reklaamida. Arvan, et need nõuded ei teeni tarbijate huvisid, kuid me peame neid täitma.

Hello Meelis. Kyäni chose direct selling as its distribution channel, which means the information is primarily passed from person to person. We do not spend money on traditional advertising. We prefer to pay those funds out in bonuses. However, we do see the need to engage more in public relations since we have seen that misunderstandings may otherwise happen. So you may see more about Kyäni in other information channels in the future… One other thing to bear in mind today is the changing regulatory environment. Although products may be highly effective and beneficial – what can be said about them is very restricted by EU directives. I don’t think those laws are good for the consumers – but we need to abide to them.

Rene

Tere! 2008. aasta oli tootevalik oluliselt laiem kui täna. Oli roheline tee, MA FUSION mahl jne. Miks kaotati need tooted, eriti pean silmas just MA FUSION mahla. Töötatakse välja hea ja unikaalne toode, mis veidi hiljem lihtsalt ära kaotatakse? (In 2008 the product range was notably wider than today. There was green tea, MA FUSION juice, etc. Why did you scrap these products, especially MA FUSION juice. You develop a good and unique product and then simply scrap it later.)

Tere Rene. Te viitate ühe teise firma toodetele. Teie poolt mainitud tooted ei ole mitte kunagi olnud Kyäni tootevalikus. Te viitate ilmselt Enlivenile, mis on aga teine ettevõte. Mõned aastad tagasi omandasime me küll mõned nende varadest, kuid tegemist oli teise ettevõttega ja me ei võtnud üle kõiki nende tooteid. Ma ei tea kõiki üksikasju, kuna see juhtus enne, kui ma Kyänis tööle hakkasin.

Hello Rene. You are referring to products from another company. These products were never part of the Kyäni product range. You seem to refer to “Enliven” which is not the same company. We acquired some of their assets some years ago, but it was a different company and we did not take over all of their products. I don’t know the full details since this happened before my time at Kyäni.

Andrus

Kas tarbijakaitsel on pretensioone Kyäni kohta ja mis kaebus on sinna esitatud? (Has consumer protection authority received a complaint about Kyäni and what is this complain about?)

Ei. Balti Otsemüügi Assotsiatsioon aitas meil välja selgitada, millega oli Õhtulehes mainitud juhul tegemist. Nimelt oli üks kodanik küsinud tarbijakaitselt, kas Kyäni on püramiidskeem või mitte. Tarbijakaitseamet uuris meie ärimudelit ja tuli järeldusele, et Kyäni EI OLE püramiidskeem. Me ei tea, et ametile oleks esitatud teisi samasuguseid pretensioone.

No. The Baltic DSA helped us to enquire what the reported “case” was (according to Öhtuleht). It turned out that this was a question posed by an individual whether Kyäni is a pyramid scheme and the Consumer protection agency looked into the business model and confirmed Kyäni is NOT a pyramid scheme. There are no other cases that we know of at the agency.

  • Upvote 1
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Klassikalised loogikavead arutluses ja demagoogiavõtted.

1. "Kas saame kõik vajaliku oma igapäevatoiduga? Ilmselt mitte" - demagoogia. Vastupidi, inimorganism on kohandunud loodusega ja on täiesti võimeline saama kõike vajalikku tavalisest toidust. Mis kusjuures ei pea olema üldse hüper-super öko ja jõehobukogustes. Vastupidi, loodus on loonud KESKMISE inimese sobituma KESKMISE toitumisega. Ja ellu jääma ja edukalt tegutsema.

2. "Olen kyäni tooteid tarbinud ja tarbin ka täna kõiki kolme toodet ning samuti olen lugenud palju erinevaid materjale" - ja mis siis? Igaüks võib tarbida mida tahes. See ei tõesta midagi.

3. "Kui Kyäni toodetel on EU-s ja Eesti vastavates institutsioonides olemas sertifikaadid ja kooskõlastused, siis järelikult vastavad need tooted toitumisstandarditele ja kehtestatud normidele" - jah, neid on lubatud kasutada toidulisandina. Kuid toidulisandi nimetuse võid sa taotleda absoluutselt kõigele, mis EI OLE KAHJULIK. Kuid ravimiks saad sa asja kuulutada siis, kui sellel ON TÕESTATUD TOIME. Nende kahe vahele jääb aga tohutu hulk kombinatsioone, kus iga soovija võib kokku keerata ükskõik mida, võtta sellele kaubamärgi ja nimetada selle toidulisandiks. Võta jahu, lisa sellele soola, pressi tabletiks ja anna kõlav nimetus. 1g tablett on 1 päevas süües ohutu, selge see. Kas sellest ka kasu on millekski - tõestada ei suuda. Seega ravim pole.

Väga palju tehakse loogikavigu või kasutatakse otsese demagoogiana ka televiisorist nähtud väiteid näiteks magneesiumi vms. tablettide kohta. Esitatakse kaks väidet, millest esimene on tõene, teine tingiv. Ja lastakse kuulajal luua nende vahele kehtetu seos ise. "Magneesium on organismis vajali selleks ja selleks" - tõsi ja tõestatud. "Meie magneesiumitabletid VÕIVAD sul aidata seda ja seda". Mingit otsest tõestust ei ole aga paljude toidulisandite suhtes, et need a) ka üldse vajalikku kohta jõuaksid B) sellisel kujul üldse mõju omaksid c) omaksid reklaamitud mõju d) et neist üldse PUUDUS on. Faktist, et nt. magneesium on vajalik EI JÄRELDU, et meil tingimata selle puudus oleks.

Ega mul ei ole tegelikkuses ju miskit selle vastu, et sa nii arvad. Nii arvata on hea ja turvaline.

On ka toidulisanditel terapeutlised doosid (teaduslikult tõestatud :) ), mida kasutatakse tervendamiseks.

RDA... ei ole terapeutiline doos...RDA on doos... millega ei ela ega sure :D

Miks sellest räägitakse suurest meediast eemal? Kes maksab, tellib ka muusika... ja vitamiini ei saa patenteerida, st selle pealt ei teenita multikasumeid. Lisada võiks veel... et kes maksab, tellib ka seadusandluse, st keelab patenteerimisele mittekuuluvate ainete terapeutilised doosid lihtsalt ära.

Olge tublid! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vot niimoodi siis!

Veterinaar- ja toiduamet soovitab tarbijatel mitte osta ega tarbida toidulisandit Kyäni Sunset.

http://www.tarbija24...stamine-keelati

Selle asemel, et naturaalseid kodumaa marju ja vilju süüa, joovad lambad mürki sisse ja määgivad kooris, kui hea see ikka on!

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ma ei ole asjaga eriti kursis, kuid vägisi tundub olevat tegu üle haibitud toodetega, mis reaalselt ei ole oma hinda väärt. Ma väidan, et antud vitamiinid saab tavatoidust kätte 5x odavamalt. Ehk teisisõnu on tegu lihtsa püramiidskeemiga. Vabandan juba ette, kui väga puusse panen, kuid loogika räägib seda keelt :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Selle asemel, et naturaalseid kodumaa marju ja vilju süüa, joovad lambad mürki sisse ja määgivad kooris, kui hea see ikka on!

...ja osad määgivad seda, mida neile meedia ette söödab. Mina siin küll mingit vahet ei näe. Ühed lambad kõik....

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3250522/

Siit saate ise valida

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tocotrienols%3A%20Vitamin%20E%20Beyond%20Tocopherols

Share this post


Link to post
Share on other sites

Selle asemel, et naturaalseid kodumaa marju ja vilju süüa, joovad lambad mürki sisse ja määgivad kooris, kui hea see ikka on!

Ja mõned määgivad kooris kui head ja tublid on Eesti riigiametid :D

Veterinaar- ja toiduamet on suures osas samasugune eestlaste liiigse arvukuse piiramisele suunatud nähtus nagu Ravimiamet.

"Keelatud ja mürgised" tokotrienoolid on loodusliku E-vitamiini vitameeride segu kõige väärtuslikum osa, mis takistab eri mehhanismide kaudu erinevate vähitüüpide ellujäämist ja vohamist, võimendab ka kemoteraapia ravimõju, kaitstes samas eri organeid kemoteraapia kahjustuste eest, normaliseerib mitme mehhanismi kaudu südame pärgarterite funktsiooni, lisaks kolesteroolisünteesi vähendamisele ja kolesterooli oksüdeerumise takistamisele ka NO sünteesi ainevahetus- ja signaaliradade normaliseerimise kaudu jne.

Tokotrienoolide asemel suruvad need ametid Eesti inimestele "E-vitamiini" nime all peale D-alfa-tokoferooli, mis on osades bioloogilistes funktsioonides hoopis antivitamiin, suurendab uuringutes erinevate vähitüüpide ja südameintsidentide riski... ja blokeerib samaaegsel tarbimisel eespool nimetatud tokotrienoolide vähi ja südameintsidentide vastase mõju.

Aga noh, eestlasi ongi liiga palju :rolleyes:

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Terw
mis jama te ajate ...
Räägin oma kogemusest Kyäni toodetega .
Mina tüüpilise eestlasena olen kõike proovinud ja seetõttu ei usu millegisse enam... vähemalt see oli siis nii kui Sulev kes tegeles antud toodetega pakkus mulle 1 kuu paketti tasuta et saaksin teada et antud toode ei ole selline nagu kõik teised tooted ja see ei kohustanud mind millegikski...
Mina muidugi ei uskunud ja ültesin et ärgu pigem lootku väga , kuid tasuta saades ma olin nõus proovima ja samas tooted on ju hea maitsega.
Kuuendal päeval , kui mul oli olnud jälle piisavalt töörohke päev olin juba varasemalt teadlik mis ja kust on haige ja mis virvendab , kuid seda
ei olnud . Mul oli hea olla ja energiat ja kõike muud oli küllaga mis järel ma kasutasin seda toodet 2 aastat ja pärast seda kui olin lõpetanud olin veel 3 aastat terve . Lõpetasin rahalistel kaalutlustel kuna toode jah on kallis kuid tervis ka on seda.
Vahel olen pärast seda ostnud veel ja turgutanud ennast pärast mõnda haigusperioodi . kuid olen otsustanud uuesti tarbima hakata ja ilmselt hakkangi. 
Sest selle muu aja jooksul olen tarvitanud tablette jne kuid valge tablett ei ole võrreldav mittekuidagi tootega mis on vedelas olekus ja igati imenduv tänu sellele.
Enda seisukohalt kasutan 1hte Kyäni toodet Nitro nimelist ka seni kui silm on kuiv ja punetab või on mingi muu vastav probleem päikesest vms pannes tilga kummagisse silma hetkeks on valus see on siis kui silmal on suurem põletik vms ja siis 1-2 sekundi pärast on vägahea ikka vägahea , olen kasutanud kõikvõimalike apteegis müüdavaid preparaate ja ühelgi pole sellist ja nii kiiret positiivset mõju.
Ja kuna varasemalt mul on olnud silmavigastusest tingitud probleeme siis ootasin ikka väga pikalt enne kui julgesin antud toodet silma panna kuigi mulle räägiti sellest võimalusest palju varem juba. Kuid olen õnnelik et tegin seda siiski.
Seega teiste puhul ma ei tea kas see aitab või mitte ja mis seal ikka .
Kuid ma ei uskunudantud toodetesse absoluutselt ja siiski need aitasid mind siis ja aitavad ka nüüd .
Ja ma olen neile väga tänulik.


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×