Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/16/2014 in all areas

  1. 1 point
    Kes koera saba kergitab, kui mitte koer ise: Ma usun, et tegin parima lühi-soolokoolituse, mida seni olen teinud. Õppisin ise tohutult palju ja tundsin, et tõesti kõik mu hetkeideed said sinna sisse pandud. Loodan, et kuuskümmend kuulajat tajusid seda sama moodi
This leaderboard is set to Tallinn/GMT+02:00
×