Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/07/2016 in all areas

  1. 1 point
    Ott absoluutselt õige jutt. Sporti peab ja saab teha puhtalt! Ei mingit otseteed! MInul on hea meel, et alaliit teeb kõik, et propageerida puhast sporti ning meie esisportlased on oma positiivse eeskujuga seda toetanud.
This leaderboard is set to Tallinn/GMT+03:00
×