Jump to content

ristokask

Kasutajad
 • Content count

  6
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 Neutraalne

About ristokask

 • Rank
  Vaatleja
 1. Kahjuks otsustas valitsus eile õhtul uute piirangute paketis, et alates neljapäevast, 11. märtsist tuleb kõik sisetingimustes sport sulgeda. COVID olukord Eestis on erakordselt kriitiline. Uute piirangute esialgne pakett on järgmine: - Siseruumides ei ole sportimine ja huviharidus lubatud. Erand tehakse erivajadusega inimestele. - Välitingimustes peab kogu huvitegevus ja sportimine toimuma 2+2 põhimõttel. PS! Suure tõenäosusega kirjeldatakse neljapäevaks ära erandid, mis siseruumis sportimise piirangu alla ei lähe. Nendeks eranditeks võivad olla (kuigi pole veel kindel) puudega inimesed, professionaalsed sportlased, koondislased ja meistriliiga. - Avatuks jäävad apteegid, toidupoed, loomapoed, prillipoed ja muu esmavajalik. Muu kaubandus siseruumides tuleb sulgeda. - Muu kaubanduse müügikohas on võimalik müüki jätkata ainult juhul, kui kaup väljastatakse välitingimustes või drive-in müügina (nö "luugimüük" tänavale). - Sulgeda tuleb kõik toitlustusasutused, avatuks jääb vaid toidu kaasamüük. - Väljas hakkab taas kehtima nakkusohu vähendamiseks 2+2 reegel ehk koos võib liikuda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida 2 meetrit vahet, välja arvatud pered, kes saavad liikuda koos. - Õppeasutused, sh algklassid lähevad üle distantsõppele, välja arvatud erivajadusega lapsed ja nendega tegelevad õppeasutused ning põhjendatud erandid, kui on tagatud laste viibimine koolis piiratud ja turvalises mahus. Vanematel on tungiv soovitus mitte lapsi lasteaeda viia ilma vältimatu vajaduseta. Piirangute detailne kirjeldus võib täienda, kuna vastav korraldus on alles koostamisel. Õige pea avaldatakse lõplik info kriis.ee lehel.
 2. Valitsus otsustas täna uued piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, mis hakkavad kehtima alates laupäevast, 6. märtsist. SIISKI JÄTKUVALT ON VÕIMALIK JÕUSAALIS TREEENINGUID JÄTKATA. Spordi- ja huvialategevuse piiranuid ei muudetud, kehtima jäid varasemad piirangud. Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe on lubatud siseruumides kontaktivaba individuaaltegevusena ja individuaaltreeninguna, sealhulgas koos juhendajaga. Spordivõistlused ja liikumisüritused on lubatud ainult professionaalsetele sportlastele ning erivajadusega inimestele on lubatud liikumisüritused. Kõige märkimisväärsemad on uued piirangud poodidele ja toitlustusasutustele. Terviklik nimekiri avaldatakse õige pea ka kriis.ee lehel. - Nädalavahetustel peavad kaubandusettevõtted (poed) olema suletud. Erandina võivad avatuks jääda toidupoed ning esmavahendite poed, näiteks apteegid ja optikapoed, samuti nn drive-in müüki võimaldavad kauplused. Piirang puudutab nii kaubanduskeskusi kui ka mujal paiknevaid poode. - Nädalavahetusel peavad toitlustusettevõtted olema suletud. - Toitlustusettevõtted peavad tööpäeviti uksed sulgema kell 18 (nagu juba varem oli otsustatud). Lisaks hakkab kehtima 25% täitumuse piirang. Toidu kaasamüük jääb lubatuks ja seda ei piirata. - Alates 15. märtsist lubatakse õpilastel, kes teevad 2020/2021 õppeaastal põhikooli lõpueksameid ja riigieksameid kontaktõppele kahel päeval nädalas. Koolid peavad rakendama viiruse leviku ennetamiseks vajalikke meetmeid. - Jätkuvalt on inimestel maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sh ühistranspordis. Lisaks kehtib 2+2 reegel endiselt kõikides avalikes siseruumides.
 3. Alates 1. märtsist hakkavad üle Eesti kehtima uued piirangud ja täiendavad meetmed. Siin on esialgne nimekiri, täna päeva teises pooles arutab valitsuskabinet neid punkte veel edasi ja seis võib täpsustuda. Õnneks on jätkuvalt jõusaalitreening individuaaltreeninguna lubatud, kuid nagu ka juba kehtivad piirangud olid, rühmatrenne siseruumides teha ei saa. Sportimine ja huvitegevus: - Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe on lubatud siseruumides kontaktivaba individuaaltegevusena ja individuaaltreeninguna, sealhulgas koos juhendajaga. - Maksimaalne täituvus 25%. - Spordivõistlused, spordi- ja liikumisüritused ei ole lubatud. - Lubatud on vaid need spordivõistlused, milles osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis meistriliiga võistkonnad, professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid. Pealtvaatajad ei ole lubatud, 2+2, mask, toimumisajapiirang 22.00-06.00. Siseruumides täituvus 50% ja osalejate arv kuni 200 inimest, õues ei tohi osalejate arv ületada 250 inimest. Meelelahutus: - Kinni lähevad spaad, saunad, veekeskused ja ujulad. Meelahutus, avalikud jumalateenistused statsionaarse istekohaga ja statsionaarse istekohata avalikud koosolekud, avalikud üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid ei ole lubatud. - Sportimisel eelnimetatud kohtades (nt spaas olev jõusaal) on lubatud individuaaltegevus! - Välistingimustes meelelahutus, sh avalikud jumalateenistused, avalikud üritused ja avalikud koosolekud on lubatud, kui on tagatud osalejate arv kuni 10 inimest rühmas. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega. Korraldajal tuleb tagada, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00. - Muuseumid ja näitusasutused sisetingimustes täituvusega kuni 25% ja välistingimustes osalejate arv kuni 10 inimest rühmas. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega. korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00. Toitlusasutused: - Täituvuse piirang kuni 50% ja 2+2 (st koos kuni kaks inimest ja grupid 2m vahega), lahtioleku aeg maksimaalselt 18.00. Kaubanduskeskused: - Rakendatakse usaldusmeetmeid, mille loetelu selgub hiljem. Ustel maski kontroll, lülitatakse välja avalik wifi jne. Hariduses: - Märtsi lõpuni distantsõpe, sh kutse ja kõrgharidus, va 1-4 klass ja erisused. Läbivalt hajutamine ja maskid. Lõplik piirangute pakett selgub 25.02 päeva lõpuks ja avaldatakse kriis.ee lehel.
 4. Mul on häid uudiseid spordisõpradele. Valitsus otsustas täna, et Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik alates 18. jaanuarist spordisaalid (sh jõusaalid) taas külastajatele avada. Tingimuseks on, et spordisaalis võib teha individuaalset treeningut, st viibida max 1+1 põhimõttel (sportlane + treener). Eelistatud on loomulikult, et trennis käiakse üksi. Kui rahvast on treeningsaalis rohkem, peab omavahel hoidma mõistlikku distantsi (2m). Samad põhimõtted kehtivad ka noorsootöö, huvitegevuse, huvihariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe valdkonnas. Grupitreening on siseruumis endiselt keelatud (välja arvatud ülejäänud 13 maakonda). Grupitreening on Harjumaal ja Ida-Virumaal lubatud välitingimustes 10+1 põhimõttel. Detailsem ülevaade ja täpsustused peaksid jõudma lähiajal kriis.ee lehele. Kindlasti tuleb järgida Terviseameti juhiseid. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ida-virumaal-ja-harjumaal-leevendatakse-piiranguid-teatud-kellaajal-on-taas-avatud-soogikohad-muuseumite-kulastamine-lubatud?id=92262805
 5. Nagu nakatunute statistika näitab, on koroonaviiruse leviku olukord Eestis aina halvenemas. Seetõttu kehtestatakse alates laupäevast, 5. detsembrist, uued piirangud. Juhin tähelepanu, et spordiürituste piirangud ei puuduta jõusaale ja spordisaale tavatreeningu kontekstis. Jõusaalid ja spordisaalid ei pea uksi kell 22 sulgema. Jõusaalides ja spordisaalides kehtivad endiselt piirangud grupitreeningutele 10 inimest + juhendaja (kokku 11 inimest). On 50% täituvuse piirang ja 2+2 nõue (va grupitreening). Jõusaalis ja grupitreeningus ei pea kandma maski. Uued piirangud on järgmised: - Kaubanduskeskuste ja poodide siseruumides hakkab lisaks 2+2, maski- ja desinfitseerimisnõudele kehtima kuni 50-protsendilise täitumuse piirang. - Toitlustus- ja meelelahutuskohad peavad uksed sulgema kell 22. Samal kellaajal peavad lõppema statsionaarsete istekohtadeta avalikud üritused ning siseruumides toimuvad spordi- ja liikumisüritused. Toitlustusettevõtetes jääb endiselt lubatuks klientidele toidu kaasa müümine või kuller- ja veoteenuse võimaldamine toidu ostmiseks. Üheski nimetatud kohas pole lubatud ka erapidude korraldamine. Lähemalt saab lugeda siit: https://www.kriis.ee/.../valitsus-vottis-vastu-taiendavad...
 6. Palju on küsitud, kas jõusaalis ja spordisaalis peab hakkama alates 24. novembrist maski kandma. Treeningsaalid ja jõusaalid on küll avalikud siseruumid, aga seal ei ole maskikandmise kohustust (sportimisel ja treenimisel). Kohustus maski kanda on spordi- ja liikumisürituste pealtvaatajatel, aga mitte osalejatel. Gruppide puhul võib 10-liikmelisele rühmale lisaks rühmaga koos olla ka treener või juhendaja. Maski peab kandma näiteks riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, haiglates, perearstikeskustes, kauplustes, apteekides, turgudel, samuti on avalikud siseruumid ühissõidukid ja sõidujagamisteenust osutavad sõidukid, bussijaama või rongijaama ootesaalid, pühakojad ja muud usulisteks toiminguteks kasutatavad ruumid jms. Avalikuks siseruumiks on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sh sõltumata nt eelregistreerimisnõudest, ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega iga päev kokku ei puutu. Muu hulgas on avalikuks kohaks kirikud ning teised kohad, kus viiakse läbi avalikkusele avatud usulisi talitusi, nt jõulujumalateenistusi. Avaliku kohana ei saa käsitada nt lasteaedasid, lastehoide, haridusasutusi, kuna nendesse ei ole igaühel võimalik n-ö otse tänavalt sisse minna ja seal vabalt liikuda. Küll aga tuleb tähele panna, et kui nt koolimajas toimub laat, mis on kõigile avatud, siis tuleb järgida korralduses esitatud avaliku siseruumi ja ürituse korraldamise reegleid. Täpsemalt saab lugeda siit: https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-koroonaviiruse-leviku-vastased-piirangud
×