Jump to content
Sign in to follow this  
Sadist2

"Rambo valem"

Recommended Posts

Tervist!

Mulle ikka väga meeldib kõiki asju alati numbritesse panna ja seekord sattus silme alla just kehaehitust väljendava valemi otsingud. Tuleb tunnistada, et tegu on võibolla kõige algsema prototüübiga, sest valemit ei saanud väga palju katsetada. Arvan, et valemil on ka väga palju miinuseid, s.t see ei arvesta kõigega, sest mõndasid asjaolusid/faktoreid oleks valemisse kas liiga tüütu, keeruline või üsna ebaotstarbekas panna. Nt valem ei arvesta inimese kehahoiaku iseärasusi. Aga ma arvan, et see võib anda üsnagi adekvaatse pildi inimese kehaehitusest, mille all mõtlen ma eelkõige inimese üldpilti.(kui rasvane ta on, kui pikk ja raske ta on, millised on mõned tähtsamad ja tuntumad ümbermõõdud/pikkused/laiused) Nüüd võib tekkida küsimus, milline on see ideaal. Vastata sellele küsimusele on vägagi raske, sest inimene võib olla lõpmata(kehaehituselt) võimas. Lõpmata on jällegi suhteline mõiste. Järelikult puudub see mall, mille suhtes oma tulemusi võrrelda. Aga võrrelda saab alati teiste inimeste tulemustega.

Kuidas valem sündis?

Valemi koostamisel võtsin arvesse kolme peamist kehatüüpi: meso,- ekto- ja endomorf. Loomulikult näeb nendest kolmest võimsam välja mesomorfne isik, seetõttu oli tema nö shablooniks, võrdlemaks endo- ja ektomorfse tulemusi ja tegemaks mõningaid järeldusi. Lähtusin ka põhimõttest, et kujundlik ideaal võiks olla järgmine: võimas(lai) rindkere ja samas kitsas vöökoht, laiad õlad, madal rasva%, võimalikult maksimaalne kaal ning pikkus ja võimsad jalad. Need omadused annavadki enamuse punktidest. Arvesse võtsin ka muid mõõtmeid, arvestades ka nende osakaalu lõpppildi tekitamisel.

Praegu enam ei tule midagi pähe, mida tahaksin juurde lisada. Aga siin on siis see valem. Olen avatud ettepanekutele ja kriitikale.

{l/100 x [m-(m x R/100%)]} x {[Pj x (Pr^2 + lo^2/2Pv)]+(Pb +Pk/2)^2 +10(Ps + Pka)}

,kus (esimene) l - kasv, pikkus; m - mass, kehakaal; R - rasvaprotsent(protsentides); Pj - jala ümbermõõt(reie ümbermõõt); Pr - rinnaümbermõõt; lo - õlgade laius, mõõdetuna selja tagant(õlas olevast vaokesest teise õla vaokeseni); Pv - vöökoha ümbermõõt; Pb - biitsepsi ümbermõõt(mõõdetuna paksemast kohast, biitseps pingul); Pk - käsivarre ümbermõõt(paksemast kohast, käsivars pingul); Ps - sääre ümbermõõt; Pka - kaela ümbermõõt. x tähistab siin korrutamise märki, ^ märk tähistab astet. Kõik mõõdud on sentimeetrites, mass kilogrammides. Pb + Pk tuleb esmalt kokku liita ja alles siis jagada kahega.(aritmeetiline keskmine) Näitan valemi tegemise järjekorda.

I Jaga oma pikkus sajaga (oletame et saad mingi arvu a)

II Jaga oma rasvaprotsent 100%-ga ja korruta see oma massiga (oletame saad arvu b )

III Lahuta oma massist arv b (oletame saad c)

IV Korruta arv a arv c-ga. (oletame saad arvu d) See on esimese täissulu arv. (ma nimetan seda konstantiks)

V Võta oma rinnaümbermõõt (cm) ruutu ja liida sellele oma õlgade laiuse ruut (oletame saad arvu e)

VI Jaga arv e kahe vöökoha ümbermõõdu korrutisega (oletame saad arvu f)

VII Korruta reie ümbermõõt arvuga f (oletame saad arvu g)

VIII Liida kokku oma biitsepsi ümbermõõdule käsivarre ümbermõõt ja jaga saadud tulemus kahega. Saadud tulemus tõsta ruutu. (oletame saad arvu h)

IX Liida kokku oma kaela- ja sääreümbermõõt ning saadud tulemus korruta kümnega. (oletame saad arvu i)

X Liida kokku arvud g, h ja i. (oletame saad arvu j) See on ühtlasi teise täissulu arv.

XI Nüüd korruta arv d arvuga j. Saadud tulemus ongi vastus ehk Rambo indeks. ;)

Nüüd on vaja aru saada, et ei saa hästi võrrelda meeste ja naiste tulemusi - seda on vaja teha eraldi, s.t naiste tulemused võrreldakse omavahel ja meeste tulemused omavahel.

Palun Teilt, kallid kaasmõtlejad, et te arvutaksite oma Rambo indeksi(see tuleb päris suur arv) ja teisendaksite selle ühelisteni ning postitaksite siia. Koos indeksiga sooviksin, et Te kirjutaksite üles kõik need mõõdud(mida valemis kasutatakse) ja kirjutaksite oma kehaehituse lühikese iseloomustuse. Pilt vormist oleks lausa suurepärane. :) Ja loomulikult ootan Teie arvamust!

Tänan!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kuidas saab reaalarvu jagada protsendiga?

Esimene "täissulg" ei ole konstant. Konstant ei saa sõltuda ühestki muutujast.

Ok, oletame, et sa arvutad välja mingi tulemuse mis iganes viisil koostatud valemi järgi - aga kuidas sa plaanid seda tulemust interpreteerida? Sellest ei olnud juttu. Näiteks mina saan arvu 1001, teine saab arvu 1032. Mis järelduse me sellest teeme siis?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kuidas saab reaalarvu jagada protsendiga?

Esimene "täissulg" ei ole konstant. Konstant ei saa sõltuda ühestki muutujast.

Ok, oletame, et sa arvutad välja mingi tulemuse mis iganes viisil koostatud valemi järgi - aga kuidas sa plaanid seda tulemust interpreteerida? Sellest ei olnud juttu. Näiteks mina saan arvu 1001, teine saab arvu 1032. Mis järelduse me sellest teeme siis?

Kui ma saan õigesti aru, siis R ei olnudki reaalarv, vaid rasvaprotsent, mida väljendatakse protsentides. Nt 20%, mida võib väljendada 0,2-na e siis 20%/100%.

Konstant - okei, see on lihtsalt minu tõlgendus, tegelikult(matemaatiliselt) pole ta tõesti konstant.

Järeldus on see, et ühe inimese kehaehitus on seda "täiuslikum", mida suurem on punktisumma

Share this post


Link to post
Share on other sites

Huvitav on see, et sul tuleb see indeks võrdeline pikkusega. Ehk siis: kui muud parameetrid on samad, siis pikem tüüp oleks nagu parema kehaehitusega. See on kahtlane.

Lisaks, minu arvates ei ole võimalik see, et midagi suurem on mingi (ükskõik mis) indeks, seda lähemal on keha ideaalile. Ideaal on alati mingi tasakaalupunkt, millest vähem või rohkem ei ole enam ideaal. Sul tuleb aga, et mida suurem indeks, seda "ideaalsem".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Valemis on paar kohta natukene segased:

1. Valemis on (Pr^2 + lo^2/2Pv) aga sammulises kirjelduses on ((Pr^2+Io^2)/2Pv)

2. Valemis on (Pb +Pk/2)^2 aga sammulises kirjelduses on ((Pb+Pk)/2)^2

Tegin nii nagu sammulises kirjelduses oli öeldud ja sain Rambo indeksiks 773972.

Kasutasin järgmiseid mõõte:

I Pikkus 185

m Mass 84

R Rasvaprotsent 12

Pr Rinnaümbermõõt 104

Io Õlgade laius 40

Pv Vööümbermõõt 88

Pj Reie ümbermõõt 56

Pb Biitsepsi ümbermõõt 34

Pk Käsivarre ümbermõõt 28

Ps Sääre ümbermõõt 38

Pka Kaela ümbermõõt 40

Kehaehituse iseloomustus:

Keskmist kasvu noormees, jõusaalis regulaarselt käinud alla aasta. Ei ole paks aga mitte ka väga kleenuke. Kõhulihaste peal väike pehmem kiht (talvevorm :)). Kehatüübilt pakuks, et pigem mesomorf.

Edited by kalmer87

Share this post


Link to post
Share on other sites

Väikesed täpsustused: nagu ma mainisin, siis ideaal nagu tõesti puudukski, sest on absoluutselt vaieldav, missugune on ideaal. Matroxx mainis õigesti, et ilu on vaataja silmades, kuid ma arvan, et pea iga jõusaalikülastaja(mees) sooviks saada suureks, millest lähtuvalt on koostatud ka valem. Tõesti, siin on mõningaid aspekte, nt mida Alessandro mainis ehk siis kas pikem mees on tõesti kehaehituselt parem? Ma arvan, et selle valemi põhjal ei ole pikemal mehel erilisi eeliseid, sest nt võrreldes 1,7m ja 2m mehe tulemusi, siis see erinevus on 0,3m, mis aga kokkuvõttes punktidele erilist lisa ei anna. Antud valem ongi katsetusteks ja selleks vajaksin ma Teie tulemusi, et teha korrektuure.

To kalmer87:

arvulist vahet ei tohiks ju mõlemal juhul eksisteerida, lihtsalt arvuti peal valemi kuju on veidi teistsugusem.(ei anna seda õiget pilti, mis paberi peal)

Natuke endast:

I Pikkus 173

m Mass 85

R Rasvaprotsent 22

Pr Rinnaümbermõõt 101

Io Õlgade laius 44

Pv Vööümbermõõt 96

Pj Reie ümbermõõt 63

Pb Biitsepsi ümbermõõt 36

Pk Käsivarre ümbermõõt 29

Ps Sääre ümbermõõt 39

Pka Kaela ümbermõõt 38

Mis teeb rambo indeksiks 666252

Enda kirjeldus oleks: kergelt/mõõdukalt rasvunud, kehatüübilt paksu(endo?)morfi ja mesomorfi segu. Lühike kasv, aga mulle endale tundub, et olen enam-vähem massiivne.

Kui sa arvutasid õigesti, siis tundub, et tekib juba väike ebakõla. Ma ei ole küll sind näinud, aga ma arvan, et sa näed päris norm välja. Muidugi see väljendus arvudes, sinu indeks on minu omast üle 100k suurem, aga ma ei tea, kas see on piisavalt suur vahe, et iseloomustada meie vormi vahet. Selleks ongi vaja Teie, foorumiinimeste, andmeid et võrrelda. Kellel aega vähe on, palun aidake. Tänan juba ette!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ideaalsus on vaataja silmades või siis treenija nägemuses.matemaatiliste tehetega pole siin midagi teha.

Julgen jääda eriarvamusele , absoluutselt kõike saab matemaatiliselt väljendada ;) . Iseküsimus muidugi , kuivõrd otstarbekas see on ...

Rumala ja laisa inimesena ei viitsi valemisse süveneda , aga mulle tundub too liiga lühike :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
arvulist vahet ei tohiks ju mõlemal juhul eksisteerida, lihtsalt arvuti peal valemi kuju on veidi teistsugusem.(ei anna seda õiget pilti, mis paberi peal)

Tehete järjekorra mõttes on arvuline vahe. Ühel juhul sa võtad kahe väärtuse keskmise aga teisel juhul sa võtad poole ühest väärtusest ja liidad selle teisele otsa (näiteks (10+8)/2=9 aga 10+8/2=14 või (2^2+4^2)/2*5=(4+16)/10=2 aga 2^2+4^2/2*5=4+16/10=4+1,6=5,6). Samuti on problemaatiline jagatise koht, kui sa jagad korrutisega siis seda saab kaheti mõista - kas jagad enne ja siis korrutad või korrutad enne ja siis jagad ((2^2+4^2)/2*5=(4+16)/2*5=10*5=50 aga (2^2+4^2)/(2*5)=(4+16)/(2*5)=20/10=2 või 2^2+4^2/2*5=4+16/2*5=4+8*5=4+40=44 aga 2^2+4^2/(2*5)=4+16/(2*5)=4+1,6=5,6). Ühesõnaga väga palju segadust, kui valem ei ole täpselt paigas ja on kaheti mõistmise võimalus. Loodan et said pihta. :)

Selleks ongi vaja Teie, foorumiinimeste, andmeid et võrrelda. Kellel aega vähe on, palun aidake. Tänan juba ette!

Omalt poolt võin anda enda MS Exceli faili: LINK. Tarvitseb ainult näitajad ära vahetada ja tekibki uus indeks.

Edited by kalmer87

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tehete järjekorra mõttes on arvuline vahe. Ühel juhul sa võtad kahe väärtuse keskmise aga teisel juhul sa võtad poole ühest väärtusest ja liidad selle teisele otsa (näiteks (10+8)/2=9 aga 10+8/2=14 või (2^2+4^2)/2*5=(4+16)/10=2 aga 2^2+4^2/2*5=4+16/10=4+1,6=5,6). Samuti on problemaatiline jagatise koht, kui sa jagad korrutisega siis seda saab kaheti mõista - kas jagad enne ja siis korrutad või korrutad enne ja siis jagad ((2^2+4^2)/2*5=(4+16)/2*5=10*5=50 aga (2^2+4^2)/(2*5)=(4+16)/(2*5)=20/10=2 või 2^2+4^2/2*5=4+16/2*5=4+8*5=4+40=44 aga 2^2+4^2/(2*5)=4+16/(2*5)=4+1,6=5,6). Ühesõnaga väga palju segadust, kui valem ei ole täpselt paigas ja on kaheti mõistmise võimalus. Loodan et said pihta. :)

Omalt poolt võin anda enda MS Exceli faili: LINK. Tarvitseb ainult näitajad ära vahetada ja tekibki uus indeks.

Ma mõtlesin tõesti seda esimest varianti, et liidad enne kokku ja siis jagad. Samuti enne tuleks teostada astmetega ja +/- tehted. Kõik jagamised on tegelikult murru stiilis, kus jagamine teostatakse viimase tehtena. Ja tänan sinu töö eest Excelis, see peaks tõesti arvutamise lihtsamaks tegema!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ma peaks veel korra lisama, see Exceli mõte oli küll viimase peal, aitäh! :)

Nüüd ma saaksin kerge vaevaga võrrelda teiste andmeid ja neid ise välja mõelda ning üleüldse valemi tööpõhimõtet kontrollida.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rasvaprotsent mõõdetuna kuidas?

Terve keha rasvasisaldus, see näitaja, mida Kiivikas ka oma tippvormi korral alla 6-7% ei saa? Sel juhul kummagi eelnevalt postitanu rasvaprotsendid küll tõele ei vasta. No hard feelings.

Rasvaprotsenti on olnud keeruline mõõta, käisin viimane kord dexa aparaadiga mõõtmas, mis peaks olema suht täpne, seal sain enne MM -kus oli üks teravamaid vorme üldse (6,8%), samas kui mõõtsin 2007 analoogse aparaadiga olid numbrid 6,1% ja vorm ei olnud kaugeltki nii kuiv, seega ei oska öelda, kas seda mõõteriista 100% täpseks saab lugeda.

Endal ~ 900k - 1kk see Rambo indeks, olenevalt sellest, millist rasvaprotsenti kasutada ja kuidas ka ülejäänud mõõdud võtta. Eeldan, et üles pumbatult oleksin natuke suurem. :)

[176cm/87kg/...%/114cm/...cm/85cm/63cm/40cm/33cm/39cm/41cm]

Kõvemad kulturistid peaksid üle 2 miljoni saama.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terve keha rasvasisaldus, see näitaja, mida Kiivikas ka oma tippvormi korral alla 6-7% ei saa? Sel juhul kummagi eelnevalt postitanu rasvaprotsendid küll tõele ei vasta. No hard feelings.

Miks sa nii arvad?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Miks sa nii arvad?
Ei ole paks aga mitte ka väga kleenuke. Kõhulihaste peal väike pehmem kiht (talvevorm ;)). Kehatüübilt pakuks, et pigem mesomorf.

No 12% on piir, kus (kõhu)lihased juba joonistuvad mingil määral. Väga ei usu, et oleksid pehmemat kihti sel juhul maininud. Aga ei tea ka. :)

Ise pakuks enda rasvaprotsendiks hetkel 16-17. Kõhulihased on massiivsed, seetõttu on nende paigutust kergelt läbi rasvakihi näha, aga üldiselt on asi kaugel hetkel heast vormist. Massiperioodi algus andis kaalule päris kiiresti juurde. Kui aga võrrelda enda mõõte Sadist2 omadega, siis väga ei taha uskuda, et rasvaprotsendi erinevus vaid 5-6% on.

Erinevad mõõtmisviisid annavad erineva tulemuse + netist on üldiselt keha rasvaprotsendi kohta halb infot otsida.

Keskmise lehe kvaliteet on umbes sama hea kui pildil kujutatu. Ehk paneme grimmi peale ja rasvaprotsent kukub ime väel. Ps. esimesel pildil pole arvatavasti 20% ja teisel pole kohe kindlasti 5%.

Enivei siin on Ott toodud näiteks sliced konditsiooni kohta. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
No 12% on piir, kus (kõhu)lihased juba joonistuvad mingil määral. Väga ei usu, et oleksid pehmemat kihti sel juhul maininud. Aga ei tea ka. :)

Erinevad mõõtmisviisid annavad erineva tulemuse + netist on üldiselt keha rasvaprotsendi kohta halb infot otsida.

Keskmise lehe kvaliteet on umbes sama hea kui pildil kujutatu. Ehk paneme grimmi peale ja rasvaprotsent kukub ime väel. Ps. esimesel pildil pole arvatavasti 20% ja teisel pole kohe kindlasti 5%.

Enivei siin on Ott toodud näiteks sliced konditsiooni kohta. ;)

Talve poole olid kõhulihased päris hästi välja joonistunud, nüüd olen veidi massi kogunud ja tõesti alakõht on ka veidi pehmemaks läinud. Lihaste struktuur ja asetus on üldiselt näha.

Kui aga oletada, et rasvaprotsent on 15-16% siis indeks oleks umbes 740000, niiet tõenäoliselt see "näitaja" minu puhul ümmarguselt 7,5k kanti kanti jääb.

Edited by kalmer87

Share this post


Link to post
Share on other sites
teema ei leia väga palju huvi ja see on kurb :)

Võib-olla on asi teemas endas. Ei ole just kõige paeluvam. Saan mingi suvalise väljamõeldud valemi järgi numbri, mis on sadades tuhandetes. Ja edasi?

Mida ma selle teadmisega peale hakkan või mida sina sellega peale hakkad?

Nagu keegi juba ka mains, on ideaal mingi kindel väärtus/olek/väljanägemine jms. ning kõik sellest erinev ei ole ideaal(ne).

Kui kasvõi 100 inimest viitsiksid oma "numbri" selle valemi põhjal välja arvutada, siis oleksid need kõik erinevad, isegi 1000nde ja rohkema puhul oleks ka.

Et sa teed järelduse puhtalt numbri alusel? Mingi numbrikombinatsiooni põhjal tekib sul ettekujutus inimese kehaehitusest?

Kui kellelgi on see 900tuhat midagi, kas siis see on kõige ideaalsem ja kõvem mees või? Samas jõunäitajad valemist puuduvad.

Ma ei saa asja tuumast aru ning vaadates vastukaja ja aktiivsust oma indeksite väljaleidmisega, eeldan, et paljud ei saa asja mõttest aru.

Võib-olla kui lisaksid valemisse ka põhilised jõunäitajad (kükk, tõmme, rinnalt surumine, military press) siis äkki tekitaks see rohkem elevust ja tagasisidet.

Edited by segens

Share this post


Link to post
Share on other sites
Võib-olla on asi teemas endas. Ei ole just kõige paeluvam. Saan mingi suvalise väljamõeldud valemi järgi numbri, mis on sadades tuhandetes. Ja edasi?

Mida ma selle teadmisega peale hakkan või mida sina sellega peale hakkad?

Nagu keegi juba ka mains, on ideaal mingi kindel väärtus/olek/väljanägemine jms. ning kõik sellest erinev ei ole ideaal(ne).

Kui kasvõi 100 inimest viitsiksid oma "numbri" selle valemi põhjal välja arvutada, siis oleksid need kõik erinevad, isegi 1000nde ja rohkema puhul oleks ka.

Et sa teed järelduse puhtalt numbri alusel? Mingi numbrikombinatsiooni põhjal tekib sul ettekujutus inimese kehaehitusest?

Kui kellelgi on see 900tuhat midagi, kas siis see on kõige ideaalsem ja kõvem mees või? Samas jõunäitajad valemist puuduvad.

Ma ei saa asja tuumast aru ning vaadates vastukaja ja aktiivsust oma indeksite väljaleidmisega, eeldan, et paljud ei saa asja mõttest aru.

Võib-olla kui lisaksid valemisse ka põhilised jõunäitajad (kükk, tõmme, rinnalt surumine, military press) siis äkki tekitaks see rohkem elevust ja tagasisidet.

See on statistiline analüüs - on välja töötatud mingi mudel mille järgi on teatud alustel võimalik inimesi võrrelda ja siis proovitaksegi välja selgitada kas, kuidas ja mis määral see mudel töötab ning kuidas ja kuipalju ta reaalsust peegeldab. Muidugi ilmne on see, et füüsiline ilu ei ole tegelikult adekvaatselt võrreldav suurus aga sellist asja ei peagi võtma nii tõsiselt, see on lihtsalt omamoodi huvitav (nagu näha siis mitte just väga paljudele :)).

Edited by kalmer87

Share this post


Link to post
Share on other sites

Põhimõtteliselt on võimsa välimuse vms valem ju väga lihtne - ta on võrdeline kehamassiindeksi ja kõigi ümbermõõtudega (võib-olla peaks kõhuümbermõõduga midagi teistmoodi tegema, aga see selleks) ja pöördvõrdeline rasvaprotsendiga. Ehk siis: oled võimalikult suur võimalikult väikese rasvaprotsendi juures. Mingit ideaali ta loomulikult ei näita, sest ei väljenda proportsioone, ja samas, ma ei usu, et ideaalsed proportsioonid on üldse olemas mingite suhtarvude näol.

Aga selles konkreetses valemis on minu arvates vähemalt osad komponendid lihtsalt näpust välja imetud ilma mingisuguse põhjenduseta. Võimalik, et ma eksin, aga sooviks sellisel juhul näha põhjendust - miks osad tegurid võetakse ruutu, miks osad korrutatakse, miks liidetakse jne. Valem peab olema loogiline, ja selleks on vaja loogilist põhjendust, vastasel juhul on see lihtsalt suvaline kombinatsioon matemaatilistest tehetest, mis ei väljenda mitte midagi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Miks on näiteks õlgade laius ja rinnaümbermõõt ruutu võetud?

Ma lähtusin ses suhtes reaalsusest - minu meelest näeb inimene välja seda võimsam, mida võimsam on tal ülakeha. Ruutu ongi need mõõdud võetud, sest nad on suurema osakaaluga, näitamaks inimese kehaehituslikku võimsust. Eks kindel on see, et mõnes mõttes on see valem üsna "prahist" koostatud, paljud võivad lihtsalt küsida, miks sellel on selline väärtus ja miks on just niimoodi jne. Üldiselt sellel valemil pole tõesti praktilist otstarvet, see on niisama üks võimalus võrdlemiseks.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Selleks, et rõhutada mingi kehaosa suuremat osakaalu (sinu arvates), tuleks kasutada mingeid konstantseid kordajaid. Ruutu võtmine on kohe kindlasti liiga palju.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kas ideaalsus mitte suhteline ja indiviidist sõltuv pole? Seda ühte valemisse ei pane. Seega on minu jaoks see kaheldav tulemus, mille pakub see valem.

Et kui ma saan teada, kui palju ma erinen Ronnie Coleman'ist nt, siis see ei nt mulle midagi, sest ta ei ole minu jaoks ideaal.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×