Jump to content
arvo180

Lahtised Rammumeeste Kolmevõistlused

Recommended Posts

Toimub järjekordne Rammumeeste Kolmevõistlus. Võistlused toimuvad 21.04.2012 Võru Spordihallis. Kaalumist alustame kell 11 ja võistlusega kell 13. Võisteldakse kolmes meeste kategoorias -85 kg -100 kg ja +100 kg ja naiste absoluut. Võisteldakse kolmel alal kükk, lamades surumine ja jõutõmme. Varustusena on lubatud kasutada põlvesidemeid, randmesidemeid, tõsterihma ja soojendussidemeid. keelatud on kasutada igasuguste erinevate jõutõstmisliigade varustust (trikood). Osalemismaks on 10 euri. Võru Raskejõustikuklubi "Strongman"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tundub põnev võistlus, aga kahju, et samal päeval on Tallinnas ka Eesti Karikavõistlused kulturismis ja fitnessis. Igale poole ühel ajal ei jõua kahjuks. :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tuletan igaks juhuks veelkord meelde, et antud võistlus ei ole kooskõlastatud Eesti Jõutõsteliiduga, seega kaasnevad sellel võistlusel osalemise korral siin kirjeldatud sanktsioonid: http://powerlifting.ee/index.php?page=uudised&uuid=7

Share this post


Link to post
Share on other sites

Inimeste õigusi saab piirata ka madalamal tasemel kui seda on Eesti Vabariigi põhiseadus. Antud juhul ei piira EJTL kellegi põhiõigusi- ja vabadusi, seega...?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Keegi ei saa ega ürita keelata võistlemist sellel võistlusel. Küll aga saab keelata võistlemist EJTL võistlustel nendel, kes EJTL reeglitest kinni ei pea. Seega ma ei saa aru, kuidas põhiseadus siia puutub.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

EOK on andnud EJTL ainuõiguse korraldada EMV jõutõstmises ja kui nüüd sportlane osaleb Võru võistlustel siis EJTL paneb talle karistuse, peale mida sportlane ei saa jrg aasta osaleda EMV ja tema vaba eneseteostust piiratakse sellega otseselt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

On kummastav, kui julgesti võtavad kõiketeadval moel õigusteemadel sõna inimsed, kelle õigusteadmised on pehmelt öeldes puudulikud.

Esiteks on vale juba väide, et igasugune põhiõiguste piiramine on a priori lubamatu. Sisuliselt saab piirata kõiki põhiõigusi (erandi moodustab absoluutne inimväärikuse põhimõte ja õigus mitta saada piinatud), kui selleks on piisavalt kaalukas põhjus (eeskätt on see oluline põhiõiguste kollisiooni korral, kui ühe õiguse tagamiseks on tarvis teist piirata).

Praegusel juhul aga ei olegi ülaltoodu kuigivõrd asjassepuutuv. Nimelt reguleerib põhiseadus (v6i sellele vastav normistik) kõigis demokraatlikes riikides eeskätt riigi ja inimese vahelisi suhteid. Ühelt poolt anneb see inimesele hulga õiguseid, teiselt poolt aga paneb riigile kohustused ka need õigused inimestele tagada (st et riik ei tohi käituda sellisel moel, et seaduses sätestatud õigused tema tegemiste või tegematajätmiste tõttu tagamata jäeksid).

Seega on juba iseenesest vale väide, nagu saaks inimene igas olukorras ükskõik millises suhtluses viidata põhiseadusest tulenevatele õigustele. Inimeste omavahelistele suhetele põhiseadus otseselt ei laiene. Samasugune on olukord ka seoses eraõiguslike juriidiliste isikutega, kellele riik on oma käitumisreglemendi kehtestamisel jätnud väga avara mänguruumi. Üksnes sellisel moel tagatakse ka tegelikult inimestele ja nende ühendustele vaba eneseteostuse õigus.

EJTL ja Euroopa ning maailma katusorganisatsioonid on eraõigusikud mittetulunduslikud juriidilised isikud. Nad võivad ise kehtestada regulatsiooni selles osas, keda nad oma liikmeks võtavad ja millised nõuded nad liikmetele esitavad. Seda õigust võib riik piirata vaid üksikutel juhtudel, eeskätt siis kui regulatsioon sekkub inimeste väga olulistesse põhiõigustesse väga suurel määral või on mingil muul põhjusel meelevaldne. Aga üldjuhul on sellised isikud reeglite kehtestamises vabad. Seda on ka EJTL, kes ütleb üksnes seda, et tema teatud tegusid toime pannud isikuid (seega on siin isikul võimalik ise oma käitumist juhtida, sest asjakohane on mingi tegu, mitte aga teatud inimene kui selline!) oma ridades ja oma võistlustel näha ei taha. Kindlasti ei ole nii valdavalt moraalsel, aga teatud osas ka juriidlisel tasandil hukkamõistetava dopingu tarvitamisega seonduv keeld meelevaldne.

Kokkuvõtvalt pole seega viitamine põhiseadusele praegusel juhul asjakohane ja on õiguslikult väär ning eksitav.

Eeltoodu on üksnes lihtsas keeles välja toodud probleemi kaardistus, mitte kõikides nüanssides absoluutsele juriidilisele tõele pretendeeriv avaldus. Selleks oleks vaja palju enam ruumi ja märksa suuremat ressursikulutust, mis ilmselt praegusel juhul põhjendatud ei oleks.

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

...ja see asi on juba nii ära leierdatud.

Tuuleveskitega pole mõtet võidelda ja maailmas "õiglust" jalule seada pole võimalik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tänud Erkkile põhjaliku kommentaari eest.

Arvo kohta ütleks aga nii palju, et temaga on sel teemal korduvalt räägitud, aga ta lihtsalt ei suvatse EJTLiga koostööd teha. Eestis korraldatakse kümneid maakondlikke ja külavõistlusi. Kõik võistluste korraldajad, kes on natukenegi viitsinud alaliiduga koostööd teha, on saanud heakskiidu võistluste korraldamiseks. Ainult Arvoga on millegi pärast probleem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Arvo on lihtsalt selline inimene keda EJTL ei saa kuidagi kontrollida ja oma pilli järgi tanstima panna. See on ülim nahhaalsus öelda, et EJTL annab minule õiguse võistluse korraldamiseks, kes on EJTL minule? Mitte midagi ütlev organisatsioon ja öelge ükski adekvaatne põhjendus, miks ma pean küsima teilt mingisugust luba võistluste korraldamiseks. Teiseks, juriidiliselt on riigil ka kohustus oma riigi kodanike eest hoolitseda, mitte toetada alaliite sedasi, et need saaks sportlasi oma tahtmise järgi kiusata ja suunata. Sporti tehakse üldiselt ikka iseendale, kui alaliit hakkab mulle ette seadma, kus ma võin käia ja mida võin teha, siis on kuskil ju mingi jama ja see jama ei ole mitte sportlases vaid kusagil kõrgemal. Peale sellist käitumist alaliitu poolt, kes keelab sportlastel osaleda täitsa tavalisel võistlusel, ei tule küll spordialale harrastajaid juurde. MInu ainuke soov on olnud kogu selle võistluse korraldamisel, et mehed ja naised saaksid koos käia ja tulemusi võrrelda. Mul ei ole kunagi olnud eesmärki minna tülli alaliidu ega nende liikmetega, aga kui alaliiit ainult poob ja käseb, siis ei tule sellest midagi. Asjale seab veel huvi see, et 4 aastat saime seda võistlust teha nii, et keegi ei kaevanud ja kõik olid rahul. Siis äkki ühel heal päeval hakati meie peale näpuga näitama. Otsustanud siis kohe esimese võistlusega ära, et ei tohi korraldada ja asi jokk, aga et lasti rahulikult 4 a toimetada ja siis hakati jama ajama. Minul ei ole probleemi asja arutada kohvilaua taga, minul on omad argumendid ja teil on omad, saame kokku ja räägime suu puhtaks, et saaks ükskord selle asja korda. Natuke naljakas on seda lahata foorumis.

Share this post


Link to post
Share on other sites

EJTL ei saa keelata kellelgivõistluste korraldamist. Alaliidul on oma kalender (nii nagu on see IPF-l ja EPF-l) ning et saada võistlus sinna kalendrisse on korraldaja kohustatud meiega ühendust võtma vähemalt 1 kuu enne võistlusi, kooskõlastama selle võistluse tingimused ning reeglina see nõusolek meilt ka saadakse. Selle sammuga me võtame ka teatava vastutuse EOK ja IPF-i ees toimuva võistluse suhtes.

Kui nüüd keegi korraldajatest meiega oma võistlust ei kooskõlasta, siis see võistlus ei saa olema meie kalendris ning seal võistlevad sportlased eiravad EJTL poolt kehtestatud reegleid. Ja me oleme sunnitud ned reeglite eiramise eest karistama.

Alaliidul on väga raske pidada läbirääkimisi inimesega, kes ütleb lauseid stiilis "kes on EJTL minule"?

Me istume laua ja peame läbirääkimisi inimestega kes tahavad teha koostööd ja arvestada meie seisukohtade, reeglitega ja põhikirjaga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Varustuseta jõutõstmise võistlusi on ikka väga vähe. On igasugu noorte, juunioride asjad, maakonnasisesed või üliõpilaste omad, siis emv kolmevõistluses. Aga kui pole üliõpilane, noor või juunior või a la Tartumaa kodanik, siis polegi muud kui EKV varustuseta, kus võistelda

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kas tõesti tahab EJTL panna nüüd siis juba rammumeestele käppa peale? Tegemist on ju rammumeeste võistlustega ja juhendist võib välja lugeda, et võisteldakse klassikalises kükkimises kang turjal, raskuse surumine selili asendist ja raskuse jõuvedu. Ja nii ongi nagu rait eelnevalt ütles, et võistlusi korraldatakse niigi vähe ja paljud kurdavad, et ainuke koht on EJTL kus võistelda. Suur, tegelikult väga suur vahe on ka osalemistasudes. EJTL küsib ikka palju võrreldes teiste võistlustega. KINDEL ON SEE, ET SELLISE SUHTUMISEGA EJTL EI PROPAGEERI NOORTE SEAS JÕUTÕSTMIST EGA ANNA KA POSITIIVSEID EMOTSIOONE.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Keegi ei keela ju organiseerida maakondlikke või külavõistlusi - need on odavamad kui EMV. Pigem ongi küsimus nendele, kes võiksid korraldada - et miks te ei korralda?

EJTL ju ei piira võistluste korraldamist, kui vajalikud reeglid on täidetud. Ja reegel on väga lihtne - mitte lubada võistlusele sportlasi, kellel on kehtiv võistluskeeld. Võru selle reegliga kuidagi nõus ei ole, seega EJTL ei saa seda aktsepteerida.

Lamades surumises korraldatakse külavõistlusi piisavalt, kolmevõistluses on see aasta tõesti vähe. Miks? Ju siis ei viitsita korraldada? Inimesed, kes kirjutavad, et miks võistlusi nii vähe on - üleskutse teile: palun näidake üles initsiatiivi ja korraldage. EJTL ei saa korraldada 20 võistlust aastas. See aasta on kõige aktiivsem Tartumaa olnud. Muud maakonnad ei taha väga palju korraldada.

olli15: kui sa teaks, kui palju läheb ühe võistluse korraldamiseks raha, siis sa ei kirjutaks sellist jama. Lihtne on halada, et miks osalustasud nii suured on, aga kui kulud kokku lüüa, siis näed, et nendest osalustasudest jääb isegi puudu. Kas EJTL juhatus peab siis oma taskust võistlused kinni maksma või kuidas sa seda ette kujutad? Või siis lepime kokku, et me teeme võistluse, kus ei ole auhindu, medaleid, karikaid, aga osalustasud on selle võrra odavamad. Kas see teile meeldiks? Ma millegi pärast sügavalt kahtlen selles.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kas tõesti tahab EJTL panna nüüd siis juba rammumeestele käppa peale? Tegemist on ju rammumeeste võistlustega ja juhendist võib välja lugeda, et võisteldakse klassikalises kükkimises kang turjal, raskuse surumine selili asendist ja raskuse jõuvedu. Ja nii ongi nagu rait eelnevalt ütles, et võistlusi korraldatakse niigi vähe ja paljud kurdavad, et ainuke koht on EJTL kus võistelda. Suur, tegelikult väga suur vahe on ka osalemistasudes. EJTL küsib ikka palju võrreldes teiste võistlustega. KINDEL ON SEE, ET SELLISE SUHTUMISEGA EJTL EI PROPAGEERI NOORTE SEAS JÕUTÕSTMIST EGA ANNA KA POSITIIVSEID EMOTSIOONE.

Tegemist võib olla ükskõik millise võistlusega ning seal võib seda kolme ala ükskõik kuidas ka nimetada, meie lähtume ikka oma reeglitest ja põhikirjast.

Varustuseta võistluseid tuleb järjest juurde. 2 nädalat tagasi olid võistlused Paides (kooskõlastatud EJTL-ga), kuu aja pärast tuleb Orissaares (kooskõlastatud EJTL-ga). Saab küll asju kooskõlastada, kui tahetakse!

Kuna me seisame ka puhta spordi eest, siis teeme me Eesti tiitlivõistlustel kontrolle. Viimase 2 aasta keskimine hind on ühel proovil 470eur-i.

Paljuski sellepärast küsime me täna ka selliseid osavõtumakse nagu me küsime.

Noorte vähesuse ega huvi puuduse üle me ei kurda. Viimaste aastatega on noori harrastajaid stabiilselt juurde tulnud.

Share this post


Link to post
Share on other sites

EJTL ei saa keelata kellelgivõistluste korraldamist. Alaliidul on oma kalender (nii nagu on see IPF-l ja EPF-l) ning et saada võistlus sinna kalendrisse on korraldaja kohustatud meiega ühendust võtma vähemalt 1 kuu enne võistlusi, kooskõlastama selle võistluse tingimused ning reeglina see nõusolek meilt ka saadakse. Selle sammuga me võtame ka teatava vastutuse EOK ja IPF-i ees toimuva võistluse suhtes.

Kui nüüd keegi korraldajatest meiega oma võistlust ei kooskõlasta, siis see võistlus ei saa olema meie kalendris ning seal võistlevad sportlased eiravad EJTL poolt kehtestatud reegleid. Ja me oleme sunnitud ned reeglite eiramise eest karistama.

Alaliidul on väga raske pidada läbirääkimisi inimesega, kes ütleb lauseid stiilis "kes on EJTL minule"?

Me istume laua ja peame läbirääkimisi inimestega kes tahavad teha koostööd ja arvestada meie seisukohtade, reeglitega ja põhikirjaga.

Kui alaliit võtab sellise seisukoha, et nemad teevad reegleid ja teised peavad neid täitma, siis unustage ära et keegi üldse tahab teiega koostööd teha, ei praegu ega tulevikus. Minul ja paljudel teistel sportlastel pole sellist suhtumist vaja, ja veel kui see tuleb alaliidult otse. EJTL on ajanud ainult seda, et ala harrastatakse ainult Tallinnas, mujal JTL poolne toetus absoluutselt puudub, nt Võru, Viljandi, Narva, Kohtla-Järve, Hiiumaa. Ja kui keegi tahab nendes kohtades midagi teha nii et JTL ei saa seda kontrollida, siis oled kohe paha ja halva suhtumisega.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kui alaliit võtab sellise seisukoha, et nemad teevad reegleid ja teised peavad neid täitma, siis unustage ära et keegi üldse tahab teiega koostööd teha, ei praegu ega tulevikus. Minul ja paljudel teistel sportlastel pole sellist suhtumist vaja, ja veel kui see tuleb alaliidult otse. EJTL on ajanud ainult seda, et ala harrastatakse ainult Tallinnas, mujal JTL poolne toetus absoluutselt puudub, nt Võru, Viljandi, Narva, Kohtla-Järve, Hiiumaa. Ja kui keegi tahab nendes kohtades midagi teha nii et JTL ei saa seda kontrollida, siis oled kohe paha ja halva suhtumisega.

Meil on täna piisavalt koostööpartnereid üle kogu Eesti.

Ja otse loomulikult peavad need kes tahavad meiega koostööd teha arvestama meie reeglitega!

Kõik algab suhtumisest ja heast tahtest, vägisi pole vaja neid asju teha!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tegemist võib olla ükskõik millise võistlusega ning seal võib seda kolme ala ükskõik kuidas ka nimetada, meie lähtume ikka oma reeglitest ja põhikirjast.

Varustuseta võistluseid tuleb järjest juurde. 2 nädalat tagasi olid võistlused Paides (kooskõlastatud EJTL-ga), kuu aja pärast tuleb Orissaares (kooskõlastatud EJTL-ga). Saab küll asju kooskõlastada, kui tahetakse!

Kuna me seisame ka puhta spordi eest, siis teeme me Eesti tiitlivõistlustel kontrolle. Viimase 2 aasta keskimine hind on ühel proovil 470eur-i.

Paljuski sellepärast küsime me täna ka selliseid osavõtumakse nagu me küsime.

Noorte vähesuse ega huvi puuduse üle me ei kurda. Viimaste aastatega on noori harrastajaid stabiilselt juurde tulnud.

Kulturismis dopingu (keelatud aine ka jõutõstmises) tarvitamise eest võistluskeeldu kandev sportlane võistles teie kalendris oleval võistlusel ja kõik oli OK. Puhas sport tõesti?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×