Jump to content
Sign in to follow this  
Arnold

EOK treenerite eetikakoodeks

Recommended Posts

1. Treenerid peavad austama põhilisi inimõigusi, mis on võrdsed õigused igaühele, ilma diskrimineerimiseta soolise, rassilise, nahavärvi, keelelise, religiooni, poliitika, rahvusliku või sotsiaalse eripära, rahvusvähemuse või millegi muu alusel.

2. Treenerid peavad austama iga indiviidi väärikust ja tunnistama nende panust. Nad peavad kindlustama, et ümbritsev keskkond oleks ohutu ja vajadustele vastav. See vastavus võtab arvesse sportlase vanust, küpsust ja oskuste taset. See on eriti tähtis noorte ja vähese ettevalmistusega sportlaste puhul.

3. Treenerid peavad austama võistlusreegleid. See austus peaks laienema nii vaimule kui kirjalikele reeglitele, seda nii treeningutel kui võistlustel, et kindlustada ausat võistlust kõigi sportlaste vahel.

4. Treenerid peavad ilmutama aktiivset austust võistlusi läbiviivate kohtunike ja ametiisikute vastu.

5. Treenerid kannavad lõplikku vastutust nende poolt treenitavate sportlaste võistlusvormi ja käitumise eest, kuid samal ajal peavad igati soodustama nende iseseisvust ja iseotsustamist.

6. Treenerid peavad kandma juhtivat osa dopinguainete vastu võitlemisel, samuti sportlaste teavitamisel nende ainete kahjulikust toimest.

7. Iga treener peab tunnistama, et treeneritel on võrdne õigus treenitavatelt sportlastelt edu oodata. Soovitused ja kriitika peaksid olema suunatud vastavale isikule, ilma et see oleks nähtav ja kuuldav teistele isikutele.

8. Treenerid peaksid säilitama kvalifitseeritud treeneri taset, nad peaksid teadma, et kvalifikatsiooni tõstmine on pidev protsess ja see saavutatakse läbi vastavate kursuste ja läbi praktilise kogemuse.

9. Treenerid peaksid koopereeruma kõigiga, kes võivad olla sportlase arengus olulised. Treenerid on vastutavad ka saadud teadmiste ja praktiliste kogemuste edasiarendamise eest.

10. Treenerid peaksid töötama avatult koos teiste treeneritega, kasutama sporditeadlaste ja –arstide abi ja aktiivselt toetama endi rahvuslikke alaliite.

11. Treenerid peavad austama treeneri imidžit, pidevalt säilitama individuaalse eeskuju ja käitumise kõrget taset.

12. Treenerid ei tohiks treeningu ajal kunagi suitsetada ega tarvitada alkoholi.

Kahjuks mõned eksivad nende punktide tõlgendamisel.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Paluks nimesid, paluks nimesid ... B)

Samas see nii pikk ja "ideaalne" nimekiri, millele reaalselt ei vasta ilmselt ükski inimene - ja treener seega - alustades kasvõi esimese punktiga, mis on iseenesest täiesti inimloomuse vastand :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
3. Treenerid peavad austama võistlusreegleid. See austus peaks laienema nii vaimule kui kirjalikele reeglitele, seda nii treeningutel kui võistlustel, et kindlustada ausat võistlust kõigi sportlaste vahel.

12. Treenerid ei tohiks treeningu ajal kunagi suitsetada ega tarvitada alkoholi.

Tingiv kõneviis! Et siis nii võib, aga pole lihtsalt ilus?

Eetika koodeks? Jumala eest, võtke keeletoimetaja!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tingiv kõneviis! Et siis nii võib, aga pole lihtsalt ilus?

Eetika koodeks? Jumala eest, võtke keeletoimetaja!

tingiv kõneviis tingivaks kõneviisiks. minnes mälus tagasi oma keskkooliaegse eestikeeleõpetaja poolt pähe taotud reeglite ja näidete juurde, pean mainima, et võib kirjutada nii üht kui teistpidi. kui on tegemist treenerite eetikaga, millel on koodeks, siis tulebki kirjutada sedasi, nagu A. Tokko on kirjutanud. Kui on mõeldud, eetikakoodeks treenerile, siis peab eetikakoodeks lahku kirjutatud olema. Kõik sõltub mõttest, mida edastada tahad. Mida Arnold mõtles, seda mina ei tea, pole "Nastja"

Nagu ka Joker kirjutas, ideaalseid inimesi pole olemas ja kas on mõni treener, kes 100% vastab kõikidele neile punktidele.

Share this post


Link to post
Share on other sites
tingiv kõneviis tingivaks kõneviisiks. minnes mälus tagasi oma keskkooliaegse eestikeeleõpetaja poolt pähe taotud reeglite ja näidete juurde, pean mainima, et võib kirjutada nii üht kui teistpidi. kui on tegemist treenerite eetikaga, millel on koodeks, siis tulebki kirjutada sedasi, nagu A. Tokko on kirjutanud. Kui on mõeldud, eetikakoodeks treenerile, siis peab eetikakoodeks lahku kirjutatud olema. Kõik sõltub mõttest, mida edastada tahad. Mida Arnold mõtles, seda mina ei tea, pole "Nastja"

Nagu ka Joker kirjutas, ideaalseid inimesi pole olemas ja kas on mõni treener, kes 100% vastab kõikidele neile punktidele.

Ma olen täienditest teadlik, kuid siinjuures jään siiski endale kindlaks. Treenerite eetikakoodeks on keeleliselt korrektsem, sest tähistab siin siiski liiki-, laadi- koodeksit.

Tingiv kõneviis tähendab seda, et on võimalik tingida. Seega, ei ole ilus trennis suitsetada, aga otseselt keelatud ka ei ole.

Ma ei leiagi, et iga inimene peab oma emakeelt tipptasemel oskama. Keelt ei ole võimalik õppida vaid reegleid tuupides, keel on paljuski tunnetuse küsimus. Selleks ongi kena leida keegi abiline, kes tähtsad dokumendid üle vaatab.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1. Treenerid peavad austama põhilisi inimõigusi, mis on võrdsed õigused igaühele, ilma diskrimineerimiseta soolise, rassilise, nahavärvi, keelelise, religiooni, poliitika, rahvusliku või sotsiaalse eripära, rahvusvähemuse või millegi muu alusel.

2. Treenerid peavad austama iga indiviidi väärikust ja tunnistama nende panust. Nad peavad kindlustama, et ümbritsev keskkond oleks ohutu ja vajadustele vastav. See vastavus võtab arvesse sportlase vanust, küpsust ja oskuste taset. See on eriti tähtis noorte ja vähese ettevalmistusega sportlaste puhul.

3. Treenerid peavad austama võistlusreegleid. See austus peaks laienema nii vaimule kui kirjalikele reeglitele, seda nii treeningutel kui võistlustel, et kindlustada ausat võistlust kõigi sportlaste vahel.

4. Treenerid peavad ilmutama aktiivset austust võistlusi läbiviivate kohtunike ja ametiisikute vastu.

5. Treenerid kannavad lõplikku vastutust nende poolt treenitavate sportlaste võistlusvormi ja käitumise eest, kuid samal ajal peavad igati soodustama nende iseseisvust ja iseotsustamist.

6. Treenerid peavad kandma juhtivat osa dopinguainete vastu võitlemisel, samuti sportlaste teavitamisel nende ainete kahjulikust toimest.

7. Iga treener peab tunnistama, et treeneritel on võrdne õigus treenitavatelt sportlastelt edu oodata. Soovitused ja kriitika peaksid olema suunatud vastavale isikule, ilma et see oleks nähtav ja kuuldav teistele isikutele.

8. Treenerid peaksid säilitama kvalifitseeritud treeneri taset, nad peaksid teadma, et kvalifikatsiooni tõstmine on pidev protsess ja see saavutatakse läbi vastavate kursuste ja läbi praktilise kogemuse.

9. Treenerid peaksid koopereeruma kõigiga, kes võivad olla sportlase arengus olulised. Treenerid on vastutavad ka saadud teadmiste ja praktiliste kogemuste edasiarendamise eest.

10. Treenerid peaksid töötama avatult koos teiste treeneritega, kasutama sporditeadlaste ja –arstide abi ja aktiivselt toetama endi rahvuslikke alaliite.

11. Treenerid peavad austama treeneri imidžit, pidevalt säilitama individuaalse eeskuju ja käitumise kõrget taset.

12. Treenerid ei tohiks treeningu ajal kunagi suitsetada ega tarvitada alkoholi.

Kahjuks mõned eksivad nende punktide tõlgendamisel.

Eetikakoodeks on ju tore asi küll, kuid mil määral juhtkond selle täitmist ergutab ja kontrollib ja millised on karistused nende mittetäitmise korral.

Kahtlaselt üks-ühele tundub olema IAAF treenerite eetikakoodeksiga.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eetikakoodeks on ju tore asi küll, kuid mil määral juhtkond selle täitmist ergutab ja kontrollib ja millised on karistused nende mittetäitmise korral.

Kahtlaselt üks-ühele tundub olema IAAF treenerite eetikakoodeksiga.....

Eks treeneritele kehtib ikka üks eetikakoodeks sõltumata spordialast. Ega´s Arnold neid ridu ise välja ei mõelnud ... :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eks treeneritele kehtib ikka üks eetikakoodeks sõltumata spordialast. Ega´s Arnold neid ridu ise välja ei mõelnud ... B)

Jah. Eks need on kindlasti , mille poole püüelda ja ideaalses maailmas toimiksid:)

Võrdluseks võib tuua LE . Kus on kirjas, et suunda peab näitama kui reastud jne. Tavapilt on aga täielik kaos ja mind isiklikult ajab selline "ülbe" reavahetus närvi. Aga ometigi on autojuhte terve maailm täis ;)

Aga mis ma ise parem olen - saanud kollase tulega trahvi nagu ludin :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×