Jump to content
Sign in to follow this  
Annika Pärtel

Abiks kokkajale: USA, briti ja detsimaalmõõtühikute võrdlemine

Recommended Posts

Erinevate riikide mõõtühikute süsteemide selgitus koos kommentaaridega

ning tabelid ümberarvutuste tegemiseks.

Mandri-Euroopa riikides kasutatavad mõõtühikud, eestikeelsed lühendid ja ühikute omavaheline seos.

1 maitseainemõõt (mm) = 1 milliliiter = 0,001 liitrit

1 teelusikatäis (tl) = 5 milliliitrit (ml) = 5 mm

1 supilusikatäis (sl) = 3 tl = 15 ml

1 detsiliiter (dl) = ca 7 sl = 100 ml ehk 0,1 liitrit

1 liiter (l) = 10 dl = 1000 ml

Inglis- ja soomekeelsed mõõtühikud ja nende lühendid.

maitseainemõõt – soome maustemitta ehk mm, inglise keeles puudub

teelusikas – soome teelusikka e tl, ingl. tablespoon e tsp, USA-s sageli ainult t

supilusikas – soome ruokalusikka e rkl, ingl. tablespoon e tbsp, USA-s sageli ainult T

detsiliiter – soome desilitra ehk dl, inglise keeles puudub

Vanemates soome väljaannetes on olnud kasutusel ka kohvitass - kahvikuppi e kkp, mahtuvuseks 2,5 dl või teetass – teekuppi ehk tkp, mahtuvuseks 1,5 dl

Eestis varem kasutatud ühikud:

1 suur klaas = 2,5 dl

1 väike klaas = 2 dl

Inglise keelt kõnelevate maade teisi mõõtühikuid

cup ehk c, USA-s ka C – tass

pint ehk pt – pint

pound ehk lb – nael

quart ehk q – kvart

ounce ehk oz – unts tahkete ainete mõõtmiseks

fluid ounce ehk fl oz – unts vedelike mõõtmiseks

Inglise keelt kõnelevate maade mõõtühikud

Meetermõõdustik ehk detsimaalsüsteem, kus kõik mõõdud üksteisest 10n korda erinevad, ei kehti aga sugugi kogu maailmas. USA-s ja Kanadas ning ka enamikus endistes asumaades on kasutusel hoopiski teistsugused mõõtühikute süsteemid, sealjuures tahkete ja vedelate ainete mõõtmiseks on erinevad ühikud; Inglismaa läks (osaliselt) üle meetermõõdustikule alles 10 aastat tagasi.

Olulisi omavahelisi erinevusi on ka USA ja lähiminevikus inglise süsteemides, mistõttu on pint ja kvart nendes maades teineteisest oluliselt erineva mahuga. (USA pint on u 5 dl, inglise pint aga u 6 dl). Teiste riikide köögihuvilised, kes Põhja-Ameerika või siis vanemate Inglismaa kulinaariaväljaannete või kokaraamatute järgi toitu valmistada püüavad , on seepärast toiduainete kogustega üsna tihti raskustes. Kõik siin maailmas on aga suhteline ja põhineb suures osas harjumusele. Kui detsimaalsüsteemiga harjunu jaoks tunduvad teised süsteemid väga keerukad, sõdivad inglise reakodanikud siiani ametivõimude sunnil sisseviidud meetermõõdustiku vastu ja nõuavad oma naela ja kvarti tagasi.

Juba aastaid enne detsimaalile üleminekut hakati Inglismaal väljaantud kokakirjanduses kasutama inglise ehk Imperial-süsteemi kõrval uusi ühikuid, sama pildi leiame ka äsjailmunud väljaannetes. Võib arvata, et varem kasutati kaht süsteemi mandri-Euroopat silmas pidades; nüüd aga tehakse seda oma inimeste elu hõlbustamiseks. Eestis ringleb aga ohtrasti ka niisuguseid ajakirju ja kokaraamatuid, kus on leida ainult Imperial-ühikud leida; seepärast avaldame siinkohal Imperiali suhted nii detsimaalsüsteemiga kui USA-s kasutuseloleva U.S.Customary’ga.

NB! Kanada kokaraamatuid kasutajad pidagu meeles, et see riik on United Kingdomi ehk Ühendatud Kuningriigi osa, mistõttu seal on olnud kasutusel Imperial, mitte aga U.S.Customary.

Meetermõõdustiku ja teiste süsteemide vaheliste seoste vaatlemisel on väga oluline teada, et need on esitatud ümmardatult, ja seda täiesti praktilistel kaalutlustel. Nimelt on untsi täpne vaste 28,5 grammi, nael on 453 , tass aga on 2,37 dl; tabelites aga on nad arvestatud vastavalt 30 g, 450 g ja 2,4 dl. Ometi pole lugejal vaja midagi karta, sest koduses majapidamises suhteliselt väikeste toidukoguste valmistamisel ei tekita niisugused ümmardamised mingit pahandust või ebaõnnestumist. “Strateegiliselt tähtsaid” aineid nagu sool, vürtsid või zhelatiin aga mõõdetakse ikkagi ju kas näpuotsatäitega või siis lusikatäitega, mis aga teistes mõõdusüsteemides õnneks täpselt meie omadele vastavad.

Tahkete ainete mõõühikute vahelised seosed

1 unts = 1/16 naela = 30 g

1 nael = 16 untsi = 450 g

1 stone = 14 naela = 6,35 kg

1 g = 0,36 untsi

1 kg = 2,2 naela

Vedelike mõõtühikute omavahelised seosed

1 teelusikatäis = 1/6 fl oz = 5 ml

1 supilusikatäis = 1/2 fl oz = 15 ml

1 fl oz = 30 ml (0,3 dl) = 2 sl

1 tass = 16 supilusikatäit = 2,4 dl

1 USA pint = 2 tassi = 16 fl oz = 4,8 dl

1 USA kvart = 2 USA pinti = 4 tassi = 9,6 dl

1 UK (inglise) pint = 20 fl oz = 6 dl

1 UK (inglise) kvart = 12,5 dl

1 milliliiter = 0,035 fl oz

1 detsiliiter = 3,5 fl oz

1 liiter = 33 fl oz = 1,04 USA kvarti

1 liiter = 0,8 UK kvarti = 1,6 UK pinti

Detsimaalsüsteem võrrelduna mõõtühikutega,

mis kehtivad Inglismaal (Imperial) ja Põhja-Ameerikas (U.S. Customary)

Detsimaal Imperial UK U.S. Customary

15 ml 0,5 fl oz 1 supilusikas (tbsp)

30 ml 1 fl oz 1/8 tassi ©

60 ml 2 fl oz 1/4 c

90 ml 3 fl oz 3/8 c

1,25 dl 4 fl oz 1/2 c

1,5 dl 5 fl oz 2/3 c

1,75 dl 6 fl oz 3/4 c

2,5 dl 8 fl oz 1 tass = 0,5 USA pinti (pt)

3 dl 10 fl oz ehk 0,5 pinti 1,25 c

3,75 dl 12 fl oz 1,5 c

5 dl 16 fl oz 2 tassi = 1 USA pint

6 dl 20 fl oz = 1 UK pint 2,5 c

9 dl 1,5 pt 3,75 c

1 liiter 1,75 pt 4 tassi = 1 USA kvart

1,25 l 2 pinti = 1 UK kvart 5 c = 1,25 q

1,5 l 2,33 pt 3 USA pt = 1,5 US q

2 l 3,25 pt 2 US q

Ümberarvutused Fahreneheiti kraadide F° ja Celsiuse kraadide C° vahel

Riikides, kus kasutatakse mitte-detsimaalsüsteem, kehtib enamasti ka teistsugune, Fahrenheiti järgi nimetatud temperatuuride mõõtmise skaala. Fahrenheiti skaala järgi külmub vesi juba +32°F juures, gripipalavik on hirmuäratavalt kõrge - 100°F ja vesi läheb keema alles 212°F juures.

Täpsed valemid ühest süsteemist teise üleminemiseks on järgmised:

Fahrenheitist Celsiuseks: (F°- 32) x 5 : 9

Näide: 212°F - 32 = 180; 180 x 5 = 900; 900 : 9 = 100°C

Celsiusest Fahreneheitiks: C° x 9 : 5 + 32

Näide: -20°C x 9 = - 180; - 180 : 5 = -36; -36 + 32 = -4°F

15°C x 9 = 135; 135 : 5 = 27; 27 + 32 = 58°F

30°C x 9 = 270; 270 : 5 = 54; 54 + 32 = 86°F

Ahjutemperatuuride vastavustabel F ® C ning vastav importgaasipliidi näit

Fahrenheit Celsius Gaasipliidí näit

225 110 ¼

250 120 ½

275 140 1

300 150 2

325 160 3

350 175 4

375 190 5

400 200 6

425 220 7

450 230 8

475 240 9

500 260 10

Kui ülatoodud tabel parajasti käepärast pole, võib vahemikus 475...225°F kraadid lihtsalt ka kahega jagada, kuna ahju t° kõikumine 5 kraadi piirides pol üldsegi oluline; pealegi pole nõukogudeaegseid gaasiahjusid nii täpselt nagunii võimalik reguleerida. NB! Sellist lihtsustatud meetodit saab kasutada ainult nimetatud vahemikus ja ainult ahju puhul, täpsemateks arvutusteks on vajalik valemi kasutamine.

Allikas: toidutare.ee

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×