Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/21/2015 in all areas

  1. 1 point
    Mina arvan, et peaks meeste Kulturismi ära jätma
  2. 1 point
    Variant B oleks samale päevale jätta aga kellaajaliselt panna graafik ette (ligikaudu ju saaks vist kava teha, kes ja millal laval). Kes end liiga karmilt tunneb, saaks bikini ajaks ära minna. Kahe päeva puhul kohe topelt rendid - töötajad jne.. Ei tea küll eelarve poolt aga kahjumlikum ta tuleks..
This leaderboard is set to Tallinn/GMT+02:00
×