Jump to content
Jackie

Kirjandi teemad 2010

Recommended Posts

Mida arvate selle aasta teemadest? Ja selgitavatest ülesannetest?

1. Ühiskond kui noorsoo väärtuste kujundaja

Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid, mida peaks ühiskond tegema noorte väärtushinnangute kujundamisel või on see vabas ühiskonnas iga inimese isiklik küsimus. Arutle ka selle üle, mis tähendus on tänapäeval kümnel käsul ning kuidas peaksime suhtuma demokraatlikule ühiskonnale iseloomulikesse väärtustesse, nt vabadus, vastutus, solidaarsus, sallivus jms. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

2. Rahva hing ja iseloom avaldub tema kirjanduses

Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid loetud kirjanduse põhjal, mis iseloomustab eestlaste (või mõne muu rahva) hingelaadi. Arutle ka selle üle, millised iseloomujooned on eestlastele (või mõnele muule rahvale) omased ning mis on mõjutanud nende kujunemist. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

3. «Õppige seda tõsiselt võtma, mis on tõsiselt võtmist väärt ...» (Hermann Hesse)

Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid, mis nähtused/probleemid domineerivad tänapäeva meedias ning kuidas kujundatakse nende kaudu inimeste mõttemaailma. Arutle ka selle üle, miks huvitavad ning mõjutavad elu pisiasjad ja -seigad inimesi sageli rohkem kui suured probleemid. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

4. Haridus - kas kohustus või võimalus?

Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid hariduse rolli inimese elus, lähtudes sellest, kas enese harimine on kodaniku kohustus ühiskonna ees või võimalus leida enda jaoks huvitav ning innustav enesetäiendamise ja arengutee. Arutle õppimise ja enesetäiendamise motiivide ning tähenduse üle inimese elus. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

5. «Me kõik elame sama taeva all, kuid meil kõigil ei ole üks ja sama silmapiir.» (Konrad Adenauer)

Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid erinevate ühiskonnakorralduste ja kultuuritraditsioonide mõju inimeste elukäsitusele. Arutle ka selle üle, kas ja kuidas erineva usu- ja kultuuritaustaga riigid ja/või inimesed võiks jõuda suurema üksteisemõistmiseni. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

6. Ajaloos vastutab kõige eest järelpõlv

Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid, kuidas mõjutab eri riikide ja rahvaste ajalugu nende tänapäeva. Milliseid probleeme tekitavad Eesti ja/või maailma poliitikas mineviku varjud ning miks need takistavad sageli probleemide lahendamist? Arutle ka selle üle, mis on tänastele sugupõlvedele minevikku suunatud maailmanägemises head ja halba. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

7. Kuidas on teaduse ja tehnika areng muutnud inimeste maailmapilti?

Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid, kas ja kuidas on teaduse ja tehnika areng muutnud inimeste arusaama maailmast. Arutle ka selle üle, milliseid võimalusi tehnika areng inimestele pakub ja milles väljenduvad tehnoloogiliste katastroofide ohud. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

8. Argipäev vajab muinasjutte

Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid, miks vajab inimene kauneid kunste ja meelelahutust. Mida suudab tänapäeva kirjandus/muusika/teater/filmikunst pakkuda igapäevaelu rikastamiseks? Millistele inimese vajadustele rõhumine tagab meelelahutustööstusele hiiglasliku turu ja kasumi? Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

9. Oo, sport, sa oled raha!

Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid spordimaailma üha suuremat sõltuvust rahast. Too näiteid selle kohta, kuidas sport lähtub aina rohkem ärimaailma reeglitest ning arutle, missugused kõlbelised probleemid sellega kaasnevad. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

10. Igaühe õnn on kordumatu

Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid, kas õnn tähendab igaühe jaoks üht ja sama või sõltub see üksikisikust ja kultuurist. Arutle ka selle üle, kas õnn on ajas püsiv nähtus ning millega inimesed õnne ja õnnetunnet tavaliselt seostavad. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.postimees.ee/?id=254399

Ma olen nõus selle artikliga. Ei ole just kõige huvitavamad teemad, ainult spordi oma on selline, kus saaks karmimalt kirjutada :D

Mulle need suhte, enesanalüüsi jt teemad ei meeldi, üldjuhul väga vähesed oskavad nendel teemadel midagi uudset kirjutada.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Need selgitused teevad kirjandi oluliselt lihtsamaks, ei anna väga teemast mööda kirjutada. Ma arvan, et keskkooli lõpetajatele on vägagi sobivaid teemasi siin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Huvitav, et teemade all on nüüd selgitused. Vanasti seda ei olnud. Lastele tehakse ikka iga aasta elu lihtsamaks.

See peaks juba mõned aastad nii olema. On neid kes ütlevad, et see hea ja neid kes ütlevad, et halb. Sest see tekst hakkab sind mõjutama, kuskile kindlale suunale määrama ning seega mõni hea mõte läheb kaotsi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kirjutasin ise seitsmendal teemal. Aega kulus 3.5 tundi ja kardan, et sisu jääb natuke vajaka. Tundus, et teistel olid paremad ideed. Aga noh, miks põdeda. Mis tehtud see tehtud ja peab ootama tulemusi siiis.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Valisin kolmanda ja jutustasin hoopis poliitikast!

Halvasti kindlasti ei läinud, aga olin pettunud, et head ühiskonna/poliitika teemat ei olnud.

Palju oli tõesti sellst huinamuinat, unistused ja väärtused jne.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nüüd hakkab juba kohale jõudma, et kirjand tehtud!

Järgmine eksam juba kolmapäeval! Kolm päeva aega õppimiseks... :)

Edited by its2cold

Share this post


Link to post
Share on other sites

Täitsa huvitavaid teemasid on see aasta. Kui ma õigesti mäletan, siis ise valisin eelmine aasta „Sündmused muudavad inimest” (Alexandre Dumas).

Supper lahe on tõesti, et viimastel aastatel on pandud kirjeldused juurde, mille järgi saad pmst kogu kirjandi kondikava juba kokku panna, ise eriti mõtlematagi. Kõige rohkem meeldib endale just "Võid tõlgendada teemat ka muul moel" osa :)

Mulle sümpatiseerivad kõige rohkem 3,4,5. Päris kindel on, et paljud võtavad 4. teema, millest ma järeldaks, et seda ei oleks tasunud võtta, kui üritada maksimeerida oma punkte ja on teadmisi mõnd teist teemat piisavalt lahata.

Mäggi Postimehe artikkel on õige, kuid nii on aastast aastasse. Ega iga teema ei peagi ülidiip olema. Sellised teemad annavad võimaluse keskkooli lõpetada ka võib-olla mitte nii headel kirjanikel. Mingeid eelnevaid teadmisi eriti vaja pole. Jutustad, mis peaks olema.

Edu eksaminandidele!

Edited by proTest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ma arvan küll, et ei ole lahe kui teemadele on lisatud kirjeldus, et millest täpsemalt rääkida. Õpilaste kirjandid tulevad siis kõik nii sarnased, et hindajal on sinu kirjandit lugedes tunne, et ta on seda kirjandit juba mitu korda lugenud- seega vaatab et mingi tavaline kirjand ning hindab madalamalt.

Ma ise kirjutasin 4 aastat tagasi ja siis oli mu eesmärgiks kirjutada selline kordumatu ja huvitav kirjand. Tulemuse sain siis ligilähedale 100´le. Sporditeemat ei valinud siis, ega valik ka nüüd, kuna kujutan ette, et mu kirjandit loeb 50 aastane tädike, kellel on kindlasti muud huvid- seega üle 80'ne on üsna võimatu saada.

Täitsa huvitavaid teemasid on see aasta. Kui ma õigesti mäletan, siis ise valisin eelmine aasta „Sündmused muudavad inimest” (Alexandre Dumas).

Supper lahe on tõesti, et viimastel aastatel on pandud kirjeldused juurde, mille järgi saad pmst kogu kirjandi kondikava juba kokku panna, ise eriti mõtlematagi. Kõige rohkem meeldib endale just "Võid tõlgendada teemat ka muul moel" osa :)

Mulle sümpatiseerivad kõige rohkem 3,4,5. Päris kindel on, et paljud võtavad 4. teema, millest ma järeldaks, et seda ei oleks tasunud võtta, kui üritada maksimeerida oma punkte ja on teadmisi mõnd teist teemat piisavalt lahata.

Mäggi Postimehe artikkel on õige, kuid nii on aastast aastasse. Ega iga teema ei peagi ülidiip olema. Sellised teemad annavad võimaluse keskkooli lõpetada ka võib-olla mitte nii headel kirjanikel. Mingeid eelnevaid teadmisi eriti vaja pole. Jutustad, mis peaks olema.

Edu eksaminandidele!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kui 6 aastat tagasi tegin siis polnud veel mingeid selgitusi. Mõnes mõttes tõesti hea, et nüüd on. Vähemalt ei saa teemat täiesti mööda tõlgendada. Sõltub ju milline su enda mõttemaailm on.

Ise tegin kirjandi mingi 1,5h valmis :P - pidin Tartusse kontserdile minema. Heh... tagantjärgi oleks võinud ju vaeva näha. Aga ütleme nii, et mida kauem seda kuradi teksti põrnitsed seda rohkem jookseb juhe kokku.

Sellegi poolest sain 66 punkti. Niiet käras küll :)

Edu siis kõikidele selle aasta kirjutajatele. Saage palju punkte :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Need selgitused on neile mõeldud, kes ikka väga sitad kirjutajad , ja midagi elust aru ei saa.

ma valisin 6. teema ja kitsendasin seda teemat sõdade tagajärgedest järelpõlvele...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kirjutasin esimesel teemal ja vist liiga palju teemast mööda. Kirjand oli hea ja arvatavasti üsna veatu, aga kirjutasin liiga palju meedia mõjust ja unustasin teemakohasemate probleemide käsitlemise. Loodan, et tänu sellele läbi ei kuku nüüd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

võtsin kümnenda teema kuigi mõtlesin tükk aega, et äkki kirjutaks spordi teemal

alla kolme tunni tegin seda seal veidi ja üle 600 sõna natuke, suht minu tavaline kirjand tuli ehk 30-60 punkti vahele jääb ilmselt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×