Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/03/2018 in all areas

  1. 1 point
    Aesthetic Podcasti viiendas saates on meil külaliseks treener ja kulturist Siim Kelner. Juttu tuleb treeningsõltuvusest - millised on sellele omased ilmingud ning mida peaks sellisel juhul tegema. Kohustuslik kuulamine kõigile!
This leaderboard is set to Tallinn/GMT+03:00
×