Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/15/2020 in all areas

  1. 1 point
    Nüüdseks peaks see mehepoeg olema juba 24 aastane. Huvitav, kui kaugele ta oma arengus ja konservatiivsete vanematega jõudnud on?
  2. 1 point
    Värnik oli rohkem kroonikas kui treeningutel
This leaderboard is set to Tallinn/GMT+03:00
×