Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/17/2019 in all areas

  1. 1 point
    Võiks tabelisse kaloraažid ka juurde liita, et inimene kaloraaži mitteületades saaks valgud kätte. Kuna tegemist on blogiga, siis kuidas Sul protsess läinud on? Palju kehakaalu juurde tulnud on? Mis on jõunäitajate areng? Palju on kaloraaž ja millised on makrod?
This leaderboard is set to Tallinn/GMT+02:00
×