Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/13/2012 in Posts

 1. 1 point
  Pigem siis juba asendad. Äärmuslikul juhul soovitaksin isegi enne cheat meali korralik valgukogus ära süüa(nt tops kodujuustu), et cheat mealiga ikka piiri suudaksid pidada, aga eeldan, et sul pole kulturismidieet, kus juba rämpsu sööma hakates raske pidama on saada. Cheat meali normaalne sagedus oleks põhimõtteliselt korra nädalas. Keha muidugi päevi ei loe, aga see oleks selline normaalne sagedus, mille tõttu ei teki suuremat tagasilangust. Kui cheat mealist või laadimispäevast veel suuremat kasu tahad saada, siis soovitaksin selle ajastada päevale enne nädala kõige raskemat trenni. Järgmisel päeval sööd juba tavaliselt, aga glükogeenivarud on täis, ainevahetus "käima tõmmatud" ja arvatavasti suudad trennis ka rohkem pingutada, mille tulemusena kulutad tegelt rohkem kaloreid. Pluss muidugi ei saa alahinnata cheat meali olulisust vaimsele poolele.
 2. 1 point
  Varustuseta jõutõstmise võistlusi on ikka väga vähe. On igasugu noorte, juunioride asjad, maakonnasisesed või üliõpilaste omad, siis emv kolmevõistluses. Aga kui pole üliõpilane, noor või juunior või a la Tartumaa kodanik, siis polegi muud kui EKV varustuseta, kus võistelda
 3. 1 point
  Parem on osta oma eesti mustikas, vaarikas jõhvikas suurtelt tarnijatelt, endal kodus sügavas olemas hea vahest võtta... ökopoes olemas olevera mahl ja kõrvitsaseemne õli. ja ikka tead mida sööd sisse ...
 4. 1 point
  On kummastav, kui julgesti võtavad kõiketeadval moel õigusteemadel sõna inimsed, kelle õigusteadmised on pehmelt öeldes puudulikud. Esiteks on vale juba väide, et igasugune põhiõiguste piiramine on a priori lubamatu. Sisuliselt saab piirata kõiki põhiõigusi (erandi moodustab absoluutne inimväärikuse põhimõte ja õigus mitta saada piinatud), kui selleks on piisavalt kaalukas põhjus (eeskätt on see oluline põhiõiguste kollisiooni korral, kui ühe õiguse tagamiseks on tarvis teist piirata). Praegusel juhul aga ei olegi ülaltoodu kuigivõrd asjassepuutuv. Nimelt reguleerib põhiseadus (v6i sellele vastav normistik) kõigis demokraatlikes riikides eeskätt riigi ja inimese vahelisi suhteid. Ühelt poolt anneb see inimesele hulga õiguseid, teiselt poolt aga paneb riigile kohustused ka need õigused inimestele tagada (st et riik ei tohi käituda sellisel moel, et seaduses sätestatud õigused tema tegemiste või tegematajätmiste tõttu tagamata jäeksid). Seega on juba iseenesest vale väide, nagu saaks inimene igas olukorras ükskõik millises suhtluses viidata põhiseadusest tulenevatele õigustele. Inimeste omavahelistele suhetele põhiseadus otseselt ei laiene. Samasugune on olukord ka seoses eraõiguslike juriidiliste isikutega, kellele riik on oma käitumisreglemendi kehtestamisel jätnud väga avara mänguruumi. Üksnes sellisel moel tagatakse ka tegelikult inimestele ja nende ühendustele vaba eneseteostuse õigus. EJTL ja Euroopa ning maailma katusorganisatsioonid on eraõigusikud mittetulunduslikud juriidilised isikud. Nad võivad ise kehtestada regulatsiooni selles osas, keda nad oma liikmeks võtavad ja millised nõuded nad liikmetele esitavad. Seda õigust võib riik piirata vaid üksikutel juhtudel, eeskätt siis kui regulatsioon sekkub inimeste väga olulistesse põhiõigustesse väga suurel määral või on mingil muul põhjusel meelevaldne. Aga üldjuhul on sellised isikud reeglite kehtestamises vabad. Seda on ka EJTL, kes ütleb üksnes seda, et tema teatud tegusid toime pannud isikuid (seega on siin isikul võimalik ise oma käitumist juhtida, sest asjakohane on mingi tegu, mitte aga teatud inimene kui selline!) oma ridades ja oma võistlustel näha ei taha. Kindlasti ei ole nii valdavalt moraalsel, aga teatud osas ka juriidlisel tasandil hukkamõistetava dopingu tarvitamisega seonduv keeld meelevaldne. Kokkuvõtvalt pole seega viitamine põhiseadusele praegusel juhul asjakohane ja on õiguslikult väär ning eksitav. Eeltoodu on üksnes lihtsas keeles välja toodud probleemi kaardistus, mitte kõikides nüanssides absoluutsele juriidilisele tõele pretendeeriv avaldus. Selleks oleks vaja palju enam ruumi ja märksa suuremat ressursikulutust, mis ilmselt praegusel juhul põhjendatud ei oleks.
 5. 1 point
  Keegi ei saa ega ürita keelata võistlemist sellel võistlusel. Küll aga saab keelata võistlemist EJTL võistlustel nendel, kes EJTL reeglitest kinni ei pea. Seega ma ei saa aru, kuidas põhiseadus siia puutub.
 6. 1 point
  Firma "Mass" proteiinipulbrid maitsevad väääga hästi... Piimaga tuleb ehtne piimakokteil ja veega segades ei ole liiga magusad (on ruumi veel dextro v.malto6'le).
 7. 1 point
  TEA kirjastuse poolt on ilmumas kasulik raamat treeningusõpradele! Hetkel saab tellida soodushinnaga Link: https://kirjastus.tea.ee/est/otsing/?productID=23755574
 8. 0 points
This leaderboard is set to Tallinn/GMT+02:00
×