Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/25/2014 in all areas

  1. -1 points
    arvata on et kui inimene pole kasutanud siis ta läheb proovi andma mitte ei lase omale võistluskeeldu panna mitte millegi eest.Nii koomilne on lugeda neid Veerpalu ,Ader ,sinu jne väiteid või vabandusi et tegelikult oli ikka nii.......
This leaderboard is set to Tallinn/GMT+03:00
×