Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/18/2018 in all areas

  1. 1 point
    Mina ka omaltpoolt tänan kõiki osalejaid ja loomulikult kõiki toetajaid! Nüüd kui aasta ette on teada, et laager toimub on kindlasti ka parem kõigil planeerida sinna tulekut ja paigas on ka järgmise aasta spartakiaadi toimumine, see on 13.juuli laupäev (jõuate ilusasti harjutada ja kokku panna oma 5 liikmelise võistkonna).
This leaderboard is set to Tallinn/GMT+03:00
×