Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/02/2013 in Posts

  1. 1 point
    Oh ära räägi. Teemade pealkirjadeks pannakse ka veel "üx küsimus" , "tahaks teada" vms mittemidagiütlevat. Kes neile vastata jõuab... ei tea. Ma näen seda nalja isegi iga päev. Ikka tullakse ja küsitakse "pulbrit, mis annab lihast". Konkreetselt. Nagu annaks mingi sisse söödav pulber nagu naksti lihast juurde. Ja üks pulber kasvatab lihast, aga teine taastab ja viimane pulber põletab üldse peki ära. Nagu Olerexi bensiin sobib Volvoga sõitvale pereemale rahulikuks poe ja kodu vahet sõiduks, aga Statoili bensiin paneb su auto kurve võtma nagu Markko Märtini Ford, tahad sa seda või ei. Inimeste kinnistunud arusaamu on raske muuta ja vahest kui inimene ikka tahab "reljeefikava" siis tuleb talle anda reljeefikava. Artikleid ma kirjutama ei hakka, kuigi see teema on mõnes mõttes üleval olnud. Jäägu iga kingsepp oma liistude juurde.
  2. 1 point
    Aga no, see on nii tüüpiline küsimus. Jõusaalis tulevad inimesed selle küsimusega alati lagedale.
  3. 1 point
    Oma keharaskus tuleb ka ju ülesse tõmmata, eks sealt see suur vahe tulebki, lisaks ka geneetilised eripärad mis takistavad mugavat tõmbamist(suured jalad jne).
This leaderboard is set to Tallinn/GMT+02:00
×