Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/18/2018 in all areas

  1. 1 point
    Kurb, kurb. Saaks hääletada oleks 2 käega poolt! Mis puudutab tulemusi- elame näeme, lihtne ei saa open classis kindlasti olema aga ongi rohkem põhjust pingutada! Töö käib ja sügiseni üksjagu aega lõpptulemust voolida
This leaderboard is set to Tallinn/GMT+02:00
×