Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/29/2015 in all areas

  1. 1 point
    Lõpliku registreerimise tähtaeg on täna, 28.03.2015 kell 23:00. Pärast lõplikku registreerimist ei saa enam muuta valitud kehakaaluklassi. Nii klubid kui ka individuaalsed võistlejad peavad saatma kaks teavitust oma osalemise kohta - nii eelregistreerimise kui ka lõpliku registreerimise jooksul. Kui ei saadeta lõplikku teavitust, siis sportlane registreeritakse maha ja see sportlane võistlema ei pääse!
This leaderboard is set to Tallinn/GMT+03:00
×