Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/19/2021 in all areas

  1. 1 point
    Valgupulber ja kreatiin on ühed ohutumad. 15-16 on küll juba selline vanus, kus neid ei kardaks (kui jääda normaalsete dooside piiresse). Areneval organismil oleks peaprobleem, et valgu toidulisandi kasutus ei hakkaks asendama mitmekesist toitumist. 1 valgujook peale trenni ei oleks mingi probleem.
This leaderboard is set to Tallinn/GMT+03:00
×