Jump to content
lkv

Toitumisnõustaja ja -terapeudi kutse

Recommended Posts

Kutsed on ühesõnaga loodud ja nüüd saab esimest korda neid siis endale taodelda. Idee järgi peaks asi jõudma välja selleni, et ilma kutseta ei tohi ametlikult nõustada - eks näis mis ja kus.

Rohkem infot siit: http://www.tervis.ee/kutseomistamine/toitumisnoustaja-ja-terapeudi-kutse/kutse-taotlemise-avaldus-ja-hinnad/

Kutse taotlemiseks on vaja 29. detsembriks 2015 esitada

Toitumisnõustaja
1.Vormikohane avaldus
2.Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart)
3.Curriculum vitae (CV) või väljatrükk avalikust andmebaasist (nt ETIS-st), CV lisad
4.Haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad
5.Täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
6.Tööalase tegevuse ja kutsestandardiga seotud tööperspektiivi ning arengusuundade kirjeldus (maksimaalselt 3000 tähemärki), soovi korral täiendavalt portfoolio (töid tutvustav mapp), publikatsioonide loetelu vms
7.Nõusolek (avalduse osana) kokkulepitud ajavahemikus hindamiskomisjoni poolt suunatud juhtumiuuringu läbiviimiseks ning selle kohta kutse andjale eelinfo (kliendi/patsiendi kirjeldus), nõustamise helisalvestuse ja nõustamise dokumenteeritud tulemuste edastamiseks
8.Maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Toitumisterapeut
1.Vormikohane avaldus
2.Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart)
3.Curriculum vitae (CV) või väljatrükk avalikust andmebaasist (nt ETIS-st), CV lisad
4.Haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad
5.Täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
6.Tööalase tegevuse ja kutsestandardiga seotud tööperspektiivi ning arengusuundade kirjeldus (maksimaalselt 4000 tähemärki), soovi korral täiendavalt portfoolio (töid tutvustav mapp), publikatsioonide loetelu vms.
7.Nõusolek (avalduse osana) kokkulepitud ajavahemikus hindamiskomisjoni poolt suunatud juhtumiuuringu läbiviimiseks ning selle kohta kutse andjale eelinfo (kliendi/patsiendi kirjeldus), nõustamise helisalvestuse ja nõustamise dokumenteeritud tulemuste edastamiseks
8.Maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Kutse andmiseks vajalikud dokumendid esitada elektroonselt e-postile kutseandminetoitumisnoustaja@gmail.com või leppida kokku dokumentide üleandmine paberkandjal (Tallinnas). Dokumentide saatmisel e-postiga saadetakse teile kättesaamiskinnitus.

Lisainfo: kutseandminetoitumisnoustaja@gmail.com või sirjev@tlu.ee

Kutse taotlemise hinnad

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse andmise tasu suurus on kinnitatud Tervishoiu ja sotsiaaltöö nõukoja 27.11.2014 otsusega nr 22, kättesaadav http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsenoukogud/10086224/otsused )

Eesti Tervisedenduse Ühingu toitumisnõustaja kutse andmise tasu suurus on 220 eurot ühe taotleja kohta esmase taotlemise korral ja 170 eurot ühe taotleja kohta taastõendamise korral.

Eesti Tervisedenduse Ühingu toitumisterapeudi kutse andmise tasu suurus on 430 eurot ühe taotleja kohta esmase taotlemise korral ja 280 eurot ühe taotleja kohta taastõendamise korral.

Tasu kanda üle Eesti Tervisedenduse Ühingu arvelduskontole EE422200001120212667, märkides selgitusse vastavalt kas

„Toitumisnõustaja kutse taotlemine, 2015. a EESNIMI PERENIMI“

„Toitumisterapeut_kutse_taotlemine, 2015. a EESNIMI PERENIMI“

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×