Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/19/2017 in all areas

  1. 1 point
    Sprites on suhkrusisaldust vähendatud, mitte küll päris baranka, aga vahelduseks coca zerole ja maxile päris hea.
  2. 1 point
    Minu teada on nt farmi 2.5% piimas 3,3g valku seega antud jogurtis on tervelt 0.1g rohkem.
This leaderboard is set to Tallinn/GMT+03:00
×